Novellen William Wilson - en självbiografi av Edgar Allan Poe

Novellen William Wilson - en självbiografi av Edgar Allan Poe
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Edgar Allan Poe är ett av de mest kända litterära genierna i världen. Det beror inte bara på hans arbete, utan också på hans turbulenta liv. Kvar finns fortfarande frågorna kring hans död och de mystiska besöken från en eventuell beundrare vid hans grav. Bortsett från att han gett oss sådana minnesvärda verk som Korpen, har han definitivt förblivit ett mysterium som individ. Utan tvekan är han en mycket intressant karaktär. Bland all hans litterära produktion skulle vi särskilt vilja lyfta fram en specifik berättelse: novellen William Wilson. Bakom titeln finner vi en kort berättelse som leder oss närmare en förståelse av författarens undermedvetna. Den kommer med ett tema som länge har varit populärt inom litteraturen: dubbelgångaren.

Edgar Allan Poe föddes den 19 januari 1809 i Boston, Massachusetts, USA. Han anses vara upphovsmannen till detektivberättelsen, en förnyare av den gotiska romanen och utan tvekan en mästare av skräck med böcker som just novellen William Wilson. Berättelsen är ett ypperligt exempel på psykologisk skräck som analyserar det mänskliga sinnet och som en del också kan uppleva som störande.

Poe och dubbelgångaren

Om Poes liv hade förblivit odramatiskt kanske han inte hade utvecklat problem med alkoholism, samt haft en bättre relation gentemot sin familj. Han hade då kanske inte heller varit det litterära geni som vi känner honom som idag. Poes liv var utan tvekan ett plågsamt sådant. Denna ångest och mentala tortyr som han genomlevde återspeglas i hans arbete.

William Wilson är en av Edgar Allan Poes mest intressanta berättelser. Det är en berättelse som innehåller idén om dubbelgångaren. Det är en berättelse som förändrar allt. William Wilson är en novell som berättas i första person, där författaren presenterar sig som William Wilson själv. Detta trots att han berättar att det är ett falskt namn. Historien kretsar kring livet för denna karaktär och en följeslagare. Hans följeslagare har samma namn och efternamn. Han kommer att följa honom genom hela livet.

De två karaktärerna har inte samma föräldrar. Deras föräldrar verkar faktiskt vara mystiskt frånvarande under hela berättelsens gång. Ändå delar de samma namn. De delar ett väldigt likartat fysiskt utseende. William Wilsons dubbelgångare blir den enda karaktären som kan konfrontera den ursprungliga William Wilsons beteenden. Han kommer att bli den enda som lyckas följa, konfrontera och övervinna honom.

Novellen William Wilson: Edgar Allan Poe som dubbelgångare

Det undermedvetna, det dubbla och litteraturen

Psykoanalys, tvärtemot vad det kan tyckas, kan vara mycket användbart vid analyser av litterära texter. Detta gäller särskilt de som kommer med en stor mängd symbolism. Psykoanalys kan vara ett användbart verktyg för litteratur och för tolkning av drömmar. För Freuds psykologi i det dagliga livet är tanken att drömmar är en befrielse eller ett uttryck av trauman relaterade till den berömda psykologiska strukturen: undermedvetenhet, förmedvetenhet och medvetenhet. Det undermedvetna försöker att föra fram trauman i ljuset. Freud tolkade drömmar som ett färdmedel för denna resa till det medvetna.

Litteratur och konst har betraktats som en mekanism som liknar drömmar. Författarna, genom metaforer och symboler, tillåter människor att ta del av trauman. Freud grupperar en serie fenomen som vi ofta ser inom litteraturen. Dessa är: utseendet hos en dubbelgångare, en styckad kropp, magiskt tänkande etc.

Under litteraturhistoriens gång kan vi hitta många symboler och metaforer som vi kan tolka genom psykoanalys. Ett av de mest studerade fallen är kanske Oidipuskomplexet. Vi kan också hitta många falliska symboler och symbolisk död av fadersfiguren (eliminering av rivalen). Detta ser vi i otaliga dikter och litterära verk. Ett bra exempel på detta är dikten ”La madre” av Damaso Alonso. Inom konsten finner vi Saturnus slukar sin son av Francisco de Goya. Detta verk har tidigare tolkats genom psykoanalys. Genom detta är det relaterat till kannibalism, melankoli, destruktion och sexuella problem.

Saturnus slukar sin son av Goya

Litteratur och konst

Litteratur skapar en väg mot det undermedvetna sinnet. Det här är inte något som började med Freud. Snarare har det varit närvarande genom hela historien. Till exempel sade Aristoteles detta om grekiska tragedier. Han sa att här kan man verkligen få beskåda brutala scener, och genom dessa rensas och renas våra känslor. I litteratur och konst kan vi observera en rad olika typer av interna konflikter som är riktigt obehagliga. Men de ger plats för en slags frihet.

Dubbelgångaren som tema är kopplat till själens begrepp. Det skapar en struktur av det dubbla och manifesteras genom speglar, reflektioner i vatten etc. När vi analyserar ett litterärt eller konstnärligt verk är det med andra ord intressant att uppmärksamma även de minsta av detaljer. De kan ge oss tips om verkets verkliga betydelse.

Den onda tvillingen i novellen om William Wilson

Låt oss prata om den mytologiska karaktären Narcissus. Han blev kär i sin reflektion i vattnet. Det var ett av de första exemplen på temat för det dubbla. Vi kan också se det i några av Plautus komedier. Ursprungligen blev dubbelgångaren sedd som ett komiskt inslag; det är underhållande att blanda ihop tvillingar med varandra och berätta något till fel tvilling, bland andra roande situationer som kan ge oss ett skratt. Och som en utökning och särskilt med ankomsten av romantiken, vaknade idén om den onda dubbelgångaren. Detta är den ”onda tvillingen”. Så dubbelgångaren började härmed bli representerad dramatiskt och lämnade komedin bakom sig.

Novellen William Wilson tar det hela ytterligare ett steg längre. William Wilsons dubbelgångare är inte den klassiska onda tvillingen, utan ett överlägset väsen vad gäller vissa aspekter. Det är en karaktär som viskar till dig, blir en typ av röst i ditt medvetna sinne. Den är en förbättrad, godare version av dig. Som sådan innebär den ett hot mot huvudpersonens stolthet.

William Wilson spelar kort och dricker sprit

Temat för det dubbla i novellen William Wilson

Att berättelsen sker i första person, samt att födelsedatumet för William Wilson är den 19 januari (samma som Poes) tyder på att detta är ett självbiografiskt verk. Detta är inte förvånande om du tänker på författarens turbulenta liv. William Wilson är en representation av Poes medvetna sinne. Det är en glimt in i hans interna kamp under denna tid.

Den delade personligheten är uppenbar från början. Detta beror inte bara på det faktum att dubbelgångaren delar hans utseende, utan också på namnet: William Wilson. W:et i sig själv indikerar en dubbel karaktär. Därtill blir det upprepat även i efternamnet. Det här är något som, med tanke på berättelsen, inte blivit valt slumpmässigt. Dessutom blir namnets ordagranna betydelse ”viljans son”, skapad genom sin egen vilja, ur intet.

William Wilson och hans dubbelgångare blir till oskiljaktiga följeslagare. Detta är något som skapar hat och konflikter eftersom dubbelgångaren innebär ett hot. Men samtidigt känner William en slags uppskattning för sin dubblett, eftersom han ser honom som en återspegling av sig själv. Likheterna blir tydligare allteftersom berättelsen fortsätter. Dubbelgångaren kopierar till och med hans kläder och hur han går. William Wilson, får vi se, är en vågad men oförsiktig karaktär. Han följer inte lagen eller vad som anses vara socialt acceptabelt. Han gillar att dricka mycket alkohol. Hans dubbelgångare försöker å sin sida sabotera Wilsons moraliskt klandervärda aktioner och planer.

Konfrontationen

Frågan om det dubbla blir behandlat på ett djärvt och djupgående sätt i denna berättelse. Dubbelgångaren blir till en riktig mardröm för huvudpersonen. Detta är en tydlig återspegling av auktoritetens personliga konflikter. Den delade personligheten blir en betungande situation som skapar mycket obehag för huvudpersonen. Detta kommer också, som man kan förvänta sig i denna typ av berättelse, att leda oss till en spektakulär händelsekedja. Vi ser detta bli speglat i berättelsen.

Det är definitivt en berättelse värd att analysera eftersom den har många symboliska element. Den ger oss också närmare förståelsen av Poes personliga problem. William Wilson är en berättelse med självbiografiska inslag. Författaren ifrågasätter sin egen livsstil och skapar en konversation med sitt eget medvetna sinne.

”Vid läsande läggs läsarens själ till författarens vilja.”

-Edgar Allan Poe-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.