Offers motståndskraft – förmågan att gå vidare

Offers motståndskraft – förmågan att gå vidare
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Motståndskraft är ett koncept som är komplext och har många tillämpningar. Bland det är det viktigt att belysa viktimologi. Denna gren studerar personer som utsatts för skada på grund av ett brott. Med andra ord handlar den om offer, och idag ska vi tala lite om offers motståndskraft.

När vi genomgått en traumatisk händelse, såsom ett brott, är det bäst att finna ett sätt att leva ett normalt liv. Detta är dock inte alltid lätt.

Forskare har studerat olika metoder och processer som hjälper personer att övervinna trauman. De har alltså studerat offers motståndskraft.

Vad är viktimologi?

Var denna disciplin passar in skiljer sig beroende på vem du frågar. Vissa säger att det är en del av kriminologi, som är ett fält som studerar brott, förövare och offer. Det studerar även interaktionen mellan ovan nämnda parter och kontexten som allt inträffar i.

Jag håller personligen med om detta. Det finns dock andra experter och författare som föredrar att behandla det som en självständig gren. Utöver denna debatt är det som verkligen är viktigt att detta studiefält kommer från behovet att erkänna offret. Offret glöms ofta bort i brottens värld.

Att studera detta ämne kan leda till förebyggande av framtida brott såväl som att hjälpa offer.

Ledsen ung kvinna som visar offers motståndskraft

Ämnet “gjorde debut” 1973 under det första internationella symposiet om viktimologi i Jerusalem i Israel. Denna tillställning cementerade viktimologi som en sann vetenskaplig disciplin.

En av linjerna som studierna tagit inom denna specialitet är “viktimiseringens process”. Detta är i grund och botten omvandlingen som leder till att någon blir eller börjar tänka på sig själv som ett offer.

Detta fenomen involverar många faktorer och orsaker som slår fast svaret hos personen. Uppfattningen av en traumatisk händelse är trots allt alltid en individuell process.

Det är därför processen aldrig är densamma för alla. Den kommer bero på personliga, sociala och kulturella orsaker etc.

“Av-viktimiseringens” process

Med tanke på dess vikt är motståndskraft ett koncept som inte studerats tillräckligt, och framförallt inte när det kommer till offers motståndskraft. Det baseras på två fundamentala idéer: att motsätta sig incidenten och återställa sig själv.

Vissa forskare, som Janoff-Bulman, skapade en skala av punkter för att fastslå huruvida en person var motståndskraftig eller inte. Punkterna var en serie meningar eller uttryck för att analysera självkänsla och konfrontationsmässiga kapaciteter.

Personen betygsatte varje fras på en skala från 1 till 5 baserat på hur starkt denne höll med. Därifrån får forskarna ett resultat som de kan överväga i koppling till individens motståndskraft.

Blommor bland sten

Offers motståndskraft

Offers motståndskraft refererar till deras kapacitet att övervinna traumatiska händelser. Det är deras förmåga att inte låta händelsen negativt störa deras dagliga liv.

Olika författare erbjuder olika definitioner eller perspektiv på ämnet. Vi har i grova drag två distinkta tankeskolor:

  • Franska författare relaterar konceptet till posttraumatisk tillväxt. Detta fenomen studerar eller analyserar möjligheten att lära sig och växa av negativa upplevelser.

Vi kan summera det som “du lever, du lär”. Det skulle vara en positiv projicering av negativa händelser. I grund och botten tar du något negativt och gör det fördelaktigt.

  • Författare från USA relaterar konceptet till processen att hantera. De skulle snarare definiera det som en persons återvändo till det tidigare livet.

Offer kan utveckla motståndskraft. Det är en förmåga som uppstår ur en dynamisk process. Forskare har utrett dess “källa” och de möjliga faktorer som kan uppmuntra motståndskraft.

Vissa personlighetsdrag främjar utvecklingen av motståndskraft, men kännetecken i vår omgivning spelar också roll. Den viktigaste faktorn är dock vår uppfattning av oss själva. Ju positivare uppfattning, desto högre kapacitet för motståndskraft.

Väg i skogen

Det betyder definitivt inte att endast motståndskraftiga personer kan övervinna traumatiska händelser. Det hjälper dock. Det är därför det är så viktigt att fortsätta forska inom detta specifika område.

Vi måste veta vilka faktorer som hjälper till att utveckla motståndskraft. På så sätt kan vi finna sätt att uppmuntra det och hjälpa offer för traumatiska händelser att övervinna dem samt lida så lite som möjligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.