Ångestens kroppsspråk: tecknen på detta tillstånd

Det kan låta anekdotiskt, men ångesten har faktiskt ett kroppsspråk. Läs den här artikeln för att få veta mer!
Ångestens kroppsspråk: tecknen på detta tillstånd
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Alla mänskliga känslor och sinnestillstånd visas genom vår hållning och våra uttryck på ett eller annat sätt. Tillstånd som glädje eller rädsla har ett kroppsspråk, men det har även ångest och depression. Dessutom är vi alla kapabla att läsa det här språket, utan att vi ens inser det. Idag ska vi tala specifikt om ångestens kroppsspråk.

Den här kroppsliga kommunikationen slår an tonen för vårt interagerande med andra, såsom spontanitet, spänning, likgiltighet eller en specifik känsla. Vad vi uttrycker med ord är bara en del av vår kommunikation. Kroppsspråket är en djupare del av den.

Ångestens kroppsspråk involverar många saker som uttrycker nervositet eller obehag. Det är speciellt noterbart i vårt ansikte, på våra händer och fötters rörelser och på vår allmänna hållning. Idag kommer vi att ta en närmare titt på den här specifika formen av kroppsspråk.

“För varje tanke som stöds av en känsla finns en muskulär förändring. Primära muskelsystem är ett biologiskt arv hos människan, människans hela kropp spelar in dess känslomässiga tänkande.”

-Mabel Elsworth Todd-

Ångestens kroppsspråk

Ångestens kroppsspråk: händerna

Våra händer utgör en stor del av ångestens kroppsspråk. En sak som alltid kommer att avslöja det här känslomässiga tillståndet är när du konstant gömmer händerna. Att låta sina händer vara synliga har alltid varit ett tecken på frid, överenskommelse och vänskap. Det visar att du inte har något att dölja och att du inte bär ett vapen eller någonting annat som kan användas för att skada någon.

Vi låter omedvetet våra händer vara synliga när vi är lugna. Å andra sidan, om vi är rädda, misstroende eller vill uttrycka förbehåll, så gömmer vi dem. Du kanske stoppar dem i fickorna, bakom ryggen, under bordet osv.

Våra ögon säger mycket

Dina ögon är din själs spegel. Om du är ångestfylld kommer hela din kropp och ditt ansikte att vara stela. Du rynkar också på ögonbrynen. Folk kanske frågar om du är på dåligt humör eller orolig om du har det här ansiktsuttrycket. Det här uttrycket kan även få folk att tro att du är en allvarlig person.

Det finns en speciell blick som visar ångest. Den involverar en kombination av ett fast stirrande och slumpmässiga blickar nedåt. Den specifika förekomsten av stirrande och sänkt blick varierar från person till person, men dessa är de två huvudsakliga tecknen på ångest.

Kom ihåg att ångest innebär att känna sig konstant orolig, men ofta på ett vagt, odefinierat sätt. Det leder också till irritation och intolerans mot omgivningen. Därav det fasta stirrandet, som förmedlar aggressivitet, och den sänkta blicken, som är ett tecken på introspektion.

Närbild av öga

Andra uttryck som avslöjar ångest

Bitande är ett annat typiskt tecken på ångest. En av de vanligaste formerna av detta är att bita på naglarna. Självklart gör inte alla det, men de kan bita eller tugga på andra saker, såsom pennor, sudd eller annat de har till hands. Att bita på läpparna är vanligt, likaså att tugga tuggummi. Allt detta kan vara tecken på obehag.

Kvinna på golvet

Något annat som är avslöjande är konstanta, kompulsiva rörelser. Till exempel den klassiska benen i kors med en svängande fot eller att konstant fippla med något i handen. Det kan också ta formen av ett ticks, som att trumma med fingrar eller fötter. Alla dessa rörelser visar på obehag och rastlöshet.

En annan märklig sak med ångest är att den är väldigt smittsam, speciellt om människorna runtomkring dig är spända. Det är det som får ångestens kroppsspråk att vara mer än en anekdot. Det är ett fysiskt tecken på ångest. Det innebär att du har olösta problem att arbeta med.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baró, T. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal: Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para lograr el éxito y la felicidad. Grupo Planeta (GBS).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.