Katastrofalt tänkande: då man ser negativt på allt

Det är ofta väldigt frestande med katastrofalt tänkande. Om man tänker att det värsta kommer hända så kommer man inte bli besviken, men detta leder till att man blir alltmer bitter inombords.
Katastrofalt tänkande: då man ser negativt på allt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Vi uttrycker ofta katastrofalt tänkande på två sätt. Det första involverar att man gör en svår eller negativ situation värre än den är. Det andra sättet innebär att man tittar mot framtiden och endast visualiserar den värsta utgången för de problem man har och de situationer som man stöter på.

Man kan säga att de personer som har ett katastrofalt tänkande omvandlar sina tankar till en “negativ video”. Det är som om deras sinnen producerar en hel film eller sekvens med händelser. Dessa händelser representerar alltid det värsta som kan hända. Dessa personer beter sig som om de behöver vara martyrer i sina egna fantasier.

Personer med mycket ångest och depression har ofta ett katastrofalt tänkande. Detta tankesätt gör att de inte kan förbättra sin situation.

Dessa katastrofala idéer uppstår i ett sinne som fantiserar om den värsta utgången. Låt oss titta lite närmare på detta.

Egenskaperna hos katastrofalt tänkande

De främsta egenskaperna hos katastrofalt tänkande är att det inte är baserat på verkliga risker. Dessa tankar finns nästan bara i fantasin. Med andra ord representerar de faror och hot som personen visualiserar utgångar för som är möjliga i sig men knappast troliga.

Föreställ dig exempelvis en person som domineras av ett katastrofalt tänkande som tror att dennes hjärta slår väldigt snabbt. Personen kanske inte associerar detta med faktumet att han eller hon precis har druckit kaffe eller gått väldigt snabbt under de senaste fem minuterna. Personen kommer istället tro att detta är starten på en hjärtinfarkt eller ett tecken på att han eller hon håller på att åldras snabbt.

Personer med ett sådant tänkande kan vägra gå ombord på ett plan eftersom de “känner” att resan kommer sluta i en olycka. De kan också tro att planet kommer krascha i havet och att alla passagerarna kommer ätas upp av hajar.

Som vi kan se är dessa typer av utgångar inte omöjliga, men de är samtidigt inte så värst troliga. Dessa personer visualiserar den värsta tänkbara utgången. Detta kommer såklart ha negativa konsekvenser på deras emotionella tillstånd och beteendemönster.

Kvinna som håller i ett moln.

Ursprunget till katastrofalt tänkande

Detta tankemönster tenderar att repeteras. Det är som en mall som tillämpas på allt som personen tänker på. Han eller hon programmerar sig själv till att tänka på det värsta som kan hända.

Varför händer detta? Som vi tidigare har nämnt så är det ett sätt som personen manifesterar sin ångest och/eller depression på. Dessa sinnestillstånd är lavinartade när de invaderar våra tankeprocesser. Katastrofalt tänkande är bara en manifestation av dessa tillstånd.

För vissa personer blir det också en form av försvarsmekanism. Det är som att de genom att tänka på den värsta utgången känner lindring då dessa otänkbara scenarion inte uppstår. De känner på något sätt som att det skyddar dem från att bli besvikna, men i själva verket får de bara ännu mer ångest.

Åskmoln över kvinna.

Det katastrofala tänkandets konsekvenser

Katastrofala tankar leder till känslor som rädsla, ilska, bitterhet, skuldkänslor, ledsamhet och pessimism etc.

Det katastrofala tänkandet gör oss å andra sidan väldigt krävande. Det gör att vi börjar tro att allt och alla måste vara perfekt. Detta leder till att vi alltid blir besvikna på allt och alla. Det här är inte ett bra sätt att leva.

Du bör därför utvärdera om detta är något som du gör. Det kan orsakas av en olöst konflikt som du inte har hanterat. Det katastrofala tänkandet skyddar dig inte och hjälper dig inte att prata ut om dina problem. Det leder helt enkelt bara till bitterhet i slutändan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pereyra Girardi, C. I., Ofman, S. D., Cófreces, P., & Stefani, D. (2014). Traducción y Validación del Cuestionario de Cogniciones Catastróficas Modificado (CCQ-M): Un estudio preliminar en sujetos varones argentinos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.