Realistisk eller pessimistisk? Vad är du?

Realistisk eller pessimistisk? Vad är du?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har någon någonsin kallat dig för pessimist? Om svaret är ja och du samtidigt vill veta om det stämmer eller inte, är den här artikeln för dig. Att vara realistisk misstas ofta för pessimism. Vad för slags person är du? Är du realistisk eller pessimistisk?

Det är först och främst viktigt att man förstår att det är normalt att se det negativa i saker. Det finns en evolutionär och adaptiv anledning bakom detta. Det innebär att du skyddas från saker som eventuellt kan skada dig.

Med andra ord är ditt psykologiska skyddssystem mer intresserat av saker som går fel och som kan skada dig; betydligt mer än de saker som går bra och som är fördelaktiga för dig. Men då en person bara ser den negativa delen av det som händer så har vi att göra med en pessimist. Denna adaptiva funktion av att bara se det negativa kommer då bli till ett problem som påverkar ens humör.

Det finns faktiskt ett mellanting mellan att vara pessimist och optimist. En optimist tenderar att bara se det goda i världen. Mellantinget kallas realism. För att du ska kunna förstå skillnaderna mellan att vara realistisk eller pessimistisk och se vilken typ som du tillhör så kommer vi att förklara koncepten härunder.

Kvinna som funderar.

Hur är en pessimistisk person?

Då en person är pessimist så har personen något som psykologen Aaron Beck kallade selektiv abstraktion. Med andra ord så uppmärksammar pessimistiska personer bara en typ av information: den negativa typen. Pessimister uppmärksammar och kommer ihåg negativ information, och inget annat. De filtrerar många gånger informationen för att bara se de negativa sakerna.

Om du känner att du befinner dig i denna kognitiva kategori så oroa dig inte! Detta misstag har en lösning. Det finns vetenskapligt beprövade psykologiska tekniker, som kognitiv omstrukturering och kognitiv fusion, som kan hjälpa personer att distansera sig själva från vissa typer av tankar. De kan också hjälpa folk att modifiera sina tankemönster.

“Pessimisten klagar på vinden; optimisten förväntar sig att den ska förändras; realisten kommer justera seglen.”
-William George Ward-

Är jag realistisk eller pessimistisk?

Om du vill ta reda på vilken typ av person du är så tänk på att pessimistiska personer ser svårigheter och förväntar sig den värsta möjliga utgången – även när detta inte är troligt.

I detta fallet beror pessimismen delvis på att personen har en ångestbaserad personlighetstyp. Dessa personer har en extrem ångestfylld personlighet, och det är anledningen till att personen ser livet ur ett negativt synsätt. Då en person är pessimistisk så kommer detta leda till att han eller hon begränsar sig själv, tror det värsta och är mer känslig för osäkerhet. Personen kommer hantera osäkerheten genom att förvänta sig det värsta så att han eller hon kan vara förberedd.

Om du är en pessimist så ser du automatiskt negativa aspekter även då det handlar om positiva händelser och situationer i ditt liv. Med andra ord fokuserar pessimistiska personer på det som gick fel, även mitt bland alla framgångar. Om du är pessimistisk så kommer du få det svårt att njuta av det du har uppnått eftersom du kommer fokusera på vad du kunde ha gjort bättre.

“Verklig realism innebär att man upptäcker de förvånansvärda saker som vanan täcker över och förhindrar att vi ser.”
-Jean Cocteau-

Låda med ledset ansikte.

Vad har då realisten för egenskaper?

En realist mest karaktäristiska egenskap är att han eller hon inte dömer för snabbt. Personen väntar och ser hur saker utvecklas först. Personen väntar för att se vad som händer och därefter kommer bedömningen. Det är bara då personen bestämmer om det är något bra eller dåligt.

Realistiska personer håller sig därför relativt neutrala om utgången fortfarande inte är känd, och klarar av att hålla sina förväntningar i linje med verkligheten.

Realister förbereder sig inte bara mentalt för allt som kan gå fel. De förbereder sig också för det som kan gå bra. Med andra ord är dessa individer redo för alla typer av resultat. De vet hur man njuter av sina framgångar men är samtidigt beredda på att saker kan gå fel. Men deras felsteg hindrar dem inte  från att fortsätta framåt och uppnå sina mål.

Vid det här laget kommer du inse att realister inte har något katastrofalt tänkande. De gör en bedömning av de positiva och negativa aspekterna av situationen och de problem som har uppstått. Det är vad som gör dem till realister.

Om du efter att ha läst allt detta har upptäckt att du är en pessimist så skulle vilja tipsa om att en psykolog kan hjälpa dig att förändra dessa aspekter av din personlighet. Du kan då undvika det katastrofala tänkandet och selektivt filtrera den information du tar in. Är du redo för detta?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.