Introversion med högfungerande ångest: har du det?

Introversion med högfungerande ångest: har du det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 06 mars, 2023

Introversion med högfungerande ångest är vanligare än vi tror. Ofta döljer sig denna uppsättning drag under vad som kallas för “hemlig ångest”. Så trots att man alltid verkar beundransvärt lugn, knyter sig ångesten till ett komplicerat pussel inom dessa människor.

Det kan involvera överdriven oro, behovet att undvika saker, perfektionism…

Mycket har skrivits om introversion med högfungerande ångest. I flera år har vi bevittnat ett “tyst” uppvaknande, där introverta personer sakta men säkert börjar finna sin rättmätiga plats. Vi kan inte ignorera det faktum att vårt samhälle riktar sig till personer med mer öppna, sociala och i princip extroverta personligheter – framförallt när det kommer till affärer, skolan och universitetsvärlden.

Introversion med högfungerande ångest drabbar en stor andel av befolkningen med denna personlighet. Det är en typ av dold ångest, väldigt motståndskraftig över tid.

Böcker såsom The Power of Introverts av Susan Cain värderar de egenskaper som personer med denna psykologiska sammansättning tenderar att ha.

Egenskaper såsom kreativitet, empati, självreflektion och förmågan att lösa konflikter är dimensioner som kan sätta introverta personer i beundransvärda ledarskapsroller. Dessa karaktärsdrag ger dem styrkan att känna sig mer effektiva för varje dag som går.

Därför är det viktigt att erkänna deras värde, styrkor och förmågor, men även att känna till en mer komplicerad och ofta försvagande sida. Alla av oss, oavsett vilken personlighet vi har, är mer eller mindre mottagliga för att drabbas av ångestproblem.

Men introverta personer är speciellt bra på att anamma ett väldigt specifikt och dolt beteendemönster för ångest som vi borde känna till.

En intern knut

Introversion med högfungerande ångest – vad är det?

Ett vanligt talesätt är att de största skatterna hittas på de största djupen. Men vi vet också att dessa världar, okända och djupa, innehåller mörker och en och annan hotfull närvaro. Att leva på dessa nivåer har sina fördelar, men även specifika hot och faror.

Innan vi beskriver vad introversion med högfungerande ångest består av, låt oss tänka på detta koncept. Idén om introversion och extraversion är ett kontinuum. Med andra ord befinner vi oss alla någonstans i detta spann. Vissa lite högre och andra lite lägre.

Men de som befinner sig i de extrema ändarna tenderar att uppvisa tecken på patologi. Det är väldigt svårt för dem att njuta av bra livskvalitet, vara produktiva och att bibehålla bra sociala relationer.

Personer som anses ha introversion med högfungerande ångest är inte i den extrema änden, men nära den. De lever alltså generellt normala liv, med ansvar, jobb och relationer (det är här ordet “högfungerande” kommer in i bilden). Men inom dem finns en komplicerad knut. Detta är en hemlig emotionell labyrint som är väl dold, men genom vilken rädsla söker en väg ut, osäkerhet drabbar samman med kontinuerliga motsägelser och permanent oro springer mot en vägg… om och om igen.

Låt oss ta en titt på vilka karaktärsdrag introversion med högfungerande ångest har.

Ett konstant behov att försvara sig mot “något”

Introverta med högfungerande ångest tenderar att vara personer som är vaksamma och defensiva. Det finns alltid något som oroar dem. Deras sinnen är aldrig lugna. Ofta är det den där intervjun, det där datumet eller det där projektet som måste slutföras. Dessa är händelser som tvingar dem att lämna komfortzonen, vilket genererar stora mängder ångest.

Dessa personer är rädda på insidan men måste låtsas vara självsäkra

Det mest intressanta med introverta som lider av högfungerande ångest är att de sällan tappar fattningen. De definieras av balans, lugn och självkontroll. Dessa är tecken som utomstående kan se, utan att veta att något helt annat sker inom dem. De pendlar mellan rädsla och ovisshet.

Denna kontinuerliga ansträngning att verka lugn och beslutsam kan dock komma till ett slut. Det är jobbigt att hantera konstanta motsägelser, att dölja rädslan varje dag och att bära en rustning av mod som blir tyngre för var dag.

Utåtriktade personer

De ser världen annorlunda och känner sig ensamma

Introverta kan behöva lugnare omgivningar för att må bra, för att nå sin fulla potential, för att arbeta och för att finna sig själva. Det finns vissa som mår bra i sina exklusiva privata hörn. Å andra sidan finns det andra personer som upplever denna ensamma plats på ett annat sätt.

De känner sig frustrerade eftersom de inte blir förstådda, arga över det faktum att andra personer inte förstår deras behov, deras sätt att uppleva livet…

Allt måste vara perfekt för en person med introversion med högfungerande ångest

Introversion med högfungerande ångest präglas även av en hög nivå av perfektionism. De är krävande och har stora krav på sig själva. För perfektionism ger dem en känsla av kontroll. Och när något är under kontroll medför det positiva belöningar. Detta sätt att resonera är en oändlig källa för lidande.

Smärta, ticks, utmattning, nervositet…

Denna “hemliga” ångest som introverta har visar sig på flera sätt. De lider vanligtvis av psykosomatiska symptom, såsom hudproblem, matsmältningsproblem, migrän, muskelsmärta, nervösa ticks etc. 

Dessa är kanaler för kroppen att uttrycka sin inre ångest, denna konstanta oro, behovet att försvara sig mot världen och mot vad den inte kan kontrollera.

Ett vanligt drag hos denna personlighetstyp är även sättet dessa personer uttrycker sig. De talar frekvent nervöst och stressat, vilket får andra att tro att de istället är utåtriktade. Men det är ett symptom på större inre ångest; en inre knut som är så, så komplicerad.

Kvinna med introversion med högfungerande ångest

Om du råkar känna att denna beskrivning stämmer in på dig så är det bäst att söka professionell hjälp. Introversion med högfungerande ångest tenderar att vara ett kroniskt problem. Vi normaliserar det så mycket att vi lever med det i flera år, tills konsekvenserna uppstår.

Konsekvenser såsom psykosomatiska sjukdomar och andra psykologiska sjukdomar med högre intensitet.

Låt oss ta ett steg mot att kliva ut ur labyrinten av ångest och leva med mer balans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.