Våra rädslor lär oss om oss själva

Våra rädslor lär oss om oss själva

Senaste uppdateringen: 31 december, 2021

Våra rädslor är skyddande känslor som varnar oss om fara. Det är känslor som lär oss något djupt om oss själva. Och om vi lär oss att identifiera dem, kan vi erövra och lära oss av dem.

Om du tänker på alla rädslor du hyser och varit tvungen att konfrontera, måste du komma till slutsatsen att de inte är så dåliga. Mycket av deras styrka var inget annat än en spöklik uppenbarelse, likt huset den lilla grisen gjorde av halm.

Vad är rädsla?

Rädsla är en reaktion i kropp och sinne på en situation, ett djur eller en person som vi tolkar som hotfull eller obehaglig. Det är huvudsakligen en känsla för överlevnad eftersom den skyddar oss från risker och fara, men det är ofta så att faran egentligen inte existerar, trots att du känner dig rädd.

Rädsla kan bli en reaktion som begränsar dig i ditt dagliga liv. Vidare tenderar den att växa när den inte utsätts för verkligheten.

“Endast en sak gör drömmar omöjliga: rädsla för misslyckande.”

-Paulo Coelho-

Rädd kvinna

Vilka är vi?

Sedan vi föddes har vi genomlevt, observerat och upplevt känslor – både angenäma och oangenäma – där rädsla är en av dem. Som en funktion av erfarenhet kan rädsla utvecklas som en skyddande mekanism för att förebygga att tidigare oangenäma situationer inträffar igen.

Som en av våra huvudkänslor bär rädsla med sig värdefull information om oss själva och alla negativa situationer vi har upplevt och som vi försöker förebygga igen.

Alla våra känslor hålls kvar i det undermedvetna, och det är därför vi inte är medvetna om informationen de innehåller angående tidigare erfarenheter.

Att tackla våra rädslor istället för att undvika dem

Vi tenderar att undvika situationer vi är rädda för så att vi inte upplever ytterligare en negativ upplevelse. Men det är inte någon bra idé eftersom vi inte kommer lära oss något så länge vi undviker dem. Tvärtom blir rädslan mycket starkare och mer resistent mot borttagning.

Man framför våg

Att undvika rädslan kommer bara stärka den. I våra sinnen blir vi mindre och mindre jämte den eftersom den verkar ansamla sig mer och mer vapen såväl som attackpunkter. Detta observeras inte bara i vår nivå av rädsla, utan även i hur mycket den påverkar vårt liv.

“Rädsla är naturligt hos försiktiga människor, och att veta hur man erövrar den är att vara modig.”

-Alonso de Ercilla y Zúñiga-

Eliminera dina rädslor för att lära känna dig själv

För att slå dina rädslor finns det inget annat sätt än att konfrontera dem, övervinna dem och få tillfredsställelsen att ha gjort det. För att konfrontera dem måste du upptäcka något mer om dig själv. Du måste alltså lära känna dig själv genom din rädsla, dess källa, dess betydelse och din tolkning av rädslan.

Flicka som ignorerar rädslor

Genom att göra det kommer du upptäcka förmågor inom dig själv som du aldrig hade tidigare, och som nu gör rädslan meningslös. Du kommer inse att du faktiskt har strategierna för att konfrontera den fruktade situationen, som troligen fick sin början i barndomen, när du inte hade några strategier för att tackla livet än.

Å andra sidan finns det vissa resistenta rädslor som du kan känna dig oförmögen att tackla. I detta fall är det därför en bra idé att tala med en specialist. Denne kommer hitta rätt strategi för att hjälpa dig övervinna dem.

“Inget i livet ska fruktas, endast förstås. Nu är tiden att förstå mer, så att vi kan frukta mindre.”

-Marie Curie-

Var uppmärksam på dina känslor

Det är alltid intressant att uppmärksamma känslor och bli medveten om informationen som undermedvetet är förvarade i dem alla.

Varje känsla hjälper oss att lära känna oss själva eftersom de berättar hur vi ser oss själva, vad vi gillar och inte gillar, vad som sårar oss och gör oss lyckliga och vilka situationer som påminner oss om tidigare händelser, sorgliga eller glada.

Att vara medveten om dem kommer alltid tillhandahålla dig med påtaglig information om dig själv, så att du kan jobba på personliga aspekter som kanske är begränsande eller orealistiska i relation till nuet.

Väx och känn dig säkrare

Eftersom vi inte är medvetna om vår egen tillväxt och mognad upplever vi ofta känslor som stämmer överens med tidigare erfarenheter, vanligtvis från barndomen. Men vi växer med dem och fortsätter tolka nuvarande situationer med samma rädsla vi kände för dem när vi var unga.

Att lära känna dig själv genom din rädsla är att bli medveten om sakerna som begränsar dig, omtolka till synes farliga situationer och omvandla dem i ditt sinne till situationer som du är kapabel att tackla. Du är vuxen, och nu har du strategierna för att framgångsrikt konfrontera dem.

Inse att dina förmågor kommer låta dig känna dig säkrare när du tacklar dina rädslor i nuet, och därmed radera märket de lämnade hos dig i det förflutna.

“Rädsla är början på vishet.”

François Mauriac


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.