Paul Éluard och den surrealistiska rörelsen

Paul Éluard var en av grundarna av den surrealistiska rörelsen och en mästare inom fransk lyrik.
Paul Éluard och den surrealistiska rörelsen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2024

Paul Éluard var en av de viktigaste poeterna i den surrealistiska rörelsen. Framförallt hade han en stark litterär närvaro – han visste hur man uttryckte sig och hans sentimentalism gjorde honom till en av de mest allmänt kända poeterna. Han skrev om kärlek, frihet och krig med sin karakteristiska passion. I denna artikel kommer vi att bekanta oss närmare med Paul Éluard och surrealismen.

“Min kärleks språk hör inte till mänskligt språk, min mänskliga kropp vidrör inte min kärleks kött.”

-Paul Éluard-

Liksom många andra stora poeter låg Éluards framgång i den emotionella och intellektuella ärligheten han fyllde sina dikter med. Hans verser har en subtil och djup äkthet. Éluards liv hade sina upp- och nedgångar, men han var kreativ och intelligent nog att övervinna de svårigheter han upplevde. Hans existens var lika uttrycksfull som han var.

Paul Éluard fotograferad.

Paul Éluard och den surrealistiska rörelsen: den sjuka pojken

Paul Éluard föddes den 14 december 1885 i Frankrike. Han kom från det mycket proletära distriktet Saint-Denis. När han var 12 år gammal började Éluard studera på skolan Lycée Colbert. Men vid 16 års ålder ådrog han sig tuberkulos och var tvungen att hoppa av och spendera en längre tid för att återhämta sig i Schweiz.

Som ett resultat av detta började han under denna tid att läsa verk från Whitman, Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Hölderin och Lautréamont. Hans egna första verk, Premiers Poèmes, publicerades 1913. Efter att han återhämtat sig blev Éluard kallad till militärtjänst och skickades ut för att delta i första världskriget 1915.

Paul Éluard kunde dock skriva varsomhelst och under alla omständigheter. Anmärkningsvärt är att han mitt under kriget skrev två av sina mest kända verk: Le Devoir (1916) och Le Devoir et l’Inquiétude (1917). År 1917 attackerades hans kompani med gas, vilket drabbade hans lungor. Éluard skickades då till Paris.

Musan Gala

Under hans andra vistelse i Paris återförenades Éluard med en kvinna som han träffat en gång tidigare, Elena Ivanovna Diakonova, mer känd som Gala. De gifte sig 1917.

Gala var dock en fri själ och efter att hon träffade konstnären Max Ernst blev hon upp över öronen förälskad i honom. Tro det eller ej, men Éluard motsatte sig inte denna affär. Faktum är att det ledde till att de alla tre levde tillsammans! 

Inte långt därefter mötte Gala sitt livs kärlek: Salvador Dalí. Detta ledde således till att hennes äktenskap med Paul Éluard tog slut 1929. Följaktligen skulle detta komma att lämna poeten med ett brustet hjärta. Icke desto mindre beslutade han sig för att resa över hela världen. Detta hjälpte honom att skriva vackra dikter.

Ett foto av Paul Éluard.

En motståndskraftig man

Paul Éluard gifte om sig två gånger. Först gifte han sig med en kvinna som han kallade “Nusch”, som modellerade för Picasso. De gifte sig år 1934, men dessvärre dog hon 1951. Därefter gifte han sig med en kvinna vid namn Dominique. Detta äktenskap varade resten av poetens liv.

Genom allt detta blev Paul Éluard frihetens röst. Han gick med i kommunistpartiet och skrev om fred, frihet och rättvisa. Under andra världskriget blev hans texter en stor inspiration för motståndsrörelsen, vilket följaktligen tvingade honom att hålla sig gömd.

Hans dikter mot krig är mästerverk, precis som hans kärleksdikter. Ett särskiljande drag var hans förmåga att uttrycka känslor och obekväma situationer. Paul Éluard var definitivt en sann mästare när det kommer till fransk lyrik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nadeau, M., & Riviere, M. P. (1972). Historia del surrealismo (p. 137). Barcelona: Ariel.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.