Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning

Fejknyheter och postfaktisk sanning har blivit allt enklare att sprida tack vare internet och sociala medier. Så vem kan man egentligen tro på? Läs mer om detta i denna artikel!
Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 15 juli, 2019

Även om fejknyheter inte är något nytt fenomen har det nyligen blivit ett verktyg för postfaktisk politik. Postfaktisk politik går ut på att förvränga verkligheten för att förändra och forma människors uppfattning och åsikt. Fejknyheter gör att dessa snedvridningar blir virala och snabbt sprids i media.

Postfaktisk sanning är ett nytt namn för en gammal välanvänd metod: propaganda. Propaganda har alltid varit ett sätt att skapa halvsanningar som inte riktigt är baserade på fakta, men som människor ändå börjar att tro på eftersom den konstant upprepas.

Noam Chomsky – en välkänd politisk aktivist och motståndare till nyliberalismen – anser att denna form av postfaktisk sanning är högst oroväckande.

“Överallt, från populärkulturen till propagandasystemet, finns det ett konstant tryck för att få folk att känna att de är hjälplösa, att den enda roll de kan ha är att ratificera beslut och konsumera.”

-Noam Chomsky-

Noam Chomsky står och skriver vid en griffeltavla.

Fejknyheter och känslor

Enligt Noam Chomsky har livskvaliteten minskat under de senaste decennierna på grund av USA:s och Storbritanniens nyliberala inriktning i politiken. Således är sanningen att många människor upplever en blandning av ilska och rädsla, som till slut leder till misstroende och eskapism.

Känslor kan spela en stor roll i postfaktisk politik. Folk litar alltså på vad som än får dem att känna så som de vill känna, även om det inte finns tillräckligt med fakta för att stödja åsikten. Således blir din övertygelse om sanningsenligheten i den starkare beroende på hur stark din känslomässiga anknytning till idén är.

Den senaste tidens ökning av invandring har ökat känslor av hat och xenofobi. Därför råder känslor av hämnd och frustration kring människors levnadsförhållanden. Följaktligen, ju närmare denna “sanning” är den nuvarande rådande känslan, desto enklare blir det för allmänheten att acceptera denna idé som sanning. Vidare vill folk gärna tro på vad som än tillfredsställer deras behov att känna på ett visst sätt, istället för att lita på bevis och fakta

“Folk kan tro på vad som helst, så länge det innebär att de kan fortsätta med sina liv och inte behöva tänka för mycket på det.”

-Libba Bray-

Politiker korsar fingrarna bakom ryggen.

Fejknyheter, sociala medier och lögner

Fördomar har förekommit hos mänskligheten sedan tidens begynnelse. Det var därför som Galileo Galilei tvingades att ta tillbaka sin forskning om att Jorden kretsade kring solen, till exempel. Men i vår nuvarande era har detta tagit en helt ny form tack vare kraften hos massmedia och sociala medier.

Fejknyheter kan bli virala och spridas över hela världen genom internet på några sekunder. Det finns många verktyg man kan använda sig av för att få dem att verka riktiga. Det finns även sätt att förfalska bilder eller ljudklipp. Detta kan lätt leda till en effekt där folk automatiskt antar att “Om alla säger det så måste det vara sant”.

Chomsky och postfaktisk sanning

For Noam Chomsky är postfaktisk sanning inte begränsad till politik. Det finns många andra förvrängda verkligheter relaterade till ekonomi, psykologi och livsstil. När det gäller ekonomi hävdar Chomsky att alla konsumenter systematiskt luras.

Som när det kommer till bilar till exempel. När du ska köpa en bil, söker du då efter information om den? Hur är bilen egentligen? Finns det oberoende källor som kan bekräfta hur bilen verkligen är?

Fejknyheter på Facebook

människor känner sig ensamma och hjälplösa

Under denna tidsera kan det vara nyttigt att aktivt söka faktabaserad vetenskap. Lita inte så mycket på internet och all information du stöter på. Var och en av oss har ansvar att vara kritiska mot nya idéer och förhindra att fejknyheter och postfaktiska sanningar sprids.

Detta kanske intresserar dig
Vad är postfaktisk sanning och vad används den till?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vad är postfaktisk sanning och vad används den till?

Postfaktisk sanning är väldigt "inne" i dessa dagar. Detta uttryck nämns titt som tätt, men förklaras inte alltid. Men oroa dig inte, vi ska förkla...  • Fowks, J. (2018). Mecanismos de la posverdad. Fondo de Cultura Economica.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.