Russ Harris idéer om att få förhållanden att fungera

Vad är nycklarna till att stärka ett förhållande enligt ACT (Acceptance and Commitment Therapy)? En av förespråkarna för denna metodik är psykoterapeuten Russ Harris och idag ska vi ge en överblick av hans arbete.
Russ Harris idéer om att få förhållanden att fungera

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2021

Russ Harris hör till en grupp av psykoterapeuter som ansluter sig till en terapimetod som kallas Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Harris, som är av brittisk härkomst, är en av de mest kända ACT-specialisterna. Han tillhandahåller individuell terapi, liksom även parterapi när känslorna går på högvarv och situationerna blir utmanande. Idag ska vi presentera hans teorier om hur man kan få förhållanden att fungera.

Russ Harris är författare till en av de mest sålda självhjälpsböckerna, The Happiness Trap, som på svenska fått titeln “Lyckofällan”. Han har skrivit många andra populära böcker, inklusive ACT With Love (“Kärlekens ACT”). I denna artikel fokuserar vi på hans centrala idéer om förhållanden och konflikthantering baserade på de vägledande principerna för ACT.

Svårigheterna med att få förhållanden att fungera

Alla relationer har sina toppar och dalar. Den ena dagen känns det underbart med din partner, men nästa dag kan allt verka fruktansvärt. Den största utmaningen handlar vanligen om hur man ska handskas med varandras känslor.

Känslor växlar av naturen. I början av ett förhållande är våra känslor i regel inriktade på att vårda och behålla vår partner. Men när vi väl befäst förhållandet blir dessa behagliga känslor mindre intensiva.

Ett tips för att få förhållanden att fungera är att inte söka efter den perfekte partnern

Kort sagt kan förhållanden ge upphov till en del obehagliga känslor som kan komma som en överraskning när man upplever dem för första gången. Många av oss har vuxit upp med föreställningen att vår partner ska tillgodose alla våra behov och uppfylla alla våra förväntningar. Och det faktum att han eller hon inte gör det kan skapa en viss ångest. Denna onda cirkel får båda parterna att fokusera mer på vad den andre gör för en själv, istället för att tänka på vad den andre gör som tillför positiva aspekter för förhållandet.

Man börjar fästa större vikt vid de behov som inte blir tillgodosedda än de förväntningar som ens partner infriar.

Par blir också negativt påverkade av somliga populära myter som samhället ger näring åt. Det rör sig om felaktiga uppfattningar som inverkar på de förväntningar människor har på sin partner. De kan också genomsyra de tankar man kan ha om vilka roller var och en antas spela och vad man bör få ut av förhållandet. Här är några av de viktigaste myterna:

Den perfekte partnern

Det finns en föreställning om att man, om man söker tillräckligt, kommer att finna sin “idealiska” partner. Den person som uppfyller alla ens behov, på bekostnad av ens egna. Det är ett budskap vi stöter på överallt: i böcker, i romantiska filmer och förstås i sagor. Om man internaliserar det här budskapet är det svårt att få ett sunt förhållande.

Om du klamrar dig fast vid tanken att din partner ska vara perfekt kommer du att jämföra ditt förhållande med andra människors förhållanden, vilket oftast inte är vare sig gynnande eller hälsosamt.

Övertygelserna om hur ett förhållande bör se ut och hur ens partner bör uppträda kolliderar ofta med verkligheten. Den här typen av orealistiska förväntningar kan faktiskt få motsatt effekt på ens förhållande och bara framhäva den egna partnerns alla brister.

Själsfränder

En annan populär föreställning är att vi är ofullständiga när vi föds och att vår “andra hälft” finns någons stans i världen och väntar på att bli funnen. Hur många kärlekssånger har vi inte hört i vilka man begråter att “jag är inget utan dig”?

Problemet med denna föreställning är att det gör den andra personen ansvarig för våra behov och vår lycka. Dessutom får det en del människor att tro att ett förhållande handlar om att kompensera för den andra personens tillkortakommanden. Det är en uppfattning som är kontraproduktiv när man vill få ett förhållande att fungera.

Istället för att nära ditt förhållande kan den här sortens idéer göra dig mer beroende och rädd att stå på egna ben. Detta är inte något som främjar ett starkt förhållande.

Kärleken är okomplicerad och varar i evighet

Att få förhållanden att fungera är alltid lätt i början. Med tiden framträder emellertid skillnaderna mellan dig och din partner. För att använda ett modernt uttryck kan man tala om “inkompatibiliteter”.

Tanken på att man är inkompatibel med sin partner leder oss tillbaka till begreppet “den perfekte partnern”. Om du upplever att du är inkompatibel med din partner är det svårt för dig att känna dig lycklig och engagerad. Om du vill att ditt förhållande ska överleva behöver du förståelse, samförstånd och intimitet. Du måste vara villig att göra eftergifter. Det är viktigt att ni accepterar era skillnader för att de inte ska bli vapen ni använder mot varandra i krissituationer.

Att få förhållanden att fungera genom att vara psykologiskt flexibel

Russ Harris använder begreppet “psykologisk flexibilitet” när han talar om parrelationer. Det är en term som syftar på att vara öppensinnad i sitt dagliga liv med sin partner. Det betyder att man försöker hålla sig förankrad i nuet, så att man kan nära sitt förhållande på ett effektivt sätt.

Att ha större psykologisk flexibilitet kan ofta hjälpa då konflikter uppstår mellan dig och din partner. Här är några exempel:

  • Erkänn och acceptera individuella skillnader er emellan.
  • Distansera er från de olikheter som med störst sannolikhet kan leda till konflikter. På så sätt gör ni det lättare för er att fatta beslut tillsammans när ni ställs inför inkompatibilitetsproblem.
  • Jämka på de förväntningar ni har på varandra och ert förhållande, i synnerhet föreställningar om “den perfekta partnern” som oftast leder till bråk.
  • Fokusera på de erfarenheter ni upplever i stunden. Prioritera era interaktioner här och nu. Sluta älta om saker som ägt rum i det förflutna och jaga inte upp er över framtiden.
  • Minska effekten av negativa tankar och känslor som kan hindra dig och din partner från att stärka era band.
Det är viktigt att se vad ens partner tillför när man vill få förhållanden att fungera

Vem riktar sig Russ Harris till med sin bok?

Här är några av de läsare som Russ Harris tror kan ha nytta av hans bok:

  • Par som vill berika sitt förhållande.
  • Människor som har svårt att få förhållanden att fungera och som vill lära sig av övningarna som boken erbjuder.
  • De som för stunden inte befinner sig i ett förhållande, men som hoppas på att bli mer förberedda inför framtiden.
  • Yrkesutövande psykologer som söker efter nya idéer för parterapi.

Boken ger en sammanfattning av olika tillämpningar av ACT och hur man kan integrera denna metod i sitt eget förhållande. I slutet av varje kapitel ger Harris exempel på olika aktiviteter för par och terapeuter som vill omsätta teorin i handling.

Dock finns det ingen bok som kan fixa alla problem. Russ Harris skriver om teoretiska begrepp och tekniker för att förbättra parrelationer. En del av dessa strategier fungerar kanske för dig, medan andra inte gör det. Mycket beror på kvaliteten på ditt förhållande och i vilket stadium du och din partner befinner er. Följaktligen normaliserar Harris uppbrott, som han helt enkelt ser som en annan form av relationsprocess. Det är ytterligare ett skäl till att vi rekommenderar att alla slags interventioner görs under överseende av en erfaren specialist.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.