Då intelligensen och intuitionen arbetar tillsammans

Albert Einstein sade en gång att intelligensen och intuitionen går hand i hand. Psykologen Gerd Gigerenzer, chef för Max Planck-institutet har också påpekat att en intuitiv person alltid kommer göra en skillnad i samhället.
Då intelligensen och intuitionen arbetar tillsammans
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människor gör sitt bästa då det förekommer en harmoni mellan intelligensen och intuitionen. Faktum är att folk löser problem mer effektivt då dessa två aspekter samverkar. Det är denna kombination som gör att folk tar bättre beslut eftersom de använder både resonemanget och känslan för att uppnå rätt balans.

Många personer ser dock koncept som IQ och intuition som motsatta dimensioner. Det är även vanligt att man ser intelligensen som den logiska biten medan man relaterar intuitionen till ett ovetenskapligt och nästan magiskt substrat.

Inget kan vara längre från sanningen. Vissa välkända böcker som Blink: The Power of Thinking without Thinking av Malcolm Gladwell och Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman uppmuntrar folk till att förstå hur dessa processer fungerar. Man måste börja tänka bättre. För att göra detta så är det inte nödvändigt att man ägnar timmar åt att fundera över sina beslut. Faktum är att det handlar mer om att komma i kontakt med sin inre röst.

Albert Einstein sade att det intuitiva sinnet är en gåva, medan det rationella sinnet är en trofast tjänare. Samhället lägger dock större vikt vid tjänster och glömmer ofta vilken gåva som intuitionen är.

Det är därför dags att börja förstå att båda sfärerna alltid måste arbeta i harmoni. Det är bara då som man kan ta ett steg utanför intelligensens värld och hamna i visdomens.

Kvinna som tittar ut genom fönstret.

Intelligens och intuition – autentisk kunskap inom räckhåll

Här är ett exempel för att bättre förstå relationen mellan intelligensen och intuitionen. Tänk på en läkare som plötsligt stöter på en patient med ovanliga symptom. Läkaren tar beslutet att applicera sin logik och försöka objektivt ta reda på vilken sjukdom som patienten har.

Läkaren väljer dock också att använda sin intuition som han har fått med hjälp av sin erfarenhet. Han vet att han alltid kan reagera snabbare med sin inre röst, men att det alltid är bäst att använda intelligensens båda sfärer: logiken och intuitionen.

Alla bör bemästra båda dessa tankemönster. Det rationella sinnet och det intuitiva sinnet hjälper varandra och man kan bara vinna då de arbetar i harmoni. Anledningen till detta är att man begränsar sin riktiga potential då man bara använder en av dem. Den som bara använder sin intuition kommer inte bara misslyckas en gång, utan flera gånger.

De som bara väljer att tysta sin intuition river samtidigt sönder det som intelligensen grundas på. Fortsätt läsa för att få reda på varför.

Man som funderar.

Intuitionen är inte ett orakel utan en guide

Folk ser ofta termen intuition som ett orakel. Som att det skulle vara en profets röst uppstått i dem för att få dem att förstå vad de bör göra och inte göra. Det fungerar dock inte på det här sättet. Här är exempelvis en studie som utförts av Dr. Jean Preatz vid Elizabethtown College, där hon påpekar något som är ganska så relevant.

Nästan 90% av alla sjuksköterskor följer sin intuition då de tar beslut på arbetsplatsen. De gör detta eftersom de vet att de måste handla snabbt. Denna instinkt säger till oss människor var vi bör rikta vår uppmärksamhet och vad som är effektivt.

Intelligensen och intuitionen utgörs av både mod och självförtroende

Gerd Gigerenzer, chef för Max Planck-Institutet för mänsklig utveckling, är en av de mest framstående psykologerna inom forskning rörande beslutstagande. För honom hjälper intelligensen och intuitionen med att sätta en person i fördelaktiga situationer.

Som han förklarar i sin bok Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious, så lyssnar intelligenta personer på sin intuition och sina känslor. Om det är något som han har lärt sig under sitt liv som forskare så är det att känslorna förtjänar en del av vår uppmärksamhet. Man bör inte vifta bort dem så snart som de uppstår.

Det är modigt att lyssna på dem och något som man gör med självförtroende. Då du stöter på intuitionens röst så utmanar den dig alltid på något sätt. Den viskar i vissa riktningar och rutter. All denna information bör filtreras genom logiken. Det är bara då som du kommer kunna förstå vad som är rätt för dig.

Hur fungerar intelligensen och intuitionen?

Slutsatser om intelligensen och intuitionen

Som Albert Einstein sade så värderar det moderna samhället intelligensen framför allt. Samhället ser logiken och analysen som det främsta vi har. Man har även utvecklat standardiserade tester för att ta reda på vilket IQ som en person har.

Det finns dock ändå en sak som de flesta personer använder varje dag: intuitionen. Denna egenskap hjälper människan att ta snabba beslut för att kunna reagera på vardagens utmaningar. Om du vill lära dig hur du ska använda den, försök lyssna på den i harmoni med din intelligens. Detta kommer göra så att du tar bättre beslut!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gigerenzer, Gerd (2008) Gut Feelings: Short Cuts to Better Decision Making. Penguin
  • Pretz, J. E., & Folse, V. N. (2011). Nursing experience and preference for intuition in decision making. Journal of Clinical Nursing20(19–20), 2878–2889. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03705.x

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.