De två områdena inom sexologin

Sexologi är ett område som många psykologer specialiserar sig inom. Men vad innebär det och var kan man arbeta då man har avslutat sina studier?
De två områdena inom sexologin
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De två områdena inom sexologin ger oss en god inblick i vad detta utövande går ut på och vad det kan hjälpa oss med.

Sexologi är en vetenskap som studerar sex från olika vinklar och tar beteende, identitet, sexuell läggning och interaktion i beaktande.

Det här är några av de aspekter som en sexolog är utbildad i, i syfte att lösa problem som kan vara begränsande eller som orsakar obehag när det gäller en persons sexualitet.

Artikeln “Sexologi baserad på bevis: historia och idag” svarar på denna fråga på ett kort och koncist sätt: “Sexologi är ett område som måste kämpa mot samhällets fördomar, stereotyper och vanor“.

Förutfattade meningar ger upphov till stor okunskap rörande den sexuella hälsan, och det kan få folk att tvivla rörande att gå och träffa en sexolog.

Man och kvinna i sängen.

De två områdena inom sexologin: klinisk sexologi

Inom områdena inom sexologin så kan man skilja på två genar. En av dem är klinisk sexologi, som även är känd som terapeutisk sexologi.

Men vad handlar det om? Vad gör en person som specialiserar sig på detta egentligen? En klinisk sexolog har som uppgift att behandla sexuella problem och tillstånd.

Det kan ibland vara svårt att märka det men sexuella dysfunktioner har ofta psykologiska orsaker. Här är några av de dysfunktioner som du kanske lider av, men som du aldrig övervägt att gå till en sexologi för.

 • Vaginism. Detta är ett tillstånd som kännetecknas av en ofrivillig sammandragning av de vaginala musklerna. Detta förhindrar penetration och ger upphov till smärta vid samlag. Detta kan orsakas av rädsla, traumatiska sexuella erfarenheter eller andra anledningar.
 • Brist på sexlust. Detta kan vara problematiskt för parets relation men det kan lösas med hjälp av en sexolog. Denna expert kommer förse er med redskap för att väcka lusten till liv igen, njuta av erotiska stimulin och komma över lathet och undvikande beteenden.
 • Erektionsproblem. Välkända problem kan orsaka frustration och rädsla för att göra bort sig. Det är ganska naturligt att en man kan har erektionsproblem ibland. Men om det börjar hända frekvent så kan det vara så att han är för ängslig. Genom att oroa sig över att det kan hända igen så kommer det antagligen att hända igen. Mycket av det ligger i sinnet. Mannen kommer då få en sämre självkänsla.

De två områdena inom sexologin: utbildningssexologi

Nu så har vi kanske en uppfattning rörande vad sexologi är genom att ha läst om klinisk sexologi. Men finns det några andra områden inom sexologin som vi bör tänka på här?

Vad är utbildningssexologi?

Detta är mera känt som sexualundervisning, och ges på universitet och gymnasier. Vi har kallat det utbildningssexologi för att skilja det från de stereotypiska lektioner som våra barn ofta får.

Utbildningssexologi täcker även dysfunktioner och hur man förhindrar könssjukdomar, men den hanterar samtidigt ämnen som man ofta inte talar så mycket om:

 • De biologiska, psykologiska och sociala komponenterna hos sexualiteten.
 • Fortplantningshälsa.
 • Sexualitet och handikapp.
 • Övergrepp och våld.
 • Beroenden och sexualitet.
 • Falska uppfattningar och myter.
 • Sexuell läggning.
Lärare som undervisar.

Hopp för framtiden

Det här är bara några av de ämnen som utbildningssexologin tar upp. Målet är därför att främja hälsosamma attityder och beteenden för att man ska kunna njuta av sin sexualitet på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa aspekter som bör tas upp i varje skola nämns tyvärr inte alltid.

Den sexuella utbildning som de flesta av oss får lär oss bara om de olika preventivmetoder som finns och hur man undviker könssjukdomar. Som vi har sett så finns det dock mycket mer

Som tur är verkar det som att denna förändring håller på att gå igenom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Frago, S., & Sáez, S. Sexología y educación sexual. El sexó-logo hoy. http://ow.ly/4se230nK9NS
 • OLIVARES CRESPO, M., & FERNÁNDEZ-VELASCO, R. (2003). Tratamiento cognitivo-conductual de un caso de vaginismo y fobia a la exploración ginecológica. Clínica y Salud, 14 (1), 67-99.
 • Sánchez, F. L. (2010). Estudios sobre sexualidad en España: presente y futuro. Informació psicològica, (100), 84-90.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.