Rädsla för intimitet

Är du rädd för intimitet? Får du panik när du träffar någon "på riktigt" och måste öppna ditt hjärta lite grann? Vi undersöker de möjliga orsakerna och ger dig några tips som hjälper dig att möta denna rädsla.
Rädsla för intimitet
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Du har träffat någon du tycker om eller tycker är intressant. Ni har träffats över en drink eller en middag. Plötsligt uppstår ett lite mer intimt ögonblick. Du får panik. Vad händer med dig? Du kanske upplever rädsla för intimitet.

Denna rädsla kan göra det svårt för dig att etablera djupa känslomässiga band med de människor du gillar, de du vill ha i ditt liv, eller helt enkelt de du vill lära känna bättre. Det kan förekomma i vänskaps- och familjeband såväl som i kärleksrelationer.

Med den här artikeln vill vi därför hjälpa dig att upptäcka vad som kan ligga bakom den typ av rädsla som hindrar dig från att tillåta andra att komma in i ditt liv och hur du ska möta den. Följ våra råd och du kommer gradvis att upptäcka att den kommer att försvinna och du kommer börja njuta av ett positivt känsloliv.

Intimitet i relationer

Vad är egentligen intimitet? Enligt Oxford English Dictionary är det (översatt) “tillståndet att ha en nära personlig relation med någon”. Det är ett koncept som är nära kopplat till området kärlek och relationer, som också kan extrapoleras till praktiskt taget alla personliga relationer.

När du blir intim med någon skapar ni ett gemensamt utrymme av kärlek, tillgivenhet, tillit och närhet.

Att vara intim innebär också att komma i kontakt med en annan persons känslor, komma närmare varandra och öppna sig känslomässigt.

“Kanske finns det ingen större intimitet än att två blickar möts, fast och bestämt, och helt enkelt vägrar att skiljas.”

-Jostein Gaarder-

Par tittar på varandra
Intimitet är en viktig aspekt av att fördjupa relationer med andra.

Hur man skapar intimitet med andra

För att skapa intimitet med andra behöver du en familjär och behaglig miljö så att du kan öppna dig för dem, börja lita på dem, släppa dina rädslor och våga vara dig själv.

Detta är dock inte alltid lätt att uppnå. Vissa människor har verkligen svårt att vara intima med andra. Så varför är det så och hur kan du börja släppa in andra i ditt liv?

Rädsla för intimitet: varför uppstår det?

Rädsla för intimitet är ganska vanligt. Det uppstår när du är rädd för att skapa ett gemensamt utrymme med en annan person och släppa taget om din individualitet för några ögonblick. Varför händer det här? Varför är du så rädd för att vara intim med andra?

Rädslor bakom rädsla för intimitet

Några av de vanligaste orsakerna är:

  • Rädsla för att tappa kontrollen över ditt eget oberoende.
  • Att vara rädd för avslag eller övergivande.
  • Rädsla för att bli sårad. Till exempel att vara rädd att andra ska ljuga för dig, utnyttja dig osv.
  • Rädsla för att avslöja dig själv. Att vara rädd för att andra ska “upptäcka” dina svagheter.
  • Rädsla för att kompromissa.
  • Rädsla för att bli kär.

Rädslor, rädslor, rädslor… Bakom den stora rädslan för intimitet gömmer sig alltså många andra som kan paralysera dig och störa det du verkligen vill. Till exempel skapa kvalitativa relationer och öppna dig för andra osv.

Låg självkänsla

Många av dessa rädslor matas av låg självkänsla eller av en inre röst som säger till dig att du inte förtjänar att bli kär. Med andra ord en negativ intern dialog i form av en bojkott av dig själv. Den är omedveten, men den finns där.

En osäker anknytning

Om du lägger till en osäker anknytningsstil till alla dessa faktorer (oavsett om det är en undvikande, ambivalent/orolig eller oorganiserad), så har du den perfekta grogrunden för att utveckla en rädsla för intimitet, för kontakt med andra och för att öppna dig själv känslomässigt. Det beror på att du, i det här fallet, som barn “förstod” att du kunde bli sårad genom att öppna upp dig för andra eller riskera att inte få dina känslomässiga behov tillgodosedda.

Anknytning i barndomen påverkar i hög grad hur vi känslomässigt binder oss till andra när vi är vuxna. Om barndomens anknytning inte är säker, kommer vi inte att känna oss tillräckligt säkra för att utveckla hälsosamma och starka band, genom utrymmen som intimitet.

Hur man möter rädsla för intimitet

Kan rädslan för intimitet övervinnas? Vad kan du göra åt den? Vi ger dig fyra tips som hjälper dig att ta itu med den här situationen:

1. Påbörja en process av introspektion

Om du vill veta vad som händer med dig och om det verkligen är en rädsla för intimitet som paralyserar dig, kanske det är dags att titta in i dig själv och fråga vad som händer med dig. Hur mår du? Är du verkligen rädd? Om så är fallet, för vad?

Denna process av introspektion kommer att hjälpa dig att börja lokalisera dina rädslor och dina känslor. Det andra steget blir att avslöja dig själv och se vilka känslor som uppstår när någon kommer dig närmare än vanligt.

2. Exponera dig själv gradvis

För att upptäcka vad som ligger bakom dessa rädslor är det viktigt att du gradvis utsätter dig själv för intimitet. Tvinga inte dig själv. Du kan börja med små steg, som att fråga någon du gillar om personens telefonnummer, fråga om denne vill ta en fika eller en drink eller berätta något mycket personligt om dig själv.

Du kanske vill göra en personlig lista över dessa steg och bocka av varje gång du slutför ett.

3. Gå i terapi för din rädsla för intimitet

Även om de föregående rekommendationerna kan hjälpa, är psykoterapi det bästa sättet att lära känna dig själv och upptäcka varför du är som du är, vad som händer med dig och framförallt vad du behöver känslomässigt.

En terapeut kan följa med dig i denna process av introspektion som du redan har påbörjat och finna roten till problemet. Denna person kan nämligen hjälpa dig att upptäcka orsakerna till din rädsla för intimitet och föreslå åtgärder och verktyg som hjälper dig att möta den.

Man som går i terapi
Psykologisk terapi hjälper dig att finna orsakerna till din rädsla för intimitet och lära dig att hantera den.

4. Möt din rädsla och lyssna på dess budskap

Paradoxalt nog måste du ge din rädsla utrymme. Du bör inte springa ifrån den eller försöka kapsla in den och skicka den till det innersta hörnet av ditt sinne. Lyssna istället på vad den försöker berätta för dig.

Kanske finns det något sår från ditt förflutna som ännu inte har läkt helt. Eller så har en situation, till exempel avslag, gjort dig luttrad och du kan inte övervinna den. Kanske saknar du helt enkelt självförtroende.

Vad som än ligger bakom dina rädslor är det viktigt att lyssna på de känslomässiga meddelanden som kommer inifrån dig när du börjar bli intim med någon. Dessa kommer nämligen att ha mening inom ramen för ditt liv. Närmare bestämt i förhållandet i sig.

Du förtjänar att knyta an på ett hälsosamt sätt

Kom ihåg att du förtjänar att njuta av sunda och intima relationer. Men för att göra det kan du behöva lyssna på ditt inre barn. Kanske behöver du psykologisk terapi för att analysera ditt förflutna eller förstå din nutid, så att du kan börja öppna dig för andra. Leta efter skäl att lita på andra, öppna ditt hjärta och ge människor som är värdefulla och som vill dela ett vackert band med dig en chans.

Bara du kan ta reda på dessa saker själv. Ge därför dig själv möjligheten och du kommer att se hur du gradvis kommer att kunna njuta av stunder av intimitet med dem som du känner att du kan vara dig själv med. Du förtjänar det. Kom ihåg:

“Du förlorar aldrig genom att älska. Du förlorar alltid genom att hålla tillbaka.”

-Barbara de Angelis-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Morfa, J.D (2003) Prevención de los conflictos de pareja. Bilbao: Desclée de Browner.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.