Rädsla för att fatta beslut: Hur övervinner du det?

Är du rädd för att fatta fel beslut? Här kan du ta reda på hur du kan övervinna denna rädsla och börja göra rätt val.
Rädsla för att fatta beslut: Hur övervinner du det?
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur lätt finner du det att fatta beslut? Hur mycket tid spenderar du på ändlöst funderande? Faktum är att rädsla för att fatta beslut kan bli ett stort hinder för att leva fullt ut, särskilt om du lägger för mycket tid på att göra det. Därför är det viktigt att du lär dig att övervinna denna rädsla om du vill känna dig nöjd med ditt liv.

Osäkerhet i beslutsfattandet kan ha olika orsaker. Det har dock bevisats att det påverkar livet på ett negativt sätt. Samtidigt finns det vissa tekniker som du kan tillämpa för att arbeta med detta problem och följaktligen må bättre i dig själv.

Förstå rädsla för att fatta beslut

När man talar om rädsla eller ångest anses dessa ofta vara “negativa” känslor. Men dessa känslor är helt enkelt naturliga svar från kroppen på olika stimuli. Faktum är att samma typ av respons uppstår med positiva känslor, till exempel glädje. Av denna anledning är skillnaden mellan “negativa” och “positiva” känslor liten. Istället kan vi tala om behagliga och obehagliga känslor.

Det kanske inte känns logiskt, men rädsla har faktiskt en adaptiv funktion. Faktum är att Becerra-García et al (2007) genomförde en studie där de analyserade rädslans adaptiva värde. Författarna drog slutsatsen att rädsla är en resurs som håller människor skyddade.

Med tanke på detta, skulle det vara möjligt att säga att rädsla för att fatta beslut är användbart för människor? Psykologin påpekar att rädsla är ett inlärt svar. Detta demonstrerade BF Skinner med det klassiska lilla Albert-experimentet.

Koralek och Costa (2021) genomförde en studie om hur hjärnan förstärker beteenden som ger belöningar. I det här fallet skulle fördelen vara att undvika en stimulans som upplevs som hotande eller farlig. Således är rädslan för att ta beslut resultatet av en kognitiv snedvridning som skapar uppfattningen att det att välja innebär en risk. Om människor undviker det upplever de känslan av “säkerhet” som en belöning.

Kvinna med tvivel

Faktorer som påverkar rädslan för att fatta beslut

För att återgå till ovanstående finns det en rad variabler som är relaterade till svårigheten att fatta beslut. För det första kan personer med överbeskyddande föräldrar uppvisa denna problematik eftersom de har lärt sig att associera oberoende med fara. Detta är en förändrad uppfattning hos barnet som har uppstått från dess förälders beteende.

För det andra är självkänsla en annan faktor som villkorar rädslan för att fatta beslut. González, Luz och Mariella (2019) genomförde en studie där de gjorde en korrelation mellan självkänsla och beslutsfattande hos ungdomar från en utbildningsinstitution. Baserat på deras data drog de slutsatsen att det fanns ett samband mellan låg självkänsla och svårigheter att fatta beslut.

Slutligen tenderar människor med Peter Pan-syndromet också att fly från beslutsfattande. I det här fallet är orsaken deras oförmåga att anta de konsekvenser som deras handlingar kan få.

Hur man övervinner rädsla för att fatta beslut

Nu när du bättre kan förstå vad rädsla för att fatta beslut innebär måste du också veta att det är möjligt att övervinna det. För på samma sätt som du lär dig att frukta vissa saker så kan du också göra dig av med denna respons. För att uppnå detta mål behöver du känna till några vanor du kan anta och arbeta med för att förbättra dig. Kom ihåg att konsekvens är nyckeln om du vill göra en betydande förändring.

1. Höj din självkänsla

Vi har redan nämnt att låg självkänsla kan förknippas med en minskad förmåga att fatta beslut. Därför skulle ett logiskt alternativ vara att tänka på att må bättre i sig själv. Ett bra sätt att göra detta är att göra en lista över dina positiva och negativa egenskaper för att hjälpa dig att känna igen dina styrkor.

Du kan också försöka använda positiva verbaliseringar eller fraser som främjar en bättre uppfattning av dig själv. Dessa metoder kommer att vara till hjälp för att bygga en mer realistisk och snällare bedömning av dig själv. Följaktligen kommer du att känna dig mer säker och stabil, och du kommer att uppleva mindre rädsla för att fatta beslut.

2. Erkänn dig själv som ansvarig för ditt eget liv

Ibland gäller rädslan för att fatta beslut det faktum att du inte erkänner ansvar för ditt eget liv. I själva verket kan du ha en tendens att beskylla andra i din omgivning för resultatet av dina handlingar. På så sätt erkänner du inte dig själv som ansvarig för ditt eget liv, och därför undviker du att fatta något slags beslut.

Det är viktigt att du börjar se dig själv som ensamt ansvarig för den riktning ditt liv tar. Om du inte tar rodret en dag kommer du förmodligen att inse att du lever någon annans liv.

3. Acceptera att misstag är en del av att leva

Många människor är rädda för att välja för att de inte vill göra fel eller för att de är rädda för att de inte kommer att fatta det bästa beslutet. I den meningen är det viktigt att göra dig medveten om att inte allt är ditt ansvar. Det finns faktiskt alltid oförutsedda situationer som kan påverka hur bra eller dåliga omständigheterna blir.

Om saker går fel bör du veta att du tog det bästa beslutet du kunde med de resurser du hade tillgängliga. Det betyder dock inte att du är ett misslyckande eller att alla andra val du gör i framtiden kommer att bli på samma sätt.

Kvinna tänker

4. Prova psykoterapi

Om du känner att rädslan för att fatta beslut paralyserar dig, är det okej att be om professionell hjälp. I det terapeutiska rummet är det möjligt att externalisera och ta itu med de kognitiva snedvridningar som orsakar dig lidande. På samma sätt kan psykologen vägleda dig med olika tekniker så att du kan lära dig att fatta bättre beslut. Det är också möjligt att arbeta med din känsla av ansvar, självkänsla och alla andra aspekter som påverkar dig.

Kom ihåg att en oförmåga att fatta beslut är ett hinder för din personliga tillväxt. Det finns en talesätt som lyder “om du inte tar risker dricker du inte champagne”. Detta kan tillämpas på rädslan för att fatta beslut. Faktum är att om du inte tar det första steget för att förändra ditt liv, kommer du sannolikt att ständigt känna dig osäker och olycklig. Kom ihåg att det aldrig är för sent att komma över din rädsla för att fatta beslut och börja må bättre i dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Becerra-García, A. M., Madalena, A. C., Estanislau, C., Rodríguez-Rico, J. L., Dias, H., Bassi, A., … & Morato, S. (2010). Ansiedad y miedo: su valor adaptativo, 39(1), 75-81.
  • González Lezcano, L. A., & Vilca Rios, M. I. (2019). Autoestima y toma de decisiones en adolescentes, Institución Educativa Zoila Hora de Robles-Chepén.
  • Koralek, A. C., & Costa, R. M. (2021). Dichotomous dopaminergic and noradrenergic neural states mediate distinct aspects of exploitative behavioral states. Science Advances, 7(30), eabh2059.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.