Okunnighet föder mer okunnighet

Okunnighet föder mer okunnighet

Senaste uppdateringen: 19 februari, 2018

I verkligheten är alla okunniga, men till olika grader. Okunnighet indikerar brist på kunskap eller erfarenhet. Det är just brist på kunskap som får de okunniga att bli häftiga och misstänksamma, så pass att de kan bli fiender för personer som har andra erfarenheter och annan kunskap.

Visa personer vet å andra sidan att mycket av deras dygd ligger i medvetenheten om sin okunnighet, som Sokrates. Denna medvetenhet låter dem se verkligheten bakom hur begränsade vi är bland oändligheten som omger oss, och återförenar dem med sin sanna natur.

Dessa dygdiga personer håller sig borta från rivalitet, vilket gör det sällsynt för dem att få fiender eller vänner som påverkas av girighet och överdriven åtrå.

Personer som ignorerar sina egna kunskapsmässiga begränsningar förblindas av sin egen syn, vilket gör det omöjligt att kommunicera bestämt med dem. Allt som inte passar in i deras mönster av acceptans är en anledning till konflikt, som kan lösas på vilket sätt som helst förutom att de medger att de har fel.

Visa personer söker vishet; dårar tror att de redan hittat den.

Okunniga människor antar att de vet allt

Okunnighet gör folk tillräckligt djärva att anta att de redan vet allt. Dessa besserwissrar kan förklaras av Dunning-Kruger-effekten, vilket är en form av felaktig självuppfattning. Den refererar till personer som tenderar att överskatta hur mycket de vet, oavsett om det är mängden kunskap de tror sig besitta eller säkerheten med vilken de likställer sina personliga åsikter med oemotsäglig fakta.

Ibland är tystnad bäst

Detta typ av falsk självbild upptäcktes av professorerna David Dunning och Justin Kruger från Cornell University 1999. Båda forskarna började analysera studier som antydde att okunnighet ger personer mer självsäkerhet än kunskap. De refererade specifikt till aktiviteter såsom bilkörning, schack och sport.

Att ignorera vår okunnighet är källan till många konflikter. Folk skapar inte fiender utan anledning, och en anledning är att någon känner sig attackerad eller misskrediterad. Detta är i sin tur en produkt av deras egen allsmäktighet.

Om du frågas “vad är döden?”
Svara med “sann död är okunnighet”
Så många döda det finns bland oss!

Att vara medveten om din okunnighet ger dig nyfikenhetens gåva

En del av vishet är att veta vad du inte vet, öppna dörren och finna motivationen att lära dig om det. Ur denna synvinkel går ödmjukhet hand i hand med vishet. Vi måste skämmas mindre över att erkänna vår okunnighet, så att vi kan dra nytta av fler chanser för inlärning.

Detta är något barn är väldigt bra på. De frågar alltid vad saker är, vad deras syfte är och hur de fungerar.

Fördjupa din kunskap

De flesta personer förstår inte hur människans kropp fungerar och vet inget om de komplicerade biologiska och kemiska processer som sker inom den, men vi dömer personer som erkänner det.

I fall som dessa ser vi folks okunnighet om sin okunnighet. Detta sker när ingen vill se dum ut, som om det vore det värsta som kunde hända.

Att erkänna din egen okunnighet kommer ge dig den gyllene nyckeln till kunskap och vishet. Det låter dig förstå människans plasticitet. Nästa gång någon stämplar dig som okunnig ska du därför inte ta illa vid dig. Tacka istället för påminnelsen och uppmuntra personen att lära dig mer, eller bjud in denne att lära sig med dig.

Det flesta personer pratar för mycket och vet för lite. Om du vill stå ut från mängden i den naiva majoriteten ska du vårda din kunskap och ta dig stunder av tystnad så att du kan lyssna och bjuda in nyfikenhet.

Detta kanske intresserar dig
Vissa personer är snabba på att döma, men långsamma med att rätta sig själva
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Vissa personer är snabba på att döma, men långsamma med att rätta sig själva

Vissa personer är snabba på att döma andra, utan tvekan och nåd. De guidas av ett smalt perspektiv och ett tomt hjärta utan empati.