Jag tycker om personer som kommer i tid och inte när de har tid

Jag tycker om personer som kommer i tid och inte när de har tid

Senaste uppdateringen: 08 april, 2024

Det finns många föräldrar som inte är där för sina barn när de behöver dem. Det finns många som känner tomrum efter de vänner som de en gång kallade bröder och systrar, och som numera inte kommer i tid när de behöver dem.

Tiden är den där tuffa skulptören som för med sig ungdomen, våra drömmar som fortfarande inte har blivit uppfyllda och mönstret som utgör vår dag. I tiden skriver vi in det vi har att göra, det vi uppskattar och de saker som är våra prioriteter.

Vi vet även att det inte alltid är så lätt att distribuera tiden som vi hade velat. Vi kanske till exempel hade velat lägga mer tid på våra barn än våra jobb. I detta sammanhang kan vi också prata om de människor som betyder mer och de som betyder mindre i våra liv.

Det handlar egentligen inte om att vara punktlig, utan om reciprocitet och att det finns gånger i livet när man verkligen behövs. Och det handlar inte bara om att vara närvarande, utan om att vara närvarande med känsla och autenticitet, och inte bara för att man måste.

Blommor

Ibland är det brist på intresse när någon inte kommer i tid

Alla har vi dagliga göromål och alla måste respektera att det inte alltid finns tid. Att förstå detta är viktigt. Men det finns gånger när det verkligen är tydligt vad som är brist på intresse och brist på tid.

En vänskap tar alltid slut p.g.a. minst en av dessa två anledningar: när någon av parterna blir egoistisk, eller när det visas en brist på intresse.

Vi är säkra på att du säkert har upplevt dessa dimensioner. Man bör dock tänka på att även man själv kan sluta investera tid och intresse i någon annan. Vi kommer nu att titta på de 3 principer som utgör positiva relationer.

Reciprocitet

Jag investerar tid i den som formar min essens, som berikar min identitet och som erbjuder mig känslor och positiva lärdomar som främjar min personliga utveckling.

  • Reciprocitet baseras i att kunna möta den som gör mig väl, så att man kan både ge och ta.
  • Reciprocitet har även att göra med erkännande. Jag erkänner att mina familjemedlemmar är en viktig del av mitt liv och jag ägnar tid åt dem eftersom de förtjänar detta och för att jag tycker om dem.
  • Inom reciprocitet finns inte egoism, det är fria känslor som formar en del av oss. Det är en inre kraft som inte bara får oss att komma i tid, utan som även gör att vi vet när andra behöver oss.

När du kommer i tid visar du autenticitet

Det jag erbjuder är autenticitet. Inga manipulerar mig för att jag ska göra som de vill. Jag gör det för att jag bryr mig om andra personer och det är anledningen till att jag kommer i tid.

  • Autentiska personer är medvetna och vet mycket väl vad de vill ha och vilka som är en del av livet.
  • Det positiva med att omge sig med autentiska personer är att man vet att det de säger och gör är ärligt eftersom egoism inte existerar för dem. De vet mycket väl hur de är och vad de vill ha ut av livet.
  • Autenticitet är en dygd som främjar positiva relationer.
Kvinnor på äng

Frihetens princip

Ingen relation, oavsett vilken typ det handlar om, kan leva under tvång. Om vi väljer att investera tid i någon gör vi detta med frihet eftersom vi vill detta. För att vi känner för det.

En riktig vänskap är en sådan som i varje ögonblick låter dig
vara dig själv; en bra far är en som ger sitt barn frihet att välja sin
egen väg när det är dags.

Allt det som inte görs med fria känslor kommer inte att vara autentiskt. När någon kallar på oss eftersom personen påtvingar oss något, eller lurar oss till något så kommer det inte att gå bra. Man kommer aldrig att känna sig autentiskt nära någon som kontrollerar en.

Du är fri att välja vilka du vill investera tid i och vilka du inte vill investera tid i. Detta är något som ditt hjärta bör välja, men du bör aldrig känna ånger för att du inte lägger tid på dem som inte förtjänar det. Man måste leva livet utan sorger och kontrollerande beteende.

Det vanligaste är att du alltid kommer i tid till den som du verkligen bryr dig om. Du gör det för att personen är viktig för dig.

Palm

Bilder av Pascal Campion och Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.