Tokofobi: Irrationell rädsla för graviditet

Idag kommer vi prata om en fobi som inte många känner till som kallas tokofobi. Folk med denna åkomma är rädda för graviditeten.
Tokofobi: Irrationell rädsla för graviditet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Graviditet och barnafödsel är viktiga händelser i livet hos många kvinnor. Denna upplevelse kan vara glädjefylld  för många, men den kan också orsaka extrem ångest. Det är där irrationell rädsla för graviditet kommer in i bilden.

En rädsla för graviditet kallas även för tokofobi. Detta patologiska tillstånd leder vissa kvinnor till att undvika att skaffa barn eftersom de är rädda för idén med graviditet och födslar.

Det är inte det att de inte vill bli mammor. De flesta kvinnor som lider av tokofobi vill bli mammor. De väljer dock kejsarsnitt från början för att undvika en vaginal födsel.

Symptom på tokofobi – rädsla för graviditet

Tokofobi är klassificerat som en ångeststörning. De vanligaste symptomen är sömnstörningar, panikattacker, undvikande beteende, ångest och depression.

Rädslan för att föda kan ha negativa effekter som går utöver själva födseln. Att ha kejsarsnitt ökar risken för trauman under födseln som kan påverka bandet mellan mor och barn.

Kvinna som gråter.

Två olika typer av tokofobi

Experterna har identifiera två olika typer av tokofobi. Den första är primär tokofobi, som påverkar kvinnor som får sitt första barn och detta kan visa sig före eller efter att kvinnan blivit gravid.

Denna djupa rädsla för att föda är mer vanlig hos kvinnor, tonåringar och flickor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Rutinundersökningar under graviditeten kan trigga flashbacks från den ursprungliga händelsen.

Sekundär tokofobi påverkar kvinnor som redan är mödrar eller som har varit gravida förr. Det orsakas ibland av traumatiska upplevelser under födseln, misslyckade fertilitetsbehandlingar eller missfall.

Orsakerna

Experterna har olika teorier rörande orsakerna till tokofobi. En av dessa är då de hör vittnesmål från andra kvinnor som har haft smärtsamma eller svåra födslar. En annan är den tidigare existensen av tillstånd som ångest eller depression.

Tokofobi involverar generellt en irrationell rädsla för att smärtan inte ska kunna hanteras, brist på kontroll, brist på förtroende för sjukhuspersonalen eller en överdriven rädsla för moderns och barnets liv.

Brist på socialt stöd förvärrar den osäkerhet som kommer med tokofobin. Många kvinnor som lider av detta tillstånd får hantera graviditeten och födseln själva.

Man vet inte exakt hur många det röra sig om men forskarna tror att mellan 2-15 % av alla kvinnor lider av tokofobi.

Denna åkomma påverkar inte bara kvinnor. Många män lider också av tokofobi. De känner sig väldigt ängsliga rörande partnerns graviditet och födsel. De är rädda för vad som kan hända partnern och barnet.

Kvinna hos läkaren.

Terapeutiskt ingripande vid rädsla för graviditet

Psykoterapi och kognitiv beteendeterapi verkar fungera bra för att behandla dessa typer av ångestproblem. Kognitiv beteendeterapi uppnår goda resultat på kort sikt eftersom den fokuserar sig på specifika symptom.

Det finns tyvärr inte mycket forskning som get stöd åt hur effektiva dessa behandlingar är.

Baserat på vad vi vet så verkar det dock som att de patienter som genomgår denna terapi är mindre rädda innan och efter födseln. Experterna rekommenderar ett holistiskt tillvägagångssätt.

Den data som vi har vittnar om att upp emot 80% av kvinnorna upplever en viss nivå av ångest och rädsla rörande graviditet och födsel. Och detta är helt normalt; denna rädsla bör inte ses som en sjukdom.

Tokogobi påverkar väldigt få personer och går utöver det normala huvudbry som framtida föräldrar har rörande att föra in ett barn i världen.

Men om du lider av irrationella rädslor som är associerade med tokofobi så bör du inte tveka med att söka professionell hjälp.

De kan ge dig de redskap som du behöver för att kontrollera dina symptom och få en hälsosam och positiv erfarenhet från graviditeten och födseln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bhatia, M. S., & Jhanjee, A. (2012). Tokophobia: A dread of pregnancy. Industrial psychiatry journal, 21(2), 158–159. doi:10.4103/0972-6748.119649

  • Rondung, Elisabet; Thomtén, Johanna; Sundin, Örjan (2016) Psychological perspectives on fear of childbirth. Science Direct, Volume 44, December 2016, Pages 80-91

  • Cherry, Kendra (2019) Tokophobia: Fear of Childbirth and Pregnancy. Verywell Mind. Recuperado de https://www.verywellmind.com/tokophobia-overview-4684507


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.