Varför känner jag så här efter förlossningen?

Varför känner jag så här efter förlossningen?

Senaste uppdateringen: 02 december, 2018

Att föda barn första gången är en väldigt markant förändring för en ny mamma och pappa. De måste leva med den känslomässiga cocktail som uppstår efter förlossningen. Detta fram tills situationen normaliseras.

Förutom förändringarna som görs för barnet, är den viktigaste förändringen efter förlossningen den som ingen ser. Vi talar om den som modern bär inom sig. Det är den känslomässiga cocktail och de fysiska processerna i skedet efter förlossningen.

Under tiden i barnsäng, latinets puerperium, återfår moderns kropp sin ursprungliga balans igen. Den direkta fysiska återhämtningen tar ungefär 40 dagar. Det kan dock ta upp till ett år att återställa ditt sätt att leva och förhålla dig till din partner. 

“Hur det är att vara förälder: Det är en av de svåraste sakerna du någonsin kommer att ta dig an, men i utbyte kommer det att lära dig innebörden av ovillkorlig kärlek.”

-Nicholas Sparks-

En känslomässig cocktail – hormonell obalans och fysiska förändringar

Om den blivande modern kände av hormonella och känslomässiga förändringar under graviditeten så fortsätter det efter förlossningen. I den här perioden hjälper hormonerna livmodern att dra ihop sig och brösten att börja producera mjölk. Vad vi kallar känslomässiga cocktail består i huvudsak av följande:

 • Östrogen och progesteron nivåerna går ner. Dessa hormoner är ansvariga för ägglossningscykeln som uppstår efter några månader eller ett år när menstruationen återkommer.
 • Nivåerna av prolaktin och oxytocin ökar för att dra samman livmodern och producera mjölk. Dessa sammandragningar kan vara smärtsamma.
ammande kvinna - känslomässig cocktail

En kvinna efter förlossning upplever stora förändringar i sitt endokrina system. Detta kan skapa intensiva känslomässiga förändringar.

Allting förändras efter födseln

Dessa hormoner är också ansvariga för att få modern att göra bebisen till hennes främsta fokus. Prolaktin och oxytocin skapar ett tillstånd av större uppmärksamhet och fokus på bebisen,  relativiserar eller ignorerar annan stimulans från den omgivningen.

Modern kommer att uppleva ångest vid separation från sin bebis eftersom hennes känslor är helt knutna till den. Hon kommer att vara känslig för allt som händer omkring henne, bli överväldigad av vad som är normala situationer. Men för henne, i detta nu, är de inte normala.

Hon förlorar och intresset för sex och andra aktiviteter som tidigare var viktiga. Livet centreras runt att ta hand om, amma och ge kärlek och tillgivenhet till bebisen.

Modern återhämtar sig också sakta men säkert från näringsbristen från graviditeten. Hon saknar förmodligen järn och i vissa fall jod. Hon kan även uppleva förändringar i tarmarna, på grund av serotoninförändringar. Andra förändringar är:

 • Humörsvängningar
 • Brist på sömn
 • Oro
 • Obehag
 • Svårigheter vid amningen (sprickor i bröstvårtorna och/eller smärta)

Allt detta kan få den nyblivna mamman att känna sig osäker, besviken, utmattad, irritabel, få koncentrationssvårigheter, ångest, rädsla, gråtmildhet, stress, och överkänslighet. Fenomenet kallas för baby blues och är en övergående fas. Om tillståndet kvarstår kan det vara så att den nyblivna modern utvecklat en förlossningsdepression.

Pappans roll efter förlossningen

Förutom alla dessa förändringar hos modern kan fadern känna sig malplacerad, han kan vara osäker på sin roll och vad han bör göra. På samma gång kanske ha inte förstår eller ens känner igen sin partner och kan känna sig osäker på hur han kan hjälpa eller stötta henne och barnet.

efter förlossningen känslomässig cocktail

Men familjen finns generellt sett där för att hjälpa, normalt sett tar modern det största ansvaret. Detta kan få fadern eller partnern att känna sig ännu mer malplacerad och han kan leta efter andra sätt att göra sig användbar, även om det inte är vid sin partners sida.

Faderskap är det svåraste jobbet på jorden. Du är ansvarig för det fysiska, känslomässiga och mentala utvecklingen av en annan mänsklig varelse.

Hur finner vi balansen igen?

Det är viktigt att veta att puerperium är en normal och temporär process som tillåter oss att anpassa oss till ett nytt liv centrerat runt bebisen. För att göra detta är det essentiellt att acceptera de fysiska, sociala och känslomässiga förändringarna. Försäkra dig om att din ny situation blir normal och att du lär dig att hantera den tillsammans med din partner.

Kroppen är vis och vet hur den återställer sin balans. Vi behöver bara en lugn atmosfär och stöd inom förhållandet med vår partner och processen kommer att löpa naturligt och enkelt.

Detta kanske intresserar dig
Att vara mamma: en jordbävning för själen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att vara mamma: en jordbävning för själen

Vi vet mycket om vad det innebär att vara mamma. Men få ser nog tillräckligt realistiskt på den kris som moderskap innebär för många kvinnor. • Beard, J. L., Hendricks, M. K., Perez, E. M., Murray-Kolb, L. E., Berg, A., Vernon-Feagans, L., … Tomlinson, M. (2005). Maternal Iron Deficiency Anemia Affects Postpartum Emotions and Cognition. The Journal of Nutrition. https://doi.org/10.1093/jn/135.2.267

 • Izard, C. E., Libero, D. Z., Putnam, P., & Haynes, O. M. (1993). Stability of Emotion Experiences and Their Relations to Traits of Personality. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.5.847

 • Granat, A., Gadassi, R., Gilboa-Schechtman, E., & Feldman, R. (2017). Maternal depression and anxiety, social synchrony, and infant regulation of negative and positive emotions. Emotion. https://doi.org/10.1037/emo0000204

 • Haagen, J. F. G., Moerbeek, M., Olde, E., Van Der Hart, O., & Kleber, R. J. (2015). PTSD after childbirth: A predictive ethological model for symptom development. Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.06.049