Orsakerna till stressutslag: Kopplingen mellan känslor och hudreaktioner

Har du någon gång fått röda fläckar i ansiktet eller på halsen, bröstet eller magen? Stress är förbundet med huden. Därför är dessa obehagliga symtom mycket vanliga. Vill du veta varför huden reagerar på detta sätt? I denna artikel ska vi förklara varför stressutslag uppstår.
Orsakerna till stressutslag: Kopplingen mellan känslor och hudreaktioner
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Kan vi få utslag, fläckar, blemmor och kvisslor på grund av stress? I själva verket kan många extrema psykologiska förhållanden resultera i organiska och även fysiska yttringar. Och inom dermatologin är detta ett samband man ofta stöter på. Faktiskt är det ett fenomen som blir allt vanligare, såväl hos barn som hus vuxna. I dagens artikel får du lära dig mer om orsakerna till stressutslag.

Det komplexa sambandet mellan hud och stress är något forskare har studerat under flera årtionden. Kopplingen mellan hjärna och hud har lett till ett samarbete mellan psykologer, endokrinologer, neurobiologer och dermatologer i syfte att bättre förstå detta fenomen.

Givetvis kan dessa symtom vara mycket besvärande och till och med handikappande. Ibland kan intensiv inflammation eller rodnad i ansiktet avsevärt begränsa en människas sociala liv.

Dessutom åtföljs dessa utslag och blemmor ofta av stark klåda och smärta, vilket kan kringskära en persons normala dagliga liv.

Stressutslag kan begränsa människors sociala liv

Vad är orsakerna till stressutslag och hur blir man av med dem?

Det händer ofta att människor som lider av stress får hudproblem. De vanligaste är utan tvekan vanliga akneutbrott. Dock är det något som måste klargöras: dessa symtom kan bero på tillstånd som typiskt uppkommer under tonåren. Därför ska de bara klassificeras som stressutslag om personen i fråga har lidit intensivt av det psykiska tillståndet under en viss tid.

Vi får inte förbise de faktum att huden är kroppens största organ. Vidare är huden mycket känslig för våra sinnesstämningar. Rosacea, dermatit, psoriasis och vitiligo är relativt vanliga hudsjukdomar och det är främst för dessa som människor uppsöker dermatologer.

Hur vet man om fläckar eller utslag beror på stress?

Dessa utslag eller fläckar kan dyka upp från en dag till en annan. De yttrar sig som ett utbrott och vår första tanke är i allmänhet att de beror på någon slags allergi. Det är också mycket lätt att särskilja dem från fläckar som orsakas av solen, eftersom dessa har en brun ton och bildas gradvis med tiden.

Utslag och fläckar som uppstår på grund av stress har i regel följande kännetecken:

 • De har en rödaktig ton.
 • De är oregelbundna och uppkommer i kluster.
 • Vanligen uppkommer de på hals, bröst och mage, men även på armar och ben.
 • Man känner lätt av dem eftersom de kliar, svider och irriterar när de nöter mot kläderna.

Varför uppstår de?

Ihållande stresstillstånd tar med tiden ut sin rätt på kroppen. Det är sant att effekten syns på olika sätt. Men fläckar och rodnad som plötsligt uppkommer på huden är en ganska vanlig företeelse. Låt oss analysera de fysiologiska orsakerna till stressutslag:

Psykisk stress ger upphov till en inflammatorisk reaktion i huden, vilket gör att det bildas fläckar, utslag och blemmor, och vilket även kan hindra sår från att läkas. Detta visas i en studie som genomförts av läkarna Robert Maioff och Yingh Shen vid Freie Universität Berlin.

 • Dessutom vet vi att dessa stresstillstånd höjer adrenalinhalten i blodet, vilket medför att kortisolnivån stiger.
 • Detta hormon skapar obalans i huden och leder till uppkomsten av seborré (ökad talgavsöndring) och bakterier.
 • Vi drabbas av hormonella förändringar, en ansamling av giftiga ämnen och inflammatoriska processer aktiveras. Huden är kroppens största organ och även det som är mest känsligt för dessa hormonella förändringar.
 • Vi vet till exempel att vitiligo, trots att det är en autoimmun sjukdom, även kan förvärras av stress. Så sker när immunförsvaret angriper de egna hudcellerna som producerar melanin. Det är på så sätt de klassiska vita fläckarna uppstår.
 • Rosacea är en annan hudsjukdom som kan uppkomma på grund av stress och som en reaktion på den inflammation den höjda kortisolhalten medför.
Det är viktigt att finna tid för fysisk och mental urkoppling

Hur man behandlar stressrelaterade utslag

Orsakerna till stressutslag varierar och dessa utslag kan uppkomma när som helst. Varje gång du genomgår perioder av långvarig stress löper du risken att drabbas av någon form av hudförändringar. Vad kan man göra under dessa förhållanden?

 • Det första du bör göra är att uppsöka en läkare för att förvissa dig om att det inte rör sig om någon annan sjukdom.
 • I regel skriver läkare ut antihistaminer för att reducera både inflammation och klåda.
 • Om du inte lyckas hantera din stress kommer givetvis ängslan att bestå, liksom klådan, obehagskänslorna och risken för fler stressutslag.
 • Du måste bryta cykeln. Kognitiv beteendeterapi kan vara mycket värdefullt i det syftet. Med hjälp av denna terapiform kan du arbeta med de dysfunktionella tankar och idéer som intensifierar dina besvär.
 • Det är också mycket viktigt att upprätta rutiner som inkluderar tid för vila, fritid samt fysisk och mental avkoppling.
 • Att utöva någon form av måttlig fysisk träning är alltid mycket nyttigt.
 • Samtidigt är det också viktigt att du ser över dina matvanor. Minska din konsumtion av mättat fett, färdigmat, raffinerat mjöl, alkohol och stimulerande drycker, som exempelvis kaffe.

Sammanfattningsvis bör du inte nonchalera den effekt som dina känslor, bekymmer och psykologiska tillstånd har på din huds hälsa. När din kropp talar till dig är det din uppgift att ta reda på vad den vill förmedla och att försöka finna en lösning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Chen Y., Maidof R., Lyga J. (2017) Brain-Skin Connection: Impact of Psychological Stress on Skin. In: Farage M., Miller K., Maibach H. (eds) Textbook of Aging Skin. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47398-6_153

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.