Hur påverkas barn till deprimerade mödrar?

Hur påverkas barn till deprimerade mödrar?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 juni, 2023

Människor är i hög utsträckning en produkt av sin omgivning. Personerna som tar hand om oss under våra första år i livet spelar en avgörande roll för vad vi blir. Därför har barn till deprimerade mödrar vissa drag som särskiljer dem från andra barn.

Vissa studier har avslöjat att hjärnorna hos barn vars mödrar lider av psykiska tillstånd är annorlunda. Amygdalan är större, men vi vet inte den neurofysiologiska anledningen till detta. Vi vet heller inte vilka långsiktiga konsekvenser det får. Det är ett tillstånd som dyker upp hos emotionellt svältfödda barn. Deprimerade mödrar kan till och med orsaka fysiska förändringar hos sina barn.

“Depression är ett fängelse där du både är den lidande fången och den grymme fångvaktaren.”

-Dorthy Rowe-

Deprimerade mödrar och deras omgivning

Även om det inte är jättevanligt kan vissa mödrar drabbas av depression efter att de fött barn. Det kallas för förlossningsdepression och tillskrivs hormonförändringarna som associeras med moderskap. Det är dock även relaterat till relationen varje moder haft med sina föräldrar sedan födseln.

En deprimerad mamma

Normalt sett går förlossningsdepression över relativt snabbt. Men när det finns associerade problem kan ledsamheten förvärras. Därför uppstår fenomenet deprimerade mödrar som ett resultat av uppfostringsprocessen. Andra mödrar var deprimerade redan innan graviditeten, och tillståndet förvärras efter förlossningen.

Givetvis inträffar inte moderlig depression enbart i samband med graviditeten. Detta tillstånd kan dyka upp när som helst. Men den mest definierande effekten på barnets välmående sker under kritiska perioder, såsom barnets första levnadsår eller ungdomsåren.

Ett barns roll i depression

I vissa fall kan deprimerade mödrar finna en tröst i sina barn. Det innebär att barnen axlar en roll inom deras problem: att vara en källa för tröst för deras sorg. Barnen kommer bli en oas av välmående mitt i allt detta mörker.

Barn med mamma

Det är troligt att detta faktiskt är fördelaktigt för deprimerade mödrar. Det kan dock få negativa konsekvenser för barnen i det långa loppet. Undermedvetet lär sig barnen att spela en roll som inte lämpar sig för dem – att “finnas där” för mamman, och inte för sig själva.

Med andra ord internaliserar de vårdnadsgivarens behov och stöter bort sin individualiseringsprocess.

Vid andra tillfällen kan deprimerade mödrar inte se på sina barn som en källa för tröst, utan som en börda. Detta sker mestadels vid oönskade graviditeter. Dessa kvinnor kan försöka begränsa sin närvaro i barnens liv såväl som minska uttryck av tillgivenhet.

De ignorerar bebisen, ignorerar dess behov, vilket skapar en känsla av främlingskap hos barnet.

Deprimerade mödrar och ungdomar

Deprimerade mödrar kan även påverka ungdomar i hög utsträckning. Det är vanligt att vuxen depression tävlar med barnets, vilket resulterar i ömsesidigt skuldbeläggande. Denna interaktion kan leda till oförutsägbara resultat.

Vissa tonåringar gör relationen med sin deprimerade mamma till ett slagfält. Det finns inte rum för fred, vilket ofta leder till smärta hos dem båda. Dessa situationer skapar ohanterliga och oöverstigliga hinder.

Vissa barn kan på grund av osäkerhet eller högt beroende börja acceptera att de skuldbeläggs av sin deprimerade moder. Därför har de beslutat sig för att reparera den ofattbara smärtan de känner av inom henne. Därmed blir beroendet symbiotiskt och upprätthåller sig självt över tid. Navelsträngen förblir på plats.

Nedstämd mamma

En deprimerad mamma kanske inte är psykologiskt tillgänglig för att ta hand om sina barns behov. Hon kan således behöva behandla sin depression hos en expert. Annars kommer det bara bli svårare för henne att njuta av moderskapet, men hon löper även risken att drabbas av långsiktig skada.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.