Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning

Fejknyheter och postfaktisk sanning har blivit allt enklare att sprida tack vare internet och sociala medier. Så vem kan man egentligen tro på? Läs mer om detta i denna artikel!
Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2023

Även om fejknyheter inte är något nytt fenomen har det nyligen blivit ett verktyg för postfaktisk politik. Postfaktisk politik går ut på att förvränga verkligheten för att förändra och forma människors uppfattning och åsikt. Fejknyheter gör att dessa snedvridningar blir virala och snabbt sprids i media.

Postfaktisk sanning är ett nytt namn för en gammal välanvänd metod: propaganda. Propaganda har alltid varit ett sätt att skapa halvsanningar som inte är helt baserade på fakta, men som människor ändå börjar att tro på eftersom de konstant upprepas.

Noam Chomsky – en välkänd politisk aktivist och motståndare till nyliberalismen – anser att denna form av postfaktisk sanning är högst oroväckande.

“Överallt, från populärkulturen till propagandasystemet, finns det ett konstant tryck för att få människor att känna att de är hjälplösa, att den enda roll de kan ha är att ratificera beslut och konsumera.”

-Noam Chomsky-

Noam Chomsky skriver på en griffeltavla.

Fejknyheter och känslor

Enligt Noam Chomsky har livskvaliteten minskat under de senaste decennierna på grund av USA:s och Storbritanniens nyliberala inriktning i politiken. Således är sanningen att många människor upplever en blandning av ilska och rädsla, som till slut leder till misstroende och eskapism.

Känslor kan spela en stor roll i postfaktisk politik. Människor litar alltså på vad som än får dem att känna så som de vill känna, även om det inte finns tillräckligt med fakta för att stödja åsikten. Med andra ord, ju starkare din känslomässiga bindning till en idé är, desto starkare är din fixering vid den.

Den senaste årens höga invandring har ökat känslor av hat och xenofobi. Därför råder känslor av hämnd och frustration kring människors levnadsförhållanden. Ju närmare denna “sanning” är den nuvarande rådande känslan, desto enklare blir det alltså för allmänheten att acceptera denna idé som sanning. Vidare vill människor gärna tro på vad som än tillfredsställer deras behov att känna på ett visst sätt, istället för att lita på bevis och fakta.

“Folk kan tro på vadsomhelst, så länge det innebär att de kan fortsätta med sina liv och inte behöver tänka för mycket på det.”

-Libba Bray-

Politiker som korsar fingrarna bakom ryggen.

Fejknyheter, sociala medier och lögner

Fördomar har förekommit hos mänskligheten sedan tidens begynnelse. Det var därför som Galileo Galilei tvingades att dra tillbaka sin forskning om att Jorden kretsade kring solen, till exempel. Men i vår nuvarande era har detta tagit en helt ny form tack vare kraften hos massmedia och sociala medier.

Fejknyheter kan bli virala och spridas över hela världen genom internet på några sekunder. Det finns många verktyg man kan använda sig av för att få dem att verka riktiga. Det finns även sätt att förfalska bilder eller ljudklipp. Detta kan lätt leda till en effekt där människor automatiskt antar att “Om alla säger det så måste det vara sant”.

Chomsky och postfaktisk sanning

Enligt Noam Chomsky är postfaktisk sanning inte begränsad till politik. Det finns många andra förvrängda verkligheter relaterade till ekonomi, psykologi och livsstil. När det gäller ekonomi hävdar Chomsky att alla konsumenter systematiskt luras.

Som när det kommer till bilar till exempel. När du ska köpa en bil, söker du då efter information om den? Hur är bilen egentligen? Finns det oberoende källor som kan bekräfta hur bilen verkligen är?

Fejknyheter på Facebook

Chomsky tror att människor känner sig ensamma och hjälplösa nuförtiden. Således finns det psykologiska ideologier som främjar individualism. Numera är dina problem bara dina. De ses som privata frågor som var och en av oss måste hantera på egen hand.

Under denna era kan det vara nyttigt att aktivt söka faktabaserad vetenskap. Lita inte så mycket på internet och all information du stöter på. Var och en av oss har nämligen ett ansvar att vara kritiska mot nya idéer och förhindra att fejknyheter och postfaktiska sanningar sprids.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowks, J. (2018). Mecanismos de la posverdad. Fondo de Cultura Economica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.