Nattskift tar död på mig

Nattskift tar död på mig

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2021

Den store romerska poeten Ovid sade en gång att natten är sorgligare än dagen. Det verkar som att han inte hade fel. Detta är än mer sant för de många personer som jobbar nattskift – deras jobb kan faktiskt ta död på dem.

Åtminstone enligt resultaten från en studie vid University of Surrey som släpptes i samarbete med andra inrättningar. Att jobba nattskift har en direkt påverkan på din livskvalitet. Det är intressant hur nattimmarna som vi ofta associerar med kärlek och romantik i verkligheten kan vara ganska skadliga. Givetvis är det dock inte samma sak att vara på jobbet som att vara med sin partner, eller hur?

“Natten är vacker, naken. Den har inga begränsningar eller barriärer.”

-José Hierro-

Problemet med att jobba nattskift

Det finns redan många studier som visar att nattskift inte är särskilt hälsosamt att jobba. De senaste har att göra med sjuksköterskor i Sydkorea. Innan dess utfördes en om pensionerade kinesiska arbetare som tidigare jobbat i bilindustrin i skift, och innan dess var det franska arbetare.

Utmattad läkare

Det huvudsakliga problemet tycks komma från brist på sömn eller förändringar i sömnvanorna. Samhället kretsar kring dag och ljus, och därför måste personer som arbetar natt helt anpassa sina liv efter ett schema som går stick i stäv med det. Om inte så kommer de utveckla utmattning och trötthet som de sällan återhämtar sig från.

I alla studier som utförts i ämnet visar datan att detta direkt påverkar en persons hälsa. Och inte bara det, för de fann även tecken på en rad andra negativa effekter, inklusive:

  • Bland de sydkoreanska sjuksköterskorna visade de som arbetade fler nattskift högre tendens för övervikt.
  • Av de pensionerade kineserna fann man hög incidens av diabetes och extremt högt blodtryck.
  • De franska arbetarna uppvisade statistiskt avsevärd kognitiv försämring. Deras resultat visade faktiskt att deras kognitiva försämring liknade den som skett om de åldrats 5-10 år extra.

Att jobba natt påverkar sömnen

Som vi sagt är detta problem direkt kopplat till sömnvanorna. När du jobbar nattskift men inte helt anpassar ditt schema kommer dina biologiska rytmer bli helt osynkade.

De interna mekanismerna som är ansvariga för dygnsrytmen hamnar helt ur balans, vilket orsakar allvarliga problem i kroppen. Personen äter till exempel när denne inte är redo och försöker sova trots att han eller hon inte känner sig trött.

Trött kontorsarbetare

I slutänden leder denna obalans till oroväckande sömnbrist. Nattarbetare tenderar att inte sova tillräckligt, vilket i grund och botten är det stora problemet. Deras kroppar är tröttare.

Det finns andra faktorer som också påverkar nattarbetare, såsom näringsintag. De äter inte bara vid dåliga tider, utan har även svårt att finna nyttig mat att äta. Många av dem konsumerar snabbmat, vilket försämrar deras kognitiva och fysiska förmågor snabbare.

Vad bör du göra om du jobbar nattskift?

Det finns ingen enkel lösning för nattarbetare. Som vi sagt tidigare är det bästa att helt anpassa sitt liv efter ditt arbetsschema. Men helgerna blir ett problem eftersom det på fritiden är mycket svårare att hålla sig till det nattliga schemat när man är ledig. Detta förvirrar kroppen på grund av bristen på konsekvens i den biologiska rytmen.

Många personer arbetar dessutom varierande skift. Ibland jobbar de under dagen och ibland arbetar de natt. Detta är otroligt skadligt för kroppen eftersom den aldrig kan anpassa sig till ett specifikt schema. Enligt experter är en av de få grupper arbetare som har anpassat sig väl till nattligt jobb de som arbetar på oljeriggar. Eftersom de inte är lediga på helgerna och sover i rum utan fönster, har de inte samma problem som personerna som lever i städer och dylikt.

“Om du finner en ton ikväll som låter bra, spela samma jäkla ton varje kväll!”

-Greve Basie-

Givetvis måste folk arbeta för att kunna leva. Om någon måste arbeta olika skift så anpassar denne sig. Men det är även ganska uppenbart att detta är fysiskt och kognitivt skadligt. Det finns inte någon enkel lösning på problemet, men det första steget är att åtminstone bli medveten om de negativa effekterna. Nästa steg är att göra allt man kan för att bibehålla ett konsekvent schema och få minimimängden sömn varje dygn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.