Kinestetisk kommunikation: varför är den så viktig?

Kinestetisk kommunikation: varför är den så viktig?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2023

Kinestetisk kommunikation är en av många språkformer som människor använder. Generellt talat kallas den även för kroppsspråk, och inkluderar alla kroppsliga rörelser.

Kinestetisk kommunikation är väldigt kraftfull. Den förmedlar mycket information om personens karaktär och känslor. Även om vi ofta inte är särskilt medvetna om hur vi skickar och mottar information av denna typ, är det kommunikation i allra högsta grad.

“Och jag fann att ögat var det ytligaste av alla sinnen, örat det mest högfärdiga, doften det mest vällustiga, smaken det mest vidskepliga och inkonsekventa, känseln det djupaste och mest filosofiska.”

-Denis Diderot-

“Orden” detta språk använder är gester, hållning, ögon och kroppsrörelser. Du kan även inkludera tonläge och fysisk kontakt. Eftersom mycket redan sagts om icke-verbal kommunikation tycker vi att det är dags att fokusera på taktil kontakt med andra.

Kinestetisk kommunikation och beröring

Samarbetande människor som använder kinestetisk kommunikation

Beröring är en av de viktigaste komponenterna i kinestetisk kommunikation. Varje människa har ett taktilt beteende, även om vi inte är medvetna om det. Det är faktiskt en kommunikationsform som allt oftare förvisas till vägkanten.

Nya teknologier sammankopplar oss, men endast via elektroniska enheter. I motsatt riktning blir fysisk kontakt med andra allt sällsyntare. Vi kommunicerar med andra virtuellt, men inte hud mot hud i någon större utsträckning.

De huvudsakliga formerna av kinestetisk kommunikation med beröring är pussar, hälsningar, kramar, smekningar och klappar. Vissa inkluderar även applåder i denna kategori, men de hör faktiskt bättre hemma i de ljudmässiga och visuella kategorierna.

Vikten av taktil kommunikation

Kinestetisk kommunikation genom beröring är ett av de mest primitiva sätten att sammankoppla med andra människor. Det är även en av de mest genuina och viktiga metoderna.

Den första taktila upplevelsen vi har sker när vi ammas av vår mamma. Utöver att vara ett sätt att äta börjar bebisen bilda ett band. Samma sak sker när en mamma smeker sin bebis mjuka hud.

Mamma smeker bebis

Denna typ av taktil kommunikation är så viktig att ett stort antal däggdjur ägnar sig åt den, speciellt apor. De tvättar, omfamnar och berör varandra ofta.

Människor är i ännu högre behov av denna kinestetiska kommunikation. Ett barn som inte vidrörs kommer få svårare att överleva under sina första månader i livet, och kommer troligen få emotionella problem senare.

Vi behöver det hela livet, om än i mindre utsträckning när vi blir äldre. Men vi behöver det verkligen under vissa perioder i våra liv, såsom vid sorg eller sjukdom.

Betydelsen hos beröring

När du sträcker fram din hand för att hälsa på någon så utövas taktil, kinestetisk kommunikation. Styrkan hos ditt handslag och hur ni håller varandras händer säger något om relationen. Ibland är den neutral, andra gånger mer intim.

Kultur influerar sättet vi berör varandra. På vissa håll bibehåller folk ett högre emotionellt avstånd och minskar därför fysisk kontakt till ett minimum. Å andra sidan finns det platser där kramar, klappar på ryggen och fysisk kontakt rent generellt är väldigt vanligt. Hur som helst har alla sitt eget sätt att använda beröring, oavsett kultur.

Person klappar hund

Kinestetisk kommunikation kan antingen stärka eller försvaga en relation. Par som smeker varandra har högre chans att få ett långvarigt förhållande. Personer som ägnar sig åt fysisk kontakt med sina medmänniskor är lyckligare och blir sjuka mindre.

Dagens samhälle må avskräcka oss från att röra varandra, och att vara medveten om det är det första steget mot att säkerställa att fysisk beröring lever vidare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.