När du bör lita på din intuition

Vet du när du ska lyssna till din intuition? Det finns ett område i hjärnan som ansvarar för dessa så kallade "magkänslor" och det är mycket kraftfullt. Är du bekant med detta?
När du bör lita på din intuition
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2021

I vardagslivets jäkt har du kanske svårt att vara lyhörd för din inre andliga vägvisare. När du planerar vad du ska göra under dagen och inrättar dig på detta är det inte lätt att lyssna till vad din intuition försöker säga dig. Emellertid gör du fel i att nonchalera din inre röst, för den kan hjälpa dig att leva ett optimalt liv. I dagens artikel ska vi presentera några strategier för att lära dig lita på din intuition.

Platon menade att intuitionen var den högsta formen av intelligens. Han hävdade att den var ett sätt att skaffa sig kunskaper som man inte kunde få med hjälp av observation, erfarenhet, slutledning eller förnuft. Men vad rör det sig egentligen om och hur vet du när du kan lita på din intuition? Websters ordbok definierar intuition som “kraften eller förmågan att uppnå direkt vetskap eller insikt utan påtaglig rationell överläggning eller slutledning”.

Bästa sättet att arbeta med din intuition kan vara att ställa dig själv ett par frågor. Är jag lycklig? Är jag tillfreds? Din intuition kan hjälpa dig att gräva djupare i dessa båda frågor. Därigenom kan du göra de förändringar som är nödvändiga och besvara dem med ett resolut “Ja!”.

Den första psykologiska studien om intuition har tillskrivits den schweiziske psykiatern Carl Jung, som menade att intuition är en dimension av en människas personlighet. Han menade att personer som lyssnar till sin intuition är mer benägna att låta sina tankar styra de egna upplevelserna. Motsatsen är en mer “nerifrån och upp”-inställning till livet, där beslut baseras på data. Människor som förlitar sig på sin intuition låter sina egna tankar och känslor ta överhanden.

“En kvinna vet intuitivt, eller instinktivt, vad som är bäst för henne.”

-Marilyn Monroe-

Att lita på din intuition gör dig mer öppen inför dina egna upplevelser

Var i hjärnan finner man intuitionen?

En grupp experter vid University of Iowa genomförde en studie som visade att “intuitionens axel” är belägen i prefrontala cortex  i hjärnan. Den tekniska termen för detta område är ventromediala prefrontala cortex (vmPFC).

En god illustration är serietidningarna och filmerna om X-Men. Hur anropar professor X sina synska krafter? Jo, han för fingertopparna till tinningarna och blundar. Därpå strålar energivågor ut från mitten av hans panna i alla riktningar. Just där, i mitten av pannan, är intuitionens axel lokaliserad.

I studien nämner man att nyckeln till framgång ligger i hög intelligens. Men detta är inte alltid sant. För det finns människor med mycket hög IQ som har svårt att fatta beslut. Kanske beror detta på att de har vissa begränsningar gällande sin intuition.

Att avfärda intuitionen som något värdelöst, i synnerhet när mängden av information är så ofantlig att man omöjligt kan bearbeta den på ett analytiskt och medvetet vis, är att avsäga sig det bästa verktyg som man har tillgång till i dessa situationer. Utan intuition blir man mer godtrogen och faller lättare offer för övertalning. Och, som om inte detta vore nog, avslöjade studien också att man utan intuition har svårare att lära sig från sina misstag.

“Be aldrig om ursäkt för att du väljer att lita på din intuition. Din hjärna kan spela spratt med dig, ditt hjärta kan vara blint, men din magkänsla misstar sig aldrig.”

-Okänd-

Meditation är bästa sättet att komma i kontakt med din intuition

Att lära dig att lita på din intuition är, precis som med andra vanor, något som kräver övning, engagemang och hängivenhet. Du kanske tycker det låter krångligt, men processen är enklare än du tror. Dessutom är det mycket tillfredsställande, för intuition är en slags emotionell förmodan eller föraning som du kan finslipa med några få okomplicerade tekniker.

Allan Wallace är en tibetansk buddhist och författare till boken Embracing Mind: The Common Ground of Science and Spirituality. Han menar att du kan utveckla din intuition med meditation. Denna grundläggande teknik hjälper dig att fokusera och stilla ditt sinne, samtidigt som du frigör dig från kvardröjande tankar som kommer i vägen för din intuition.

Meditation kan hjälpa dig att lita på din intuition

Vilken roll spelar meditation?

Meditation är kort och gott en metod för att träna ditt sinne. Den kan ge dig större emotionell frihet genom att få dig att knyta an till din omgivning och öppna dig inför dina egna upplevelser. Denna urgamla teknik kan hjälpa dig att slappna av och uppnå ett tillstånd av mental klarhet. Ju mer du övar dig i att uppnå detta tillstånd, desto bättre blir du på att fatta goda beslut.

En neuropsykolog vid Wake Forest University fastställde att deltagarna i studien lyckades öka sin hjärnaktivitet tack vare meditation. Tekniskt uttryckt förbättrade de interkonnektiviteten i prefrontala cortex. Det är det område som ansvarar för beteendekontroll och beslutsfattande. Vad betyder detta för oss som vill jobba med att fatta bättre beslut?

Dessa resultat visar hur meditation kan sätta dig i direkt förbindelse med din oerhört kraftfulla men svårgripbara känsla för inre kunskap. Meditation kan hjälpa dig att leva ett liv som bland annat ger dig chansen till bättre ekonomiska möjligheter, goda relationer och ett fantastiskt jobb. Dessutom kan den vara bra för din hälsa! Om de som praktiserar meditation ofta fullföljer sina ambitioner kan samma sak gälla för dig.

“Intuition är något mycket kraftfullt, mer kraftfullt än intellekt, enligt min mening.”

-Steve Jobs-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pilard N. C. G. Jung and intuition: from the mindscape of the paranormal to the heart of psychology. J Anal Psychol. 2018 Feb;63(1):65-84. doi: 10.1111/1468-5922.12380. PMID: 29314029.

  • International Journal of Clinical and Health Psychology: Prediction of breast cancer screening behavior among older women of Mexican descent: Applicability of theoretical models.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.