Öga för öga gör hela världen blind

Öga för öga gör hela världen blind

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2022

Vi kan nog alla hålla med om att människor begår misstag. Det är en del av att vara människa. Vi har alla begått misstag och vi har alla befunnit oss i någon form av knipa vi inte trodde att vi kunde ta oss ur. Fler än en gång har vi faktiskt följt den gamla regeln “öga för öga”.

Vem har inte sårat någon åtminstone en gång? Den stora skillnaden som gör oss till bättre människor än vi är, är attityden vi har mot det.

“Det är aldrig för sent att be om förlåtelse.
Det är aldrig för sent att börja om.
Och det är aldrig för sent att säga att jag begått ett misstag.”

-Anonym-

Bland de mest välkända orden från Gandhi kan vi inkludera de som utgör titeln för denna artikel där vi ska tala om bland annat förbittring, hämnd och förlåtelse. Dessa ord berör en plats som står våra hjärtan väldigt nära, i direkt kontakt med personerna omkring oss. Därför vägleder de många av reflektionerna vi kan ha på daglig basis.

Flicka med avtagen vinge

Det kanske inte är ditt misstag, men det skulle kunna vara det

Att begå misstag är som sagt helt mänskligt. Det är komplicerat att bibehålla och bevara våra relationer. Som en konsekvens faller vi ofta in i situationer där vi klarar av omständigheterna eller misslyckas totalt. Vi är speciellt medvetna om dem när personerna vi refererar till är familjemedlemmar, vänner eller vår egen partner.

Vi kan begå ett misstag själva eller tillsammans med andra, eller så är det andra som begår misstag mot oss. Hur som helst vore det fördelaktigt att komma ihåg frasen som inledde allt detta: “Öga för öga gör hela världen blind.”

Öga för öga…, agg och hämnd har bara en riktning

När andra personer sviker eller förråder oss känner vi en stor tomhet – en tomhet vi känner oss förpliktade att reparera. Det är därför vi, innan vi tar några beslut, bör ställa oss själva frågan: När är agg eller hämnd svaret? Tänk om situationen var omvänd.

Förbittring blir vårt eget ansvar: Våld föder våld och hämnd föder hämnd.

“Använd aldrig något som hämnd för att lindra din smärta. De som sårar dig eller gör något fel tenderar att förgöra sig själva.”

-Anonym-

En attityd full av agg och hat har bara en riktning, och den kommer bara leda till mer skada på ditt eget väsen: Negativa känslor förstärker sig själva och är aldrig en lösning. Om vi alla bestraffade andras misstag, om vi alla följde regeln “öga för öga”, skulle vi aldrig växa som människor.

Utbildning genom förlåtelse

Rättvisa och förlåtelse är botemedlet för dessa negativa känslor. Som Gandhi föreslår måste vi sätta oss själva i samma skor som personen som begått felaktigheten och som är i stort behov av att vi förlåter.

“En person är stor när han förlåter, när han förstår, när han sätter sig själv i en annans skor, när han inte agerar efter vad andra väntar sig av honom, utan snarare efter vad han väntar sig av sig själv.”

-Martha Medeiros-

Hjärta av papper

Utbildning genom förlåtelse är något fundamentalt. Att glömma och lära sig baseras på detta, på möjligheten att gå vidare med våra liv och förstå misstagen: För endast på detta sätt kommer andra kunna övervinna sina.

Så uttrycket öga för öga gör hela världen blind är logiskt när vi ser in i den djupaste delen av mänsklig existens och dess förmåga till självförbättring. Världen skulle nämligen vara väldigt sorgsen och förstöra sig själv om vi inte hade haft samma förmåga att förlåta som vi har att begå misstag.

Allt handlar om att förstå, även om det ibland gör ont, att bestraffning av andra eftersom vi har bestraffats endast kommer leda till smärta, och aldrig till lyckan vi alltid bör eftersöka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.