Ögonen behöver aldrig undertexter

Ögonen behöver aldrig undertexter

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ögonen hos ett skrattande barn är reflektionen av den mest uppriktiga och spontana lyckan. Utstrålningen från någon som tar hand om dessa små mirakel är inget annat än en öppen bok. Människor talar med sina ögon, och ögonen behöver aldrig undertexter för att göra sig förstådda: de använder kraften hos känslorna som finns inom oss.

Ögonen är även den kraftfullaste indikatorn för vårt humör, och inte bara det, för enligt flera studier kan många av våra intentioner förutses i ögonen, oavsett om de är bra eller dåliga. De är vår bästa kanal för att sammankoppla med personerna omkring oss och för att visa tillgivenhet, avsky, rädsla eller obehag.

Ögonen är själens budbärare, för även om ord kan vara laddade med falskhet, är våra ögon fönster till hjärtat och känslornas språk: ögonen behöver aldrig undertexter.

En fråga som alltid ställs om våra ögon från en psykologisk synvinkel är huruvida någon faktiskt kan lura någon med ögonen. Svaret är ja, men det rör sig vanligtvis om personer med stora färdigheter inom icke-verbal kommunikation. Vänligen fortsätt läs för att få reda på mer om detta intressanta ämne.

Ögonen behöver aldrig undertexter - de är själens spegel

Ögonen och mysteriet med pupillerna

Eckhard Hess var en psykolog och oftalmolog vars fru berättade om något som fångade hennes blick när hon såg honom läsa i sängen. Fru Hess såg att Eckhards pupiller vidgades vid vissa tillfällen, för att sedan dra sig samman en sekund senare medan han läste boken.

Eckhard tyckte att det som hans uppmärksamma fru upptäckt var mycket intressant. Han satte genast igång med ett mindre experiment följande dag tillsammans med sina manliga elever vid University of Chicago (året var 1943). Testet var enkelt: han erbjöd dem en bok, och mellan sidorna gömde han bilder av Playboy-modeller. Och där var det, på ett ögonblick producerade den oväntade visuella aspekten en fascinerade vidgning av pupillerna. Eckhard demonstrerade att det autonoma nervsystemet – som har hand om att reglera våra ofrivilliga handlingar – är nära kopplat till den emotionella kraften. När vi uppfattar något som intressant, vilket var fallet i hans experiment, eller om vi deltar i en belönande konversation, kommer våra pupiller vidgas. Samma sak sker när våra ögon plötsligt “stöter på” något spännande, något som vi gillar eller som attraherar oss: ögonen fylls av de svarta pupillerna.

Pupillernas mysterium

Mysteriet med pupillerna har alltid varit ett fascinerande ämne som i grund och botten lärt oss två saker. Det första är att pupillvidgning inte bara är ett resultat av brist på ljus. Det andra är att pupillerna är nära kopplade till våra känslor. Deras vidgning är en ofrivillig effekt, i dess renaste och mest kompletta reflektion av vad som driver oss och våra känslor.

När blicken är uppriktig blir den en bro mellan två själar

Blicken hos en person kan ibland vara en karta över dennes affektioner, inre lugn och frid. Dessa sammankopplas omedelbart med vårt inre väsen. Detta kan ske på ett ögonblick, och ögonen behöver inga undertexter för att förmedla sitt budskap. Andra gånger reflekterar dock oceanen i deras iris vår resa genom sorg och besvikelse. Ögonen berättar inte bara mycket om våra egna personliga berättelser, utan även hur vi relaterar till andra.

Den som ser utåt drömmer, den som ser inåt vaknar.

Sättet vi använder blicken är ett sätt att få feedback. Detta är i sin tur en signal om synkronisering – eller brist på densamma – mellan två talare. De mest harmoniska dialogerna är de där personer ser varandra i ögonen, lyssnar och har empati. Å andra sidan kan vi även ha vänner som tenderar att undvika ögonkontakt. De “flyr” mot sidlinjerna, sänker sina ögon och undviker oss.

Social ångest, blyghet eller att vara introvert agerar ibland vägledare för de blickar som kommer och går. Blickar som inte fäster sig länge vid ansikten på grund av obehag, rädsla eller likgiltighet. I dessa fall är det väldigt svårt att skapa broar och etablera tillräckliga emotionella band.

Äldre man med klara ögon

Ögonen behöver aldrig undertexter, men det finns skillnader mellan män och kvinnor

Ögonen behöver som sagt aldrig undertexter. Men forskning vid University of Cambridge av doktor Simon Baron-Cohen visade att detta i högre utsträckning gäller kvinnor. Tack vare olika tester utförda under flera år kunde man nämligen upptäcka att kvinnor är mycket skickligare på att tyda känslor och intentioner hos en annan person baserat på observation av dennes ögon.

Både män och kvinnor får liknande poäng när de tolkar icke-verbalt kroppsspråk. Men ögonen är alltid en dold värld som samtidigt är full av mening, vilket en skicklig feminin blick kan tyda.

Därför är det ofta så att ögonen avslöjar vad hjärtat försöker dölja, för ögonen behöver aldrig undertexter som skvallrar.

Blundande par

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.