Problemlösande terapi: En vetenskaplig metod för beslut

Problemlösande terapi: En vetenskaplig metod för beslut

Senaste uppdateringen: 18 december, 2021

Behöver du bli bättre på att lösa svåra situationer och fatta bättre beslut? Då är problemlösande terapi något du bör kolla in!

Åh, dessa problem! De finns överallt i livet och ger oss huvudvärk, från dem vi hade i skolan, såsom att lära oss matematik, till dem som vi nu hittar i våra dagliga liv som vuxna. Det positiva är att när vi bemötte den förra gruppen hade vi lärare som lärde oss ett bra sätt att lösa dem.

Men vad kan vi göra för att möta dem som vi har i vårt riktiga liv? Dessa saknar etablerade formler som alltid ger konkreta resultat, eller hur? Men vi bör inte tappa hoppet! Även om det inte finns någon metod som säger oss att om vi gör en sak så måste det ha en viss konsekvens, så kan vi guida oss själva genom problemlösande terapi, som kommer att hjälpa oss att ta det bästa beslutet.

“Jag är inte stolt över mina omständigheter, jag är en produkt av mina beslut.”

-Steven Covey-

Vad är problemlösande terapi?

Konflikter är en del av livet och vi lider alla av dem. Genom att vara människor är vi naturligt problemlösande, även om vissa av oss är bättre på denna “naturliga gåva” än andra. Vad säger detta oss? Detta är en färdighet som kan utvecklas. Därför föreslog D’Zurilla och Golfried idén med problemlösande terapi 1971.

Denna teknik gör det enklare för oss att identifiera problem, identifiera alternativa lösningar, och välja de svar som kommer att vara mest effektiva bland de förslag vi för fram. På detta sätt kommer vi att ha mer än ett verktyg för att kontrollera de negativa känslor som kan uppstå från olika hinder.

Kvinna som behöver problemlösande terapi

Därför måste vi följa en metod bestående av fem faser, som vi kommer att förklara i detalj härunder. Det är en lång process, men det är värt varenda minut om du använder det för verkligt problematiska situationer. Stegen att följa är:

  • Orientering mot problemet
  • Definition och formulering av problemet
  • Skapandet av alternativa lösningar
  • Beslutstagande
  • Utförande och verifiering

Fas 1 av problemlösande terapi: Orientering mot problemet

Det första steget som måste tas innan vi försöker lösa ett problem är att anamma en positiv attityd mot konflikten och mot de förmågor vi har för att kunna lyckas möta det. Vi måste främja attityder av själveffektivitet, och anta att vi kan lösa problemet och identifiera de bördor som vi måste bli av med, som osäkerhet gällande oss själva.

Å andra sidan är det viktigt att förändra visionen vi har rörande problemet. Istället för att tänka negativt om det, vilket kommer att göra det svårare för oss att hitta en lösning, måste vi se det som en utmaning som kommer att hjälpa oss att växa som personer, vilket leder till förbättring av våra förmågor.

“Personer som är på bra humör är bättre på induktiva resonemang och kreativ problemlösning.”

-Peter Salovey-

Vi måste även kunna stanna upp och tänka innan vi handlar så att vi kan slutföra denna första fas av processen. Anledningen till detta är att om vi handlar på ett impulsivt sätt, kommer vi att göra misstag när vi försöker att lösa problemet.

Fas 2: Definition och formulering av problemet

När vi har accepterat att det finns problem och att vi kan hitta lämpliga lösningar för dem, kommer vi att gå vidare till nästa fas. I denna kommer vi att försöka definiera och formulera konflikten. Detta är väldigt viktigt, för när vi har förstått vad utmaningen är, kommer vi att ha gått en lång väg mot att lösa det.

Så det är en bra idé att börja samla relevant information, och beskriva det med lämpliga, specifika och relevanta termer. Det är väldigt viktigt för oss att vi har en grund med objektiva fakta.

Det är också nödvändigt att identifiera varför en situation har kommit upp som en konflikt. Vi måste även omvärdera meningen av denna konflikt för vårt egna personliga och sociala välmående. Vi måste till sist också vara medvetna om att det inte är varje problem som kan lösas. Dessutom måste vi etablera ett realistiskt lösningsmål. Vi kan även bryta ner ett problem som är mer komplext till olika “underproblem”, vars lösningar är enklare att hitta.

Fas 3: Skapandet av alternativa lösningar

När vi har lyckats implementera de föregående två stegen och vi vet exakt vilket problem vi bemöter, är det dags att skapa så många alternativa lösningar som möjligt. Detta kommer att vara svårt för oss, men vi måste ta lite tid till att arbeta med det.

Ju mer alternativa lösningar som vi producerar, desto mer idéer kommer vi att ha tillgängliga och vi kommer att ha mer chanser att hitta det bästa svaret på vår konflikt. Det är viktigt att komma ihåg att i denna fas utvärderar vi inte kvaliteten av lösningarna, för detta kommer att begränsa vår fantasi, och därför kommer vi att börja evaluera i nästa steg.

Dörrar

Fas 4: Beslutstagande

Det är nu dags att jämföra och döma de olika alternativ som vi har skapat i föregående stadier. Baserat på de utvärderingar som vi gör, kommer vi att välja den bästa eller de bästa lösningarna.

Hur kommer vi att göra detta? För varje föreslagen lösning kommer vi att indikera kostnaderna och fördelarna i det korta och det långa loppet för att kunna välja den lösning eller det set med lösningar som vi tror kommer att ge oss det önskade resultatet. För att göra detta kommer vi att handla baserat på fyra kriterier:

  • Lösning på problemet: chansen att vi når en lösning
  • Emotionellt välmående: kvaliteten på det önskade emotionella resultatet
  • Tid/möda: kalkyl av tid och möda som vi tror att vi måste behöva
  • Kombinerat personligt och socialt välmående: det totala önskade resultatet i termer av kostnader/fördelar

Med det resultat vi får, måste vi se om problemet kan lösas, om vi behöver mer information innan vi kan etablera något av alternativen, och vilket vi bör välja. Om detta inte är fallet bör vi gå tillbaka till de föregående faserna i processen för att kunna hitta en bättre lösning.

Fas 5: Utförande och verifiering

När vi har valt rätt lösning, vad finns det kvar att göra? Omsätt den i praktiken! Detta är det enda sättet att ta reda på om det är den rätta lösningen för att komma över den problematiska situationen. När vi har utfört den, måste vi se på oss själva på ett objektivt sätt och jämföra resultaten med dem som vi förutsåg. Om vi finner att det inte är de önskade, måste vi hitta ursprunget till denna diskrepans för att kunna korrigera det.

“Handling är den fundamentala nyckeln till all framgång.”

-Pablo Picasso-

När vi löser ett komplicerat problem så tenderar vi att glömma något väldigt viktigt: att belöna oss själva. Det finns personer som går genom sina liv genom att hoppa från ett orosmoment till ett annat, och när de inte har något, kommer de att förvänta sig nästa. Att göra detta är utan tvekan ett av de bästa sätten att omge sig med stress.

Blomma

Den viktiga delen med allt detta är att vi måste sluta grubbla över problemet, där vi letar efter lösningar som vi sedan inte omsätter i praktiken, vilket kommer att leda till att vi upplever en större nivå av obehag och även lider av någon form av ångest eller depression.

Vi måste ta risker och ta ett beslut, ta ett steg framåt. Det gör inget om vi misslyckas! Vem är perfekt? Ingen! Det är därför bättre att ta ett felaktigt beslut än att fortsätta tänka och tänka utan att göra något. När du nu vet hur man gör, är det dags att du hittar lösningen till de utmaningar som du har framför dig.

Bilder av Ryan MacGuire.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.