Förnuft och känsla: en balans för goda beslut

Förnuft och känsla: en balans för goda beslut

Senaste uppdateringen: 27 december, 2018

Vissa människor tror att de bästa besluten fattas med förnuftet. Att ta beslut efter att vi satt känslorna åt sidan är dock inte alltid effektivt eller ens möjligt. Att ta beslut enbart med sina känslor medan man glömmer förnuftet är inte heller någon garanti för goda resultat. Därför är det bästa man kan göra att kombinera förnuft och känsla för att fatta goda beslut.

Att hitta en god balans mellan vår rationella och emotionella sida är nyckel till att ta bättre beslut. Samtidigt är den här balansen ett resultat av livserfarenhet och många föregående misstag.

Därför kanske det första intelligenta beslutet ta att inte ställa förnuft och känsla mot varandra.  Om vi tänker över det så finner vi att hjärtat och sinnet oftast drar åt samma håll. Att separera förnuft och känsla är någonting vi gör alldeles för ofta.

förnuft och känsla i balans

Existerar rätt beslut?

Vi vill alla ta rätt beslut, de bästa. Men vad är ett rätt beslut? Detta är en svår fråga att besvara. Det finns människor som säger att rätt beslut är det som mest gynnar oss. Detta är dock inte alltid kristallklart. Om det var så skulle alla välja det som var bäst för dem oavsett konsekvenserna det har på andra människor.

När vi förälskar oss till exempel. Då blir  känslorna starkare och har en tendens att ta över besluten. När vi förälskar oss blir vi blinda och döva. Är det vad som är bäst för oss?

Känslor kan fortfarande influera våra beslut, även när vi inte är förälskade. Vikten av känslor kan ses i hjärnskador på det orbitala cortex. Detta område spelar en roll i amygdalans funktion. Amygdalan är också en del av vårt känslosystem. Därför fattar inte människor som har skador i det orbitala cortex beslut med sina känslor lika mycket som normala människor gör.

Att separera känsla och förnuft

Vad skulle vi tycka om en peson som fattade helt förnuftiga beslut? Om vi visste att en person enbart tänkte på sig själva skulle vi inte lita på den personen. Vi vill dock bara lita på rationella människor. Eller?

Sanningen är den att empati, förmågan att uppfatta andras känslor, är vad som får oss att lita på andra mer än deras rationalitet. Vi litar på människor som är förmögna att bli uppspelta med oss eller upprörd när någonting ofördelaktig inträffar mer än rationella människor.

Vi kan se detta hos tonåringar. Under den fasen har vi en tendens att ta beslut som innebär stora risker. Detta är varför tonåren är en svår period där ungdomarna ibland ignorerar föräldrarna. Orsaken, eller åtminstone en del av den, ligger i pannloben i hjärnan.

Orbitala cortex, som inte fullt har mognat än, ligger i den här delen av hjärnan. Eftersom den inte har mognat än kontrollerar den inte känslorna på ett effektivt sätt än. Därför är beslutsfattandet så influerat av känslor. Lyckligtvis kommer erfarenheterna i det här livsstadiet att få den här delen av hjärnan att mogna.

förnuft och känsla i balans

Känslors roll i beslutsfattande

Det verkar som det föreligger en motsats. Vi säger att det bästa är att kombinera förnuft och känsla för att ta bra beslut. Så långt har vi dock enbart talat om hur känslor påverkar oss negativt. För att förstå känslornas roll är det nödvändigt att förstå att de är kroppsliga markeringar.

Kroppsliga markeringar är känslor som vägleder oss när vi tar beslut. Dessa markeringar hjälper oss att besluta vilket alternativ kommer att vara bäst för oss. Speciellt när vi hanterar så många saker att vi inte vet vad som är bäst. Kroppsliga markeringar är också intuition som vi samlat på oss från tidigare erfarenheter. Dessa intuitioner varnar oss för potentiella konsekvenser när vi börjar överväga vissa beslut.

Om vi går nedför en gata som vi blivit rånade på för länge sedan kan vi få känslan att vi borde ha tagit en annan väg. Dessa intuitioner är inte alltid medvetna. Därför kan vi faktiskt gå nedför en annan gata automatiskt utan att veta varför vi gör det.

Lyckligtvis följer rationella processer i institutionens fotspår och hjälper oss att väga för och nackdelar. Dualiteten mellan känsla och förnuft är vad som vägleder våra beslut och vad som får oss att gå vidare. Det som håller vårt hopp vid liv och som får oss att fortsätta vara dem vi är.

Detta kanske intresserar dig
Du kan inte välja dina känslor, men du kan hantera dem
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Du kan inte välja dina känslor, men du kan hantera dem

Att känna sig svartsjuk, arg eller sorgsen är naturligt. Du kan inte välja dina känslor. Men du kan kanalisera dem. Läs mer om detta i denna artike...