Introversion med högfungerande ångest: beskriver det dig?

Introversion med högfungerande ångest: beskriver det dig?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Introversion med högfungerande ångest är vanligare än vi tror. Ofta döljer denna uppsättning drag sig under vad som kallas för “hemlig ångest”. Så trots att man alltid verkar beundransvärt lugn, knyter sig ångesten till ett komplicerat pussel inom dessa människor.

Det kan involvera överdriven oro, behovet att undvika saker, perfektionism…

Mycket har skrivits om introversion med högfungerande ångest. I flera år har vi bevittnat ett “tyst” uppvaknande, där introverta personer sakta men säkert börjar finna sin rättmätiga plats. Vi kan inte ignorera det faktum att vårt samhälle, och framförallt när det kommer till affärer, skolan och universitet, riktar sig till personer med mer öppna, sociala och i princip extroverta personligheter.

Introversion med högfungerande ångest drabbar en stor andel av befolkningen med denna personlighet. Det är en typ av dold ångest, väldigt motståndskraftig över tid.

Böcker såsom The Power of Introverts av Susan Cain värderar de egenskaper som personer med denna psykologiska sammansättning tenderar att ha.

Egenskaper såsom kreativitet, empati, självreflektion eller förmågan att lösa konflikter är dimensioner som kan sätta introverta personer på beundransvärda ledarskapsroller. Dessa karaktärsdrag ger dem styrkan att känna sig mer effektiva för varje dag som går.

Därför är det viktigt att erkänna deras värde, styrkor och förmågor, men även att känna till en mer komplicerad och ofta försvagande sida. Alla av oss, oavsett vilken personlighet vi har, är mer eller mindre mottagliga att drabbas av ångestproblem.

Men introverta personer är speciellt bra på att anamma ett väldigt specifikt och dolt beteendemönster för ångest som vi borde känna till.

En intern knut

Introversion med högfungerande ångest – vad är det?

Ett vanligt talesätt är att de största skatterna hittas på de största djupen. Men för allt vi vet kan dessa världar, okända och djupa, befolkas av mörker och en och annan hotfull närvaro. Att leva på dessa nivåer har sina fördelar, men även specifika hot och faror.

Innan vi beskriver vad introversion med högfungerande ångest består av, låt oss tänka på detta koncept. Idén om introversion och utåtvändhet är ett kontinuum. Med andra ord befinner vi alla oss någonstans i detta spann. Vissa lite högre och andra lite lägre.

Men de som befinner sig i de extrema ändarna tenderar att uppvisa tecken på patologi. Det är väldigt svårt för dem att njuta av bra livskvalitet, vara produktiva och att bibehålla bra sociala relationer.

Personer som anses ha introversion med högfungerande ångest är inte i den extrema änden, men nära den. De lever alltså generellt normala liv, med ansvar, jobb och relationer (det är här ordet “högfungerande” kommer in i bilden). Men inom dem finns en komplicerad knut. Detta är en hemlig emotionell labyrint som är väl dold, men genom vilken rädsla söker en väg ut, osäkerhet drabbar samman med kontinuerliga motsägelser och permanent oro springer mot en vägg… igen och igen.

Låt oss ta en titt på vilka karaktärsdrag introversion med högfungerande ångest har.

Ett konstant behov att försvara sig mot “något”

Introverta med högfungerande ångest tenderar att vara personer som är vaksamma och defensiva. Det finns alltid något som oroar dem. Deras sinnen är aldrig lugna. Ofta är det den där intervjun, det där datumet eller det där projektet som måste slutföras. Dessa är händelser som tvingar dem att lämna komfortzonen, vilket genererar stora mängder ångest.

Du är rädd på insidan men måste låtsas vara självsäker

Det mest intressanta med introverta som lider av högfungerande ångest är att de sällan tappar fattningen. De definieras av balans, lugn och självkontroll. Dessa är tecken som utomstående kan se, utan att veta att något helt annat sker inom dem. De pendlar mellan rädsla och ovisshet.

Denna kontinuerliga ansträngning att verka lugn och beslutsam kan dock komma till ett slut. Det är jobbigt att hantera konstanta motsägelser, att dölja rädslan varje dag och att bära en rustning av mod som dag för dag blir tyngre.

Utåtriktade personer

Jag ser världen annorlunda och känner mig ensam

Introverta kan behöva lugnare omgivningar för att må bra, för att nå sin fulla potential, för att arbeta och för att finna sig själva. Det finns vissa som mår bra i sina exklusiva privata hörn. Å andra sidan finns det andra personer som upplever denna ensamma plats på ett annat sätt.

De känner sig frustrerade eftersom de inte blir förstådda, arga på det faktum att andra personer inte förstår deras behov, deras sätt att uppleva livet…

Allt måste vara perfekt

Introversion med högfungerande ångest präglas även av en hög nivå av perfektionism. De är krävande och har stora krav på sig själva. För perfektionism ger dem en känsla av kontroll. Och när något är under kontroll medför det positiva belöningar. Detta sätt att resonera är en oändlig källa för lidande.

Smärta, ticks, utmattning, nervositet…

Denna “hemliga” ångest som introverta har dyker upp på flera sätt. De lider vanligtvis av psykosomatiska symptom, såsom hudproblem, matsmältningsproblem, migrän, muskelsmärta, nervösa ticks, etc. 

Dessa är kanaler för kroppen att uttrycka sin inre ångest, denna konstanta oro, behovet att försvara sig mot världen och mot vad den inte kan kontrollera.

Ett vanligt drag hos denna personlighetstyp är även sättet dessa personer uttrycker sig. De talar frekvent nervöst och stressat, vilket får andra att tro att de istället är utåtvända. Men det är ett symptom på mer inre ångest; en inre knut som är så, så komplicerad.

Kvinna med ångest

Om du råkar känna att denna beskrivning stämmer in på dig så är det bäst att söka professionell hjälp. Introversion med högfungerande ångest tenderar att vara ett kroniskt problem. Vi normaliserar det så mycket att vi lever med det i flera år, tills konsekvenserna uppstår.

Konsekvenser såsom psykosomatiska sjukdomar och andra psykologiska sjukdomar med högre intensitet.

Låt oss ta ett steg mot att kliva ut ur labyrinten av ångest och leva med mer balans.

Detta kanske intresserar dig
5 destruktiva myter om ångest du borde känna till
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 destruktiva myter om ångest du borde känna till

Folk tror fortfarande på många myter om ångest. Men dem som lever med denna demon gagnas inte alls av dem. Ångest slukar vår balans i livet.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.