Upptäck ditt inre barn

Upptäck ditt inre barn

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2022

Vi använder termen “inre barn” för att referera till bilden vi har av oss själva i koppling till våra känslor, värderingar och erkännande av förmågor. Det är även vår förmåga att känna tillfredsställelse över att vara de vi är.

Vårt inre barn utvecklas under barndomen och finns kvar under hela våra liv. Det kommer fram i stunder av lidande, smärta eller problem. Generellt känner vi det mest i situationer som involverar konflikt eller känslomässig blockering, speciellt sådana som inte löstes under vår barndom. Men allt är inte förlorat eller olöst. Vi kan få tillbaka vårt inre välmående och återuppbygga bilden vi har av oss själva.

Barndomen – ett stadium av utforskning

Under barndomen utvecklas vårt eget självkoncept. Med andra ord är det då vi skapar bilden vi har av oss själva. Det baseras i stort på vad våra föräldrar och de vuxna i vårt liv projicerar på oss, och även på de upplevelser och omständigheter vi stöter på.

Person med himlakroppar

När vi är unga är de vuxna i vårt liv som speglar. I dem kan vi för första gången se vilka vi är. Genom dem kan vi känna igen oss själva och veta vilka vi är. Även om våra föräldrar eller vårdnadsgivare försöker ge oss det bästa de kan så mottar vi det ibland inte nödvändigtvis. När vi är barn vet vi ofta inte vad vi behöver. Vi vet inte hur man ber om det och våra föräldrar eller andra vuxna kan inte alltid se exakt vad det är.

Därför kan vi växa upp med vissa känslomässiga luckor, viss smärta och sorg, och till och med barndomstrauma. Detta trauma kan vara undermedvetet och undertryckt, och det kan ha lämnat ett märke, även om vi inte vet att det är där.

Att förlora barndomen

Om barndomen inte är en lycklig tid så växer vi upp emotionellt otillfredsställda. Vi når vuxen ålder utan att lösa vår barndoms konflikter. Detta kan vara fallet eftersom de är undermedvetna, men känslan av personligt missnöje kommer följa med in i vuxenlivet.

När vi kliver in i vuxenvärlden kommer vi ofta inte ihåg de olika delarna av vår barndom. Det är som om vi har selektiv minnesförlust. Detta kan vara ett symptom på olösta, inre konflikter.

Du kommer ha förlorat ditt inre barn. Du kommer vara oförmögen att upptäcka en känsla av inre tillfredsställelse. När vi blir vuxna förlorar vi allt oskuldsfullt hopp som existerade i barndomen. Vi har inte projekt; vi har inte drömmar. Vidare är vi inte längre motiverade att leka och använda lekar som en distraktion eller ett tidsfördriv. Så livet blir apatiskt, allvarligt, ledsamt och fyllt av missnöje.

“Det är med lek, och endast med lek, som barnet eller den vuxne som individ är kapabel att vara kreativ och använda hela sin personlighet. Endast när individen är kreativ kan denne upptäcka sig själv.”

-Donald Winnicott-

Alla vuxna har ett inre barn

När en person når vuxen ålder efter att ha haft en tillfredsställande barndom, kommer barnet fortsätta att vara närvarande i dennes väsen. Detta barn kommer dyka upp i stunder av glädje. Det kommer titta ut i stunder av barnslig hoppfullhet och drömmande. Det kommer finna njutning i de små sakerna och kommer utvecklas genom att leka som vuxen. Det är även ett sätt att bibehålla ungdomligt lekande i vuxen ålder.

Glad kvinna på cykel

Man kan säga att livet självt kan fortsätta att vara roligt, överraskande och fullt av passion såväl som lycka, trots alla problem som kommer med att vara vuxen. Bara för att vi är vuxna betyder inte det att livet måste vara trist och utan drömmar.

“Jag ser på dig, jag ser på dig utan att tröttna på att titta, och vilket vackert barn jag ser som tittar ut genom dina ögon.”

-Gabriela Mistral-

Återupptäck ditt inre barn

Att upptäcka ditt inre barn är att acceptera och omfamna den du är. Du måste värdesätta och älska dig själv. Erkänn dina förmågor och din kapacitet att göra och upptäcka nya saker, och fortsätt drömma. När du gör allt detta kan du återuppbygga din personliga tillfredsställelse och upptäcka sann lycka.

Följande steg kan hjälpa dig att återupptäcka ditt inre barn:

  • Visualisera barnet du var och föreställ att du tar hand om och älskar detta barn.
  • Kom ihåg vad du gillade och vad som intresserade dig som barn. Låt dig själv gilla samma saker och intressen nu, som vuxen. Låt dig själv njuta av dessa stunder och transporteras till din barndom.
  • Lek, håll dina drömmar vid liv och utforska de små detaljerna i dem. Gör vad du brukade göra som barn, men anpassa aktiviteterna efter ditt vuxna liv.
  • Le, skratta, acceptera och ge förlåtelse till personer från din barndom som kan ha åsamkat dig smärta.
  • Tänk dig vad du skulle ha velat höra som barn. Uttryck dessa tankar och känslor för dig själv, som vuxen.
  • Lyssna på ditt hjärta och vad du längtar efter. Ha dessa önskningar i åtanke.
  • Ha dig själv i åtanke, ta hand om dig själv, älska dig själv och värdesätt dig själv.

“Vi bör lyssna på barnet vi en gång var och som fortfarande existerar inom oss. Detta barn förstår genom magiska ögonblick.”

-Paulo Coelho-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.