Resiliens: att lära sig från sitt lidande

Resiliens: att lära sig från sitt lidande

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2023

Psykologer och forskare världen över har försökt förstå hur personer integrerar sina upplevelser och reflekterar över dem senare. Dessa studier har lagt grunden för studier om resiliens.

Resiliens är förmågan att övervinna extrem smärta och stora motgångar. Det finns många studier om resiliens som involverar individer som levt genom traumatiska upplevelser (bilolyckor, sexuellt utnyttjande, skilsmässa, övergivning, avsked från jobbet etc.). Vissa av dessa individer visade dock upp höga nivåer av resiliens och demonstrerade högre personlig och professionell styrka än andra.

Visar resiliens under sin vandring

“När mitt lidande nådde ytan insåg jag snart att det fanns två sätt att svara på min situation: antingen att reagera med bitterhet eller att försöka omvandla lidandet till en kreativ styrka. Jag beslutade mig för att följa den senare vägen.”

–Martin Luther King–

Vi ska titta på några exempel på personer som har uppenbart hög resiliens. Notera hur dessa personer, vars svåra liv kan föregå med gott exempel för oss, har omvandlat sitt lidande till en typ av privilegium de kan använda till sin fördel.

“Det är ett privilegium att ha levt ett svårt liv.”

–Indira Gandhi–

Videorna ovan handlar om Nick Vujicic och Lizzie Velásquez. De är båda motivationstalare som offentligt talar om vikten av att motsätta sig vad andra säger om dig.

Lärdomar om resiliens från Nick och Lizzie

Båda har av många människor ansetts vara löjliga och obetydliga och båda har hånats och förnedrats. Men de har ignorerat alla dessa attacker och visat att de är precis som andra människor. Att de är kapabla att skicka sitt budskap av positivitet och styrka till alla som kallas “annorlunda” under sina liv.

De är även båda utmärkta exempel på personer med hög resiliens som har mött svåra utmaningar. Men istället för att erkänna sig besegrade eller acceptera den offerstämpel som samhället försökt sätta på dem, anser de att deras liv har värde och att deras lidande inte är vad som bör stå ut.

Läxorna de lärt sig under sitt lidande är nämligen vad som verkligen spelar roll. Du kan vara vad du vill endast om du älskar dig själv villkorslöst. Det handlar inte om berömmelse och rikedom; det handlar om att leva ditt liv utan konstant frustration.

Det är därför motståndskraft inte är samma sak som resiliens. Medan motståndskraft refererar till stoisk uthållighet och en något passiv styrka övertrumfar resiliens motståndet och lidandet. Vad som börjar som en nackdel går att omvandla till en social färdighet, en känsla av syfte och en mycket mer utvecklad känslomässig intelligens.

Vi vill inte avsluta denna artikel utan att nämna den mest berömda, fördömda personen i världen: Nelson Mandela. Hans dom på 27 års fängelse stoppade inte honom från att vara ett exempel på hur man övervinner hinder och för en fredlig kamp för sin frisläppning. Vi bör följa hans värdiga exempel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.