Påverkar klimatet våldsamt beteende?

Förändringar i klimatet är nära kopplade till våldsamt beteende hos människor. Även små temperaturförändringar eller regn kan avsevärt öka risken för konflikt.
Påverkar klimatet våldsamt beteende?
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Diverse spanska forskare utförde en studie som Science of The Total Environment publicerade i december 2018. Sagda studie sammankopplar värmevågor med aggressivitet. Enligt studien kan alltså klimatet påverka våldsamt beteende.

Forskare vid University of California, Berkeley, och Princeton University utförde studier i frågan. De drog därmed slutsatsen att klimatförändringar är nära kopplade till många av de våldsamma situationer som uppstår runtom i världen.

Relativt små temperaturförändringar eller regn kan avsevärt öka våldsamheter och risken för konflikt. Som en konsekvens demonstrerade forskarna hur mycket Jordens klimat faktiskt påverkar vårt beteende.

Studien diskuterade även:

  • Det faktum att det förekommer mer våld i hemmet i Indien och Australien.
  • Det faktum att aggression, mord och generellt våldsamma beteenden ökar i USA och Tanzania.
  • Civila konflikter i tropikerna.
  • Det etniska våld som sker i Europa och Sydasien.
  • Markinvasioner i Brasilien.
  • Bruket av polisstyrkor i Nederländerna.
Man tar tag i kvinna

Förändringar i klimatet: en utlösare för våldsamt beteende

Dessa nya studier kan ha viktiga implikationer när det kommer till att uppskatta hur de nuvarande klimatförändringarna kan påverka oss. Många globala klimatmodeller uppskattar dessutom att temperaturerna kommer öka med minst 2 ºC under de kommande 50 åren.

Forskarna upptäckte tre typer av konflikter kopplade till klimatförändring. Vidare såg de att konflikter svarar mer konsekvent på temperatur, eftersom 27 studier indikerade en korrelation mellan höga temperaturer och en ökning av våldet.

Dessa forskare samlade information från 60 existerande studier med 45 olika datauppsättningar för att dra slutsatser i ett gemensamt statistiskt ramverk. “Resultaten var överraskande”, sade Solomon Hsiang, huvudförfattare av studien och professor vid Goldman School of Public Policy vid University of California, Berkeley.

Klimatet har kopplats till våldsamt beteende

Kan värmevågor leda till misogynt våld?

Flera spanska forskare utförde en studie och drog slutsatsen att det faktiskt fanns en koppling mellan dessa två variabler. Belén Sanz-Babero, Cristina Linares, Carmen Vives-Cases, José Luis González, Juan José López-Ossorio och Julio Díaz är medförfattarna till “Heat wave and the risk of intimate partner violence”.

Forskarna säger i studien att risken för våld från en intim partner ökar tre dagar efter en värmevåg. Med det sagt menade forskarna att det är extremt viktigt att identifiera faktorerna som kan influera våld i dessa fall.

Baserat på datan hävdar forskarna att risken för misogynt våld ökar runt tre dagar efter en värmevåg, medan polisanmälningarna om sexualvåld ökar bara en dag efter.

Samtal till hjälplinjer från kvinnor som upplever våld ökade i sin tur fem dagar efter en värmevåg. Framförallt ökade risken för att en kvinna skulle bli mördad av sin partner med mer än 28% efter en värmevåg.

Forskarna sade i studiens slutsats att “Våra resultat visar att värmevågor är associerade med en ökning av våld mellan intima partners (IPV). Effekten av en ökning av IPV försenas i tiden, med skillnader i enlighet med våldsindikatorn som analyserades”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.