CIA:s program för sinneskontroll – MKUltra

Syftet med detta test var att ta reda på hur man skulle kunna manipulera andra människor.
CIA:s program för sinneskontroll – MKUltra
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 22 september, 2019

Även idag ryser vi vid tanken på de experiment för sinneskontroll som utfördes av nazisterna. Få vet att liknande experiment utfördes i USA. Ett av dem var CIA:s projekt MKUltra, som var ett program för sinneskontroll.

Under andra världskriget förändrades den militära strategin. Det hade aldrig tidigare varit lika viktigt att spionera. De krigförande makterna blev medvetna om värdet av fiendens information.

De ville veta hur man motarbetade detta med egen attackstrategi.

Hitler själv visade att han kunde kontrollera det mänskliga sinnet och manipulera miljontals personer till att göra saker som vilken frisk person som helst annars inte hade gjort.

Så i slutet av kriget blev information och sinnesmanipulering ett av USA:s största problem. Det var anledningen till att man påbörjade projektet MKUltra.

Projektet MKUltra – CIA:s program för sinneskontroll

Kvinna som blir manipulerad.

Det är väldigt svår att veta exakt vad projektet MKUltra handlade om. Efter att pressen fått nys om det på 60- och 70-talet så förstörde CIA alla de relaterade filerna. Man hittade bara ett fåtal dokument.

Från denna lilla databas lyckades man dock rekonstruera vad som hade hänt. Flera vittnen kom även fram för att vara till hjälp i utredningen.

Tyvärr så kommer vi dock aldrig veta exakt vad som händer under MKUltra. Programmet har 150 punkter och vi känner bara till två eller tre av dem.

Den lilla information vi har tar upp hur man experimenterade på människor med psykoaktiva och neurologiska droger.

Man använde även andra metoder, och de s.k.forskarna använde dem på tusentals personer utan deras samtycke.

Syftet var att observera den effekt som drogerna hade på dessa personer och att utröna om man kunde få dem att berätta vad de visste eller  få dem att byta åsikt.

Program för sinneskontroll och experiment på människor

Enligt den information man har tillgång till så gav forskarna försökspersonerna droger som LSD på olika sätt och i olika doser för att se vilka reaktioner det ledde till.

Man försökte också med andra metoder, som elchocker och hypnos. Det förekom mycket “hjärntvätt” under 50-talet då projektet påbörjades.

Vi vet även att CIA testade effekten från olika tortyrmetoder. Ibland tvingade man de “frivilliga” att hålla sig vakna under flera dagar samtidigt som man spelade upp meddelanden för dem.

Andra gånger fick de systematiska elchocker och även syntetiska droger i stora mängder.

Projektet MKUltra och psykiatriska “frivilliga”

Bild på Donald Ewen Cameron.

Den mest fruktansvärda delen med projektet MKUltra var hur CIA lurade tusentals personer till att delta. De fick sina “försökspersoner” genom två metoder.

Den första metoden var att inrikta sig på mentalkliniker. Patienterna fick höra att de var försökspersoner för nya experimentella terapier.

Ingen av patienterna kände såklart till att CIA utförde experimenten eller att det fanns flera f.d. nazister bland “experterna”.

Faktum är att en av de mest involverade forskarna var en psykiatriker vid namn Donald Ewen Cameron.

Han blev senare den första ordföranden för World Psychiatric Association. Han var även ordförande för American Psychiatric Association samt The Canadian Psychiatric Association.

Andra “frivilliga”

Man använde inte bara mentalpatienter i experimenten, utan även tusentals medborgare som av de flesta hade ansett vara “normala”.

Man rekryterade dem från armén, universitet, offentliga sjukhus, bordeller och andra platser.

Många av dem gick med på att delta i testen för en mindre ekonomisk kompensation. De blev dock aldrig informerade om syftet med dem.

Många av dessa frivilliga överlevde inte de grymma experimenten. Andra fick permanenta hjärnskador. Det mest kända fallet hade att göra med Frank Olson i USA.

Den kanadensiska regeringen tvingades kompensera hundratals personer för att försöka stilla den kalabalik som uppstod.

Folk fick reda på vad som hände tack vare den grävande journalistiken. USA:s kongress bildade sedan en grupp för att utreda fallet.

Man lyckades dock inte få dokumenten offentliggjorda förrän 1974, vilket var anledningen till att CIA kunde förstöra merparten av dem.

Projektet MKUltra visar hur långt myndighetsorganisationer kan gå för att få vad de vill. Dessa experiment förekom inte i någon diktatur, utan i ett land som säger sig vara demokratins främste kämpe.

Man kan även fråga sig om det förekommer liknande experiment som man inte fått höra om på andra platser?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Frattini, E. (2012). CIA. Joyas de familia: Los documentos más comprometedores de la Agencia, por fin al descubierto. Grupo Planeta Spain.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.