Milton Erickson och hans syn på hypnos

Milton Erickson anses vara fadern till den moderna hypnosen (hypnoterapi). Han var den förste presidenten för det amerikanska kliniska hypnossamfundet.
Milton Erickson och hans syn på hypnos
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Milton Erickson anses vara den moderna hypnosens fader. Numera kallas det hypnoterapi, och den här amerikanska läkaren och psykologen var pionjär inom flera hypnoterapitekniker. Dessutom var han en utmärkt familjeterapeut.

Milton Erickson föddes i Phoenix i Arizona år 1901. På den tiden trodde folk i allmänhet att hypnos var en esoterisk teknik eller cirkus. Han gjorde dock en ansträngning för att göra det till ett giltigt terapeutiskt verktyg.

Flera psykologiska tankeskolor (speciellt beteendepsykologin) influerade hans arbete. Han var den förste presidenten i det amerikanska samfundet för klinisk hypnos, vilket gjorde honom känd.

Milton Ericksons ursprung

Milton Erickson hade inte ett enkelt liv. Hans föräldrar var lågklassbönder och han led av flera hälsoproblem. Han började tala först vid 4 års ålder. Vid den åldern diagnosticerades han med dyslexi. Han var även färgblind och led av tondövhet.

När han var 17 drabbades han av polio, vilket förlamade honom helt och hållet. Han kunde bara röra sina ögon. Även om läkarna inte trodde att han kunde bli bättre, trodde Erickson bestämt att han kunde återhämta sig. Därför blev han väldigt uppmärksam på sina kroppsliga känslor.

Ensam pojke

Helt klart tvingade hans tillstånd honom att bli en utmärkt observatör. Även om han var sjuk så försökte han vara medveten om allt som hände omkring honom. Detta tillät honom att upptäcka och förstå många aspekter av icke-verbal kommunikation. Genom att noggrant observera sin yngre syster (som tog sina första steg), lärde han sig att gå igen.

Milton Ericksons utbildning

Trots sina stora hinder studerade Milton Erickson till att bli läkare och psykolog. Under den här perioden analyserade han Clark L. Hulls teorier om suggestibilitet. Han sa att dessa teorier fascinerade honom så mycket att han började forska ingående om hypnos och allt relaterat till ämnet.

Med tiden började Milton Erickson kritisera Hulls utövande. Han studerade även Sigmund Freuds arbete, men höll inte med i hans grundinställning. Enligt honom var hypnos ett terapeutiskt verktyg. Han tyckte dock att patienten skulle spela en mer aktiv roll.

“Våra klienters problem är att de har förlorat kontakten med sitt undermedvetna. Vårt arbete är att hjälpa till att återupprätta den här relationen.”

-Milton Erickson-

Milton Erickson

Milton Erickson och modern hypnos

Enligt Milton Erickson var inte terapeutiskt ingripande universellt. Han trodde inte på att tillämpa tekniken på samma sätt för varje patient. Rakt motsatt underströk han vikten av unikhet och individualitet. Detta förklarar varför han trodde att varje process var annorlunda och därför borde behandlas på ett speciellt sätt. Med andra ord använde han olika tekniker på varje patient.

“Det finns inte två människor som är lika. Inte två människor som förstår samma mening på samma sätt. Så när det gäller människor kan du inte försöka få dem att passa in i ditt koncept om vad de bör vara.”

-Milton Erickson-

Milton Ericksons huvudmål var att hjälpa sina patienter att hantera symptomen som besvärade dem. För att uppnå detta använda han till och med okonventionella metoder. Det är anledningen till att många ansåg honom vara en “guru” eller en “magiker”.

Till skillnad från Freud brydde sig inte Milton Erickson om sin patients förflutna. Han ansåg att det var viktigare att koncentrera sig på nuet, speciellt på att lösa nuvarande problem. Han utvecklade tillvägagångssätt som fortfarande används idag, såsom neurolingvistisk programmering och lösningsfokuserad korttidsterapi.

Andra bidrag från Milton Erickson

Även om Milton Erickson använde hypnos som sitt främsta terapeutiska verktyg, började han gradvis använda språket som ett instrument till transformation. Milton Erickson var först och främst en klinisk psykolog. Att utveckla nya teorier intresserade honom inte så mycket. Istället fokuserade han på att utveckla högeffektiva strategier som kunde hjälpa människor.

Vid 50 års ålder drabbades han av ett nytt polioanfall och drog nytta av det för att observera känslorna och komma på nya smärtlindringsmetoder. Faktum är att han uttryckte hela den här processen i en av sina böcker. Han gick bort när han var 78 år.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Erickson, M. H. Rossi. EL (1977). Autohypnotic Experiences of Milton H. Erickson. The American Journal of Clinical Hpnosis20(1), 36-54.
  • Haley, J. (1980). Terapia no convencional: las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson. Amorrortu.
  • O’Hanlon, William Hudson. Raíces profundas: principios básicos de la terapia y de la hipnosis de Milton Erickson. Vol. 25. Grupo Planeta (GBS), 1993.
  • Rosen, S., Wolfson, L., & Eickson Milton, H. (1987). Mi voz irá contigo: los cuentos didácticos de Milton H. Erickson.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.