Posttraumatisk tillväxt: att lära sig från sin smärta

Posttraumatisk tillväxt: att lära sig från sin smärta

Senaste uppdateringen: 16 januari, 2022

Smärta och bittra upplevelser är kraftfulla gödningsmedel för personlig tillväxt. Lidande kan ge upphov till omedelbar förändring inom dig, för att skapa en bättre version av dig. Detta är vad som kallas posttraumatisk tillväxt.

När livet är ljuvt ska du tacka och fira. När det är surt ska du tacka och växa. Att vara tacksam för allt som sker, både gott och ont, är grunden för helhet och sann lycka. Även situationerna som åsamkar dig smärta förtjänar tacksamhet, för de är basen för intellektuell, emotionell och spirituell tillväxt.

“Livets mening är att ge livet mening.”

-Ken Hudgins-

Vad är posttraumatisk tillväxt?

I mitten på 90-talet forskade psykologerna Richard G. Tedeschi och Lawrence G. Calhoun kring posttraumatisk tillväxt med hjälp av metoden Post-Traumatic Growth Inventory (PTGI). De fann att 90% av alla som upplevt en traumatisk händelse – och smärtan som kommer med den – uppvisar minst en indikator på posttraumatisk tillväxt.

Spegelbild

Tedeschi och Calhoun definierade posttraumatisk tillväxt som en positiv psykologisk förändring som uppstår på grund av motgångar och utmaningar, i syfte att nå en högre funktionsnivå.

Trauma utmanar personens förmåga att anpassa sig, förstå världen och tackla smärtan från förlust. Dessa omständigheter bidrar till en djupt meningsfull process av personlig förändring.

De fem pelarna av PTGI är:

  • En önskan att vara öppen för nya möjligheter som inte var närvarande eller inte verkade möjliga förut.
  • En bättre känsla av sammankoppling med andra, vilket visar sig i empati för andra personers lidande.
  • En högre känsla av självständighet, en känsla av att de har övervunnit situationen, att de kan övervinna allt.
  • Ökad tacksamhet för livet rent generellt, såväl som större uppskattning för saker som tidigare togs för givet.
  • En djupare känsla av spirituell koppling eller syfte, vilket kan inkludera en förändring eller omdefinition av ens trossystem.

Orsaker till posttraumatisk tillväxt

Posttraumatisk tillväxt inträffar när personen försöker anpassa sig till mycket negativa omständigheter som kan generera höga nivåer av ångest.

Tillväxt inträffar inte som en direkt konsekvens av trauma, utan som en konsekvens av kampen mot traumats efterdyningar. Dessa effekter är viktiga för att fastslå nivån av posttraumatisk tillväxt.

Vissa faktorer är indikativa på posttraumatisk tillväxt och är associerade med högre nivåer av anpassning efter utsättning för trauma. Spiritualitet har visat sig vara starkt kopplat till posttraumatisk tillväxt. Många av de djupaste spirituella övertygelserna är faktiskt resultatet av utsättning för trauma.

Socialt stöd är en väldokumenterad lindring för mentalsjukdomar och stress. När det kommer till posttraumatisk tillväxt är en hög nivå av socialt stöd innan traumat inte bara kopplat till tillväxt, utan det finns även neurobiologiskt bevis som stödjer idén att socialt stöd kan reglera potentiella patologiska svar på stress.

Man har även upptäckt att förmågan att acceptera situationer som inte kan förändras är vitalt för anpassning. Detta är en avsevärd indikator för posttraumatisk tillväxt.

Från knopp till blomma

Att tillkalla superhjälten inom dig

Alla känner vi till historier om människor som blivit starkare och hittat ny mening med livet efter en fasansfull tragedi. Det är faktiskt hur några av de största hjältarna inom skönlitteratur och verklighet kommit till.

Om folk gör listor över superhjältar kommer nästan alla till exempel inkludera Stålmannen, Batman och Spindelmannen. Batman och Spindelmannen startar ett korståg mot brott när deras närstående blir mördade. Stålmannen drabbas av en annan typ av tragedi, men denna karaktär ger oss mycket mer att tala om när det kommer till skådespelaren som först gestaltade honom.

Christopher Reeve, den första Stålmannen på vita duken, blev förlamad efter en hästolycka – en tragedi som fick honom att överväga självmord. Men Reeve tillkallade sin inre Stålman och blev med samma beslutsamhet som sin karaktär en av de största försvararna av personer med ryggradsskador.

Detta är bara ett exempel på hur en allvarlig begränsning, sjukdom eller förlust kan leda till en inre revolution. Dessa tragiska händelser är som jordbävningar som kastar runt alla möbler i huvudet. Men med denna nya livsupplevelse kan du sätta allt på plats med mycket högre säkerhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.