Filofobi: rädsla för att bli förälskad

Rädslan för att bli förälskad kan vara överväldigande för vissa människor. De är rädda för att bli sårade eller förrådda och blir extremt oroliga av tanken på att att skapa en känslomässig anknytning till någon och att vara sårbara. En del människor är också rädda för att förlora sin känsla av oberoende.
Filofobi: rädsla för att bli förälskad
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det som kännetecknar filofobi gör det till en mycket specifik, unik rädsla: nämligen en rädsla för att bli förälskad och bilda ett starkt känslomässigt band till någon.

En del människor säger att detta har en tendens att komma från övergrepp under barndomen, frånskilda föräldrar osv. Men det är inte alltid så. Det finns många fall där det inte finns någon uppenbar anledning.

Hur kan det vara så? Vad kan leda till att någon upplever en verklig rädsla för att bli förälskad när det för andra är en känsla som alla säger är så fantastisk?

Det är en fråga om perspektiv. Medan vissa människor anser att förälska sig är det mest underbara och intensiva som kan hända, tycker andra att det är något skrämmande.

Det finns även människor som gillar att tro att denna fobi säger något om det moderna samhället, men sanningen är att den verkar alltid ha funnits.

Till exempel tror vissa att Elizabeth den första var en historisk person som antagligen hade filofobi. Vissa säger att hennes vägran att gifta sig var “en konsekvens” av vad som hände med hennes mamma, Anne Boleyn.

Hon avrättades av sin make, Henry den åttonde, för att ha förälskat sig i en annan man.

Även om det är sant att Elizabeth den första hade flera älskare, sade hon själv att hon föredrog att hålla kärleken ur sitt liv. Hon var fast bestämd på att hon aldrig skulle gifta sig.

Hon kunde inte tänka sig att dela sitt liv med någon annan. Filofobin satte i det stora hela sin prägel på hennes regeringstid på samma sätt som det gör i det dagliga livet för människor som har det idag.

Även om tillståndet filofobi inte finns listat i DSM ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), är det ett relativt vanligt tillstånd.

Kvinna som lider av filofobi, rädsla för att bli förälskad.

Vad som kännetecknar filofobi: rädsla för att bli förälskad

Filofobi kan yttra sig på många olika sätt. Eftersom ingen människa är den andra lik så upplever ingen det på exakt samma sätt. Och det finns inget mönster som gör det lätt att diagnostisera.

Faktum är att om du söker efter det i DSM, är allt du hittar att det är en underkategori av social fobi.

Däremot säger experter inom detta ämne, som till exempel Dr. Scott Dehort vid Delphi Behavioral Health Group i Maryland, att filofobi är lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Inga biologiska eller genetiska faktorer avgör det, och det kan helt enkelt utvecklas efter en dålig upplevelse med en romantisk partner.

Det kan ha varit en så dålig upplevelse att det skapar en rädsla för att samma sak kan hända igen. En rädsla för att de kommer att drabbas och bli sårade.

De associerar således att ha blivit sårade med det att förälskelse och en rädsla för att bli förälskad blir resultatet. Allteftersom tiden går, förvandlas rädslan till en fullt utvecklad fobi.

Men som vi alla vet är en del av problemet med en fobi att det kan leda till andra problem som ångest, depression, social isolering och droganvändning, bland andra.

En hjärtformad ballong som är omgiven av häftstift.

Romantisk filofobi

När du tänker på detta är det första som du kommer att tänka på förmodligen människor som försöker undvika engagemang och känslomässiga band till varje pris. Men det är inte alltid fallet.

Vissa människor lyckas faktiskt ta steget till att bilda ett band med någon. Problemet i dessa fall är dock att förhållandet kan bli extremt giftigt.

  • När det gäller den sist nämnda gruppen människor är de ofta kalla, hårda, otillgängliga och har ett ständigt behov av kontroll. De har också en tendens till att vara svartsjuka och ägande. Allt detta är ett tydligt tecken på den underliggande rädslan och osäkerheten.
  • Dessa människor tenderar också att ha låg självkänsla. De vet inte hur de ska kommunicera, ger aldrig med sig, och saknar empati. Filofoba människor med partner är extrema emotionella sabotörer. Deras osäkerhet skapar en extrem belastning på deras känslomässiga band. Deras rädsla för att bli förälskad, för engagemang och sårbarhet leder dem till relationer som kan upplevas som berg-och dalbanor.

Människor som undviker alla relationer

Sedan finns det människor som undviker allt som kan liknas vid en relation till varje pris. De undviker inte bara idén om engagemang, partnerskap eller en känsla av kärlek, passion och förälskelse.

Dessa människor är verkligen rädda för att skapa någon som helst form av känslomässigt band, inklusive platoniska relationer.

Tänk efter: det är en form av social fobi som nästan oundvikligen kommer att leda till isolering, ångest, panikattacker och flera andra personlighetsstörningar.

Denna form av filofobi kännetecknas av fysiska manifestationer av rädsla. När någon försöker komma närmare dem och försöker upprätta en kontakt med dem kan de börja svettas, känna sig obekväma och få en ökad puls.

En man med filofobi som är i upplösningstillstånd.

Rädsla för att bli förälskad: hur behandlar du det?

Behandlingsalternativen för personer med några av de ovanstående symtomen kan variera mycket. Beroende på fobins intensitet, kan det i vissa fall vara tillräckligt att bara ändra sin livsstil.

Eller så kan de bara behöva göra en mycket specifik form av terapi: exponeringsterapi. Vad det innebär är att de arbetar igenom sin ångest genom att agera ut scener tillsammans med sin terapeut.

Däremot, kan det i svårare fall vara nödvändigt med medicinering. Detta är fallet särskilt om de även genomgår andra symtom som till exempel social isolering, depression eller ångest.

I dessa fall handlar det definitivt om ett riktigt fall av fobi som personen lider av. Det betyder att terapier som kognitiv beteendeterapi kan vara en stor hjälp.

Slutligen, kan denna form av terapi kan hjälpa dem att identifiera sin rädsla för att bli förälskad och förändra sina antaganden, sina tankar och negativa reaktioner som härrör ur fobins ursprung.

Poängen är att det finns ett sätt att behandla det. Allt som krävs är engagemang. Och att övervinna denna fobi kan leda till mycket bättre relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tavormina, R. (2014). ¿Por qué tenemos miedo de amar? En Psychiatria Danubina (Vol. 26, pp. 178–183). Medicinska Naklada Zagreb.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.