Motstånd mot känslomässigt läkande

Motstånd mot känslomässigt läkande

Senaste uppdateringen: 14 april, 2024

Det sägs att vi alla söker efter välmående; att vi alla vill vara lyckliga. Det sägs att vi gör allt i vår makt för att uppnå detta. Om du genomgår en svår tid och du får en fråga om den så kommer du säkerligen svara att du gör allt du kan för att få slut på den. Men psykoanalytiker och psykologer har upptäckt att detta inte är riktigt sant. Man har under terapi bevisat detta: patienter motsätter sig ibland känslomässigt läkande.

“Och till och med blindheten hos den blinde mannen och hans försiktiga gång bör vittna om kraften hos solen jag ser.”

-Nietzsche-

Som en del av en psykoanalytisk process och en psykologisk terapi kan motstånd uttryckas på olika sätt. Det finns ingen tid att gå till terapin, de tappar intresse för processen, de riktar överdriven kritik mot terapeuten eller psykoanalytikern…

Allt som stoppar eller hindrar framstegen utgör någon form av motstånd mot känslomässigt läkande. Varför skulle någon som lider och har möjlighet att bli hjälpt sabotera detta tillfälle?

Varför har vi ett motstånd mot känslomässigt läkande?

I verkligheten antyder motståndet en kamp mellan den medvetna önskan om förändring och undermedvetna krafter som hindrar denna process. Roten av lidandet ligger i dessa undermedvetna krafter.

Här kommer paradoxen: att läka kan utgöra ett stort problem för människor. Det är anledningen till att nästan alla motsätter sig processerna som verkligen drar ut oss från dessa stora lidanden.

Botemedlet är problematiskt av många anledningar, men låt oss fokusera på tre:

  • Vi är rädda för att inte kunna konfrontera smärtan.
  • När vi läker ett stort lidande så förlorar vi även fördelarna som kom med det.
  • Det involverar mycket skuldkänslor.
Ångest

Rädslan för att lida ännu mer

Och om de frågar dig om dina problem och konflikter kommer du säkerligen göra en lista av generella situationer som gör dig upprörd: du är inte nöjd med din partner eller ditt jobb, du har inte någon bra relation med din familj, du är rädd för andras åsikter och liknande saker.

När vi tar en djupare titt på denna typ av situation så inser vi att det helt enkelt är toppen på isberget, som under ytan har mer komplexa verkligheter.

Det handlar till exempel inte om att du inte är nöjd med din partner, utan snarare att du har en otrolig rädsla för att bli övergiven, och detta gör dig till en kontrollerande person som orsakar problem. Det är inte att du är missnöjd med ditt jobb, utan snarare att du är rädd för din chef, och det är omöjligt för dig att ta tillbaka din rätt till vissa saker.

Även om vi inte är medvetna om det så vet vi alla att det finns gömda anledningar bakom våra huvudsakliga problem. De är vanligtvis rädslor, skuldkänslor och önskningar vi inte accepterar medvetet.

Detta leder till att vi gör motstånd när det kommer till känslomässigt läkande. Vi vill inte konfrontera dessa smärtsamma eller störande verkligheter eftersom vi tror att vi inte kommer kunna hantera dem.

Sekundära fördelar med lidande som skapar motstånd mot känslomässigt läkande

Trots alla komplikationer det kan komma med så har lidande även sina egna fördelar. I verkligheten är det enklare att upprepa listan av problem vi har snarare än att investera stor ansträngning på att analysera och lösa dem. Så att bibehålla lidandet låter oss spara energi.

Från vårt lidande bygger vi vanligtvis en viss position mot livet som rättfärdigar våra problem. Till exempel: “Jag kan inte hitta ett bättre jobb eftersom ekonomin upplever en kris, och jag måste anpassa mig efter vad jag har.”

Med det sagt är det inte längre vårt ansvar; därför är vi bara offer för omständigheterna. Vi får till och med personer att säga “stackars dig” till oss, och känner oss tröstade av det.

Avslutningsvis tenderar folk, även om det verkar konstigt, att bli fästa vid sina problem. När vi löser ett problem kan vi till och med känna en form av sorg.

Ledsen kvinna

Skuld och bestraffning

Även om de aldrig kommer erkänna det medvetet så är vissa personer övertygade om att de förtjänar lidandet de upplever. Det är inte så att de siktar på att lida, men de undviker att göra sig av med lidandet även om de får möjlighet att göra det.

Ingen terapi fungerar för dem. Inga psykologer, inga psykoanalytiker. Ingen form av förändring ger några resultat. Det enda som fungerar är deras eget lidande.

Dessa personer känner undermedvetet att de bör bestraffas. Varför? Oftast på grund av trauman under barndomen, mödrar eller fäder som ställt omöjliga krav eller något relaterat.

Sanningen är att de anammar idéer och attityder som hindrar dem från att få den hjälp de behöver. Så att de kan sluta upp med bestraffningen de känner att de förtjänar, djupt nere och utan giltiga anledningar.

Vi har alla, i större eller mindre utsträckning, en kombination av typer av motstånd som hindrar oss från att uppnå känslomässigt läkande. De blir synligare under psykologisk eller psykoanalytisk konsultering, men de är även närvarande i vårt dagliga liv.

Att övervinna detta motstånd kräver hårt arbete, men samtidigt utgör det början på slutet för vårt största lidande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.