Rädslorna som gör att vi önskar bli osynliga

Rädslorna som gör att vi önskar bli osynliga
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I vår barndom brukade vi leva praktiskt taget utan rädsla, skam eller bekymmer. Vi litade på oss själva och på våra förmågor. Det var därför det lyste om oss. Men när vi nådde vuxen ålder började vårt självförtroende att minska. Till den grad att vi nu nästan vill bli osynliga.

Viljan att bli osynliga kommer från alla sociala och kulturella övertygelser som vi förvärvar under våra liv. Dessa övertygelser förstärks sedan när vi åldras. Beroende på vad de är, kan vissa övertygelser dock begränsa oss. Om vi ​​till exempel tror att det innebär ett misslyckande att göra ett misstag under ett offentligt tal, och vi gör det, kommer vi förmodligen alltid att hata att tala offentligt från och med den dagen. Vi börjar förmodligen tro att vi är usla talare, trots att så inte är fallet.

Några av de övertygelser vi har tjänar endast till att driva på vår rädsla. Rädslan för att vara ensam, att ingen älskar oss, att ingen tar notis om oss. Rädsla för att inte ha den perfekta familjen, inte få de bästa betygen, eller att göra andra besvikna och inte nå upp till förväntningarna. Så länge vi insisterar på att identifiera oss med vissa etiketter som inte har något att göra med oss, kommer vår rädsla att göra att vi föredrar anonymitet.

Hur våra familjer kan få oss att vilja bli osynliga

Vi lever i ett samhälle som ständigt trycker ner oss. Det får oss att jämföra oss själva med andra och analysera alla våra synder under ett förstoringsglas. Var är alla våra dygder? De lurar i skuggorna. De väntar på att vi ska inse att de är där, så att de kan komma fram. Först då kan vi bli medvetna om vår fulla potential.

Men var börjar alla dessa rädslor, som får oss vilja bli osynliga, ta form? Normalt inom familjen. Det är här vi har tillbringat större delen av vår tid. Det har blivit vår komfortzon, så länge allt gått bra.

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är oerhört kraftfulla. Det är vårt ljus och inte mörkret som skrämmer oss mest. Vi frågar oss: ‘vem är jag att kalla mig lysande, vacker, begåvad och fantastisk?’ Egentligen, vem är du, om inte det?

-Nelson Mandela-

Viljan att bli osynliga: överkropp av en kvinna med osynligt huvud

Vi börjar bli osynliga

Men när vi är undantaget, och vårt beteende är annorlunda än vad andra förväntar sig att det ska vara, försvinner känslan av trygghet och säkerhet. Detta är när rädslan börjar fylla oss. Låt oss ta exemplet med en familj där fysiskt arbete är mycket uppskattat. Låt oss föreställa oss att du bestämmer dig för att arbeta inom konstvärlden, eller som programmerare. Det kommer inte att ta lång tid innan du får höra orden ”Det är inte riktigt arbete”. Även om du inte hör de exakta orden kan det vara underförstått.

Det faktum att de som vi ansett vara en källa till stöd inte förstår oss, hotar vårt självförtroende. I vissa fall påverkar det också hur vi värdesätter oss själva.

Vi kan hitta säkerhet i att följa vår familjs övertygelse och sätt att göra saker. Det som ofta förväntas av oss är att vi ska följa i våra föräldrars fotspår och arbeta i liknande områden som dem. Men när vi inte passar in, bryts känslan av skydd som vi fått från dem, och detta ger rum för rädsla och viljan att bli osynliga.

De tre rädslorna som får oss att bli osynliga

Familjen är inte det enda scenariot som kan göra att vi vill bli osynliga, att vara som andra och inte sticka ut. Det finns många andra rädslor som växer och rotar sig på grund av vissa övertygelser som finns i vårt samhälle. Låt oss titta på tre rädslor som hindrar oss från att föra våra sanna jag in i ljuset.

1. Rädslan för att väcka andras avund

Vi är alla unika på något sätt, med någon speciell förmåga eller naturlig gåva som gör att vi kan utföra saker vi vill få erkännande för. Men vi vet att om vi sticker ut kan det orsaka avund hos andra människor. Om detta händer måste vi utan tvekan möta kritik, fördomar och avslag.

För vissa människor, beroende på deras tidigare erfarenheter, kan detta vara outhärdligt, eftersom vi tenderar att se till andra för deras godkännande. Lusten att glänsa, men också rädslan för att göra det, fångar oss mellan två alternativ. Antingen att glänsa och göra oss själva och våra förmågor kända, eller att bli osynliga och följa andra människors förväntningar.

De avundsjuka granskar dig konstant och letar efter något fel. Om de hittar det, kommenterar de. Om de inte gör det, uppfinner de ett.

-Anonym-

Ung man ser ut genom fönster, ensam

2. Rädslan för att vara ensam

Rädslan för att vara ensam är en rädsla som drabbar många människor. Detta är en tro som får oss att anpassa oss till vad andra tycker, bara för att de ska acceptera oss. Om vi ​​till exempel är skojare eller clowner, men våra vänner är skäms över oss, så försöker vi ändra och förtrycka den delen av oss, bara för att vi inte ska känna oss ensamma.

Kort sagt, vi väljer att bli osynliga så att andra ska acceptera oss. Vi borde dock fråga oss själva: vill vi verkligen vara med människor som inte accepterar oss som de vi verkligen är? Och att vara ensam är som att lämna vår komfortzon. Det är därför vi är så rädda för att inte hitta fler vänner, eller en partner eller en person som verkligen accepterar oss.

Men om vi bestämmer oss för att ändra och utplåna våra riktiga jag, kommer det att komma en tid då vi frågar oss vilka vi verkligen är. Att välja att vara som andra människor förväntar oss att vi ska vara är som att förråda oss själva. Det är en typ av avvisning av vårt sanna jag som kommer att orsaka oss stor ängslan och oro på lång sikt. För att återupptäcka oss själva måste vi genomgå en process som innebär att vi måste möta det vi verkligen fruktar. Det kommer att bli en komplicerad, men så småningom tillfredsställande väg när vi äntligen når målet. Det finns inget vackrare än att verkligen hitta oss själva.

3. Rädslan för att förlora vår offentliga identitet

Om vår familj i vår barndom har lärt oss att vi inte förtjänar något vi får, är det mycket troligt att vi kommer att växa upp och tänka och agera i enlighet därmed. På det här sättet kanske vi inte bara tror att vi inte förtjänar en gåva, utan att vi heller inte är värda tillgivenhet. Vi kommer att ha antagit en identitet av obefintligt egenvärde.

Mann som tecknar sig själv

Konstigt nog är vi livrädda för att förlora det vi fått höra att vi var. Vi är rädda för att förlora det vi inte riktigt identifierar oss med, den identitet som vi nästan har tvingats acceptera. Det är därför det ibland är så svårt för oss att göra några former av framsteg. Vi har byggt oss en värld som fungerar i enlighet med vem vi tror att vi är och vem vi har fått höra att vi är. På grund av detta, och utan att inse det och inte heller vilja göra det, flyr vi från samtliga tecken av tillgivenhet.

Därför är det viktigt att ”avprogrammera” dessa saker. Vi måste dyka in i vår inre varelse och ta reda på vilka vi egentligen är. Varför? Eftersom vi så ofta har valt att bli osynliga eftersom vi tror att de åsikter som andra har om oss är de sanna.

Hitta dig själv i en droppe regn, i en regnbåges färger, i himmelens blåhet, i jordens kraft, var du än kan, men bara hitta dig själv.

– Alejandro Jodorowky-

Slutsats

Kanske har vi valt att bli osynliga fram tills nu, men vi kan också besluta oss för att synas tydligt från och med idag. Vi kan bestämma oss för att bli av med de etiketter som andra människor har ålagt oss och de hot som bara begränsar oss. Vi kan besluta oss för att i oss själva hitta det bästa sällskapet av alla!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.