Hur man hanterar passiv-aggressiva vänner

Hur man hanterar passiv-aggressiva vänner
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Passiv-aggressiva vänner är dåligt sällskap. Trots det kan det vara svårt att lämna dem bakom sig, säga adjö eller berätta att de gör allt besvärligt.

Deras vänskap är smärtsam och ofta sårar de dig. Att ta itu med den här typen av relationer kan vara krångligt, men det är oerhört viktigt att göra det.

Så hur hanterar man bäst sådana situationer? Bör du ha ett allvarligt samtal med din vän och begära att hon ändrar sig? Eller finna dig i läget och hoppas att allt blir bättre?

Sanningen är att det inte finns något allmängiltigt svar. För det förekommer olika undergrupper av passiv-aggressiva personligheter, varav en del är mer skadliga än andra.

Hur som helst, när man har att göra med en passiv-aggressiv person måste man stå ut med ett beteende som utmärks av osäkerhet, ambivalens, förbittring och dold aggressivitet.

Ibland kan uppträdandet vara subtilt, men efterhand som man tillbringar tid med någon med denna läggning, så blir dessa subtiliteter tydligare och vassa som knivhugg.

Dock är det under alla omständigheter lämpligast att reagera. När du har passiv-aggressiva vänner ställs du ständigt inför konflikter. Det är en process som gradvis blir allt mer demoraliserande.

Särskilt som det är raka motsatsen till vad vi förväntar oss av vänner. Låt oss titta lite närmare på denna tanke.

“Rädsla kommer vanligen till uttryck på ett av följande två sätt: genom aggressivitet eller genom underkastelse.”

-Paulo Coelho-

Passiv-aggressiva vänner använder ofta tystnad som bestraffning

Passiv-aggressiva vänner

Inom psykologin identifierade man den passiv-aggressiva personligheten för över hundra år sedan.

Det var den österrikiske psykoanalytikern Wilhelm Reich som först diskuterade ämnet strax efter andra världskriget. Enligt Reich är detta den vanligaste personlighetstypen i den allmänna befolkningen.

Kort därpå dök passiv aggressivitet även upp i diagnosmanualen Diagnostisk och statistisk handbok om psykiska störningar (DSM) som en personlighetsstörning.

I de senaste upplagorna av manualen är företeelsen inte längre listad som en “störning”.

Istället klassificeras den som en typ av personlighet som ibland kan förekomma tillsammans med andra tillstånd, som exempelvis tvångssyndrom (OCD) och osjälvständig personlighetsstörning.

Samtidigt finns det, som du väl vet, personer i din omgivning som har tendens att ibland tillämpa passiv-aggressivt beteende. Föräldrar, partner, kollegor, vänner, osv.

Men intressant nog är det lättare att identifiera detta beteende hos andra än hos oss själva. Och det är viktigt att komma ihåg att vi alla kan hemfalla åt den här formen av skadliga beteenden. Det finns ingen som är immun.

Passiv-aggressiva vänner och deras beteende

Att tala om vänner som är passiv-aggressiva kan vara ganska svårt. Varför är det så? Jo, för att dessa vänskaper ofta går långt tillbaka i tiden och bygger på emotionella band.

Kanske har du gått igenom mycket med den här personen, så du har vant dig vid att vara tålmodig och förlåtande. Du har gett din vän så många chanser.

Ändå vet du att det är något som inte riktigt stämmer, men du kan inte sätta fingret på det. Läs vidare för att lära mer om denna personlighetstyp, så att du kan känna igen den i ditt eget liv.

Vi använder oss av Theodore Millons arbete för att förklara passiv aggressivitet.

Passiv-aggressiva vänner är förrädiska

Vad menar vi med förrädiska? Termen syftar på ett sorts beteende som är klart vilseledande. Här är några exempel:

  • De har tendens att förhala. De tar lång tid på sig för att svara och de kommer ofta för sent till avtalade möten. De reagerar långsamt när någon förväntar sig något från dem.
  • De “glömmer” alltid saker. Du kan inte riktigt lita på dem och de kommer alltid med tusentals ursäkter och bortförklaringar.
  • De har kort stubin. När de blir arga bestraffar de omgivningen med sin tystnad.

De är påstridiga

Passiv-aggressiva vänner uppvisar ett påstridigt beteende som är sårande och lämnar emotionella spår. Med andra ord har de en benägenhet att behandla dig på ett sårande vis.

Ibland lägger de sig till med en attityd av moralisk överlägsenhet, så att de kan döma och kritisera dig. Stunden därpå är de undergivna och osjälvständiga.

Instabilitet som en livsstil

Denna tendens kan bäst karakteriseras som “med dig, men utan dig”. De vill kontrollera och detaljstyra alla aspekter i ditt liv. Men samtidigt står de inte ut med att höra vad du tycker om det de gör eller inte gör.

Passiv-aggressiva människor kan till en början verka energiska och positiva. Men det dröjer inte länge förrän de framstår som arga och plågade.

Passiv-aggressiva vänner visar inte alltid sin sanna sida

Ett evigt missnöje

Passiv-aggressiva vänner ser alla situationer ur en negativ synvinkel. De söker efter ett misstag i alla vänliga gester, efter ett dammkorn på en nyputsad yta.

Man har svårt att dela sin glädje med dem, för de är experter på att lägga sordin på allt.

Dessutom är den här personlighetstypen skicklig på att spela offer. De har en förvrängd bild av verkligheten och tror allt kretsar kring dem.

Vad kan jag göra om jag har passiv-aggressiva vänner?

Passiv-aggressiva vänner kan totalt förvanska begreppet vänskap. Du ska inte vänja dig vid den här sortens uppförande eller helt enkelt finna dig i det. Istället bör du reagera genom att tillämpa följande konkreta strategier:

  • Gå inte i deras fälla. Skulle de bli arga och sluta tala med dig, låt dem göra det. Om de ber dig göra något du inte vill, låt bli att göra det. Om din “vän” hela tiden pockar på olika saker, bry dig inte om henne. Det värsta du kan göra är att förstärka detta dåliga uppförande och låta det påverka dig på något sätt.
  • Glöm aldrig att vad passiv-aggressiva personer fruktar mer än allt annat är att bli ignorerade och förlora din vänskap. Därför ska du inte lyssna på deras hot och utpressningsförsök.
  • Var bestämd och lugn. Du måste göra klart för dina passiv-aggressiva vänner att du inte kommer att tolerera den här sortens beteende. Kommunicera dina känslor på ett lugnt och vänligt sätt. Det är klokast att försöka hitta en balans.
  • Om de inte ändrar sig, låt dem gå. Se till att de förstår att du inte kommer att tolerera deras skadliga beteende. Skulle situationen fortgå och du inte ser tecken på ändring eller förbättring, gör du bäst i att hålla dem på avstånd.

Om du har en vän som tillgriper den här sortens skadliga beteenden, så behöver hon förmodligen professionell hjälp.

Eftersom du inte har någon kontroll över om detta kommer att ske eller ej, är det bäst att du värnar om ditt psykiska välbefinnande. Kom ihåg att detta slags beteende är skadligt och att du inte behöver finna dig i det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.