Dilts tre redskap för att omvandla vår inre värld med idéer

Dilts tre redskap för att omvandla vår inre värld med idéer

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

“Idéer är som virus. De tar över dig”. Denna fras myntades av huvudkaraktären i filmen “Inception”, spelad av Leonardo DiCaprio. Denna mening låter mycket som det som sägs av Robert Dilts, författare och NLP-specialist (neuro-lingvistisk programmering), och denna fras kommer att fungera som en grundsten i denna artikel om hur vi kan omvandla vår inre värld.

Känner du att du inte är tillfredsställd med din verklighet? Känner du att det finns en bit som inte passar i din värld? Du kan komma över dessa känslor genom att göra en inre omvandling.

Vi måste komma ihåg att när vi processar idéer, upplevelser och situationer, så internaliserar vi dem och gör dem till våra egna. I det tillfället representerar vi vår egen verklighet. Baserat på dessa processer, representationer och tolkningar kommer vi sedan att bygga vår egen definition.

Vi har alla ett system av uppfattningar som vi utgörs av och som hjälper oss att göra vår egen representation av världen. Enligt denna representation kommer vi att känna oss mer eller mindre identifierade med idéer, händelser och handlingar. Men faktumet att något vi inte tycker om är på ett visst sätt innebär inte att det måste vara på detta vis. Faktumet att du inte anser dig vara bra innebär inte att du inte är okej. Om vi tror att vi kan förändras till det bästa, måste vi försöka göra detta.

Dilts verktyg för att omvandla vår inre värld

Robert Dilts föreslog flera verktyg som vi kan använda för att omvandla vår inre värld. Denna författare och NLP-specialist har utvecklat en serie med kraftfulla idéer som kan förändra det sätt vi ser på verkligheten och det sätt vi förstår oss själva. Bör vi ta en titt på dem?

Att bredda vårt synsätt

Det är en naturlig mänsklig tendens att känna att man är speciell och unik. Det är vi verkligen, men det är inte allt som händer oss som är exklusivt. Detta innebär att många av de situationer vi genomlever även har genomlevts av andra förr. Om vi kan arbeta med vår empati, kommer vi att få ett perspektiv och en förståelse för vår egen värld, och även den som omger oss.

Par vid griffeltavla som illustrerar vår inre värld

Vi måste med andra ord försöka förstå andra och placera oss själva i deras situation eftersom vi är en del av världen. Tack vare denna empati-övning, kommer vi att få ett mycket bättre perspektiv av oss själva.

Ett problem är en möjlighet och kan omvandla vår inre värld

Vill du omvandla varje problem till en möjlighet? Det kan vara ganska enkelt att säga, men inte lika enkelt att omsätta i praktiken. Det är dock inte omöjligt och varje dag är det alltfler personer som uppnår detta.

Allt kommer därför att bero på hur vi hanterar misslyckanden. Vi kan bestraffa oss själva för att vi inte lyckas med något. Men vi har även möjligheten att använda erfarenheten för att lära oss från den. Det är därför bra att utforska allt som händer och göra det bästa vi kan utav de lärdomar som vi får för att kunna förbättra oss själva.

Om du efter ett misstag tänker att du är klumpig och värdelös, skapar du en idé som kan fungera som ett virus. Om dessa idéer fortsätter att upprepas i ditt sinne kommer de att bli till en verklighet för dig. I detta fall kommer du inte att lära dig något från de upplevelser du har gått igenom, och du kommer att känna dig som ett misslyckande.

“Om du säger: “Jag begick ett misstag, men jag är en intelligent person”, kan du känna dig bra och lära dig från ditt misstag.”

-Robert Dilts-

Att bredda vår temporära vision

Det finns ett berömt talesätt som säger att “de som inte känner till sin egen historia, kommer vara fördömda att upprepa den i evighet”. Om vi tittar på det förflutna och nuet som separata delar kommer vi inte kunna gå framåt.

Film

Dilts rekommenderar att man tittar på verkligheten som om den var en film, och inte ett fotoalbum som är fullt av skilda fotografier. Allt som händer har en anledning och dess ursprung kommer från en viss situation. Så om vi lär oss och kontinuerligt förbättrar våra färdigheter, kommer vi att kunna dra nytta av fantastiska personliga fördelar. Betrakta din värld som en helhet, inte som enstaka händelser utan någon relation.

Att göra om vårt varande i idéer

Dilts anser att fraser som “Jag är” eller “du är” har en stor kraft. Beroende på vad som följer dessa meningar så kommer vi att kunna ta olika personliga vägar.

Skriva

Om man exempelvis säger “Jag är värdelös” skapar man en idé som kommer att fastna i huvudet. Det finns därför en stor risk att man verkligen tror att man är värdelös i slutändan. Men om man säger till sig själv att “jag är fantastisk” kommer man etablera en idé. Och denna idé kommer att göra oss optimistiska och främja vårt välmående.

“Varje gång vi använder verbet “att vara” använder vi väldigt kraftfulla ord, för vi definierar något som en absolut sanning oberoende av tid och omständigheter.”

-Robert Dilts-

Dilts anser att vi kan göra om vårt varande på detta sätt. Våra idéer och våra tankar har en oerhörd kraft. Om vi börjar använda detta på ett mer positivt sätt kommer det att ha en effekt på vårt välmående. Du har redan bra redskap. Vågar du använda dem för att känna dig bättre?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.