Sammankopplingens psykologi: skapa band från hjärtat

Sammankopplingens psykologi: skapa band från hjärtat
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 05 mars, 2024

Sammankopplingens psykologi säger att det inte är samma sak att komma överens med människor som att “sammankoppla” med dem.

Få tillstånd i sinnet är faktiskt viktigare än de som leder till denna typ av magnetism. Att känna ett delat hjärtslag, den djupa men märkliga harmonin där de bästa vänskaperna i våra liv börjar. Eller kärleken för livet.

Kanske är du överraskad. Existerar verkligen “sammankopplingens psykologi”? Precis som inom många psykologiska fält är det vanligt att arbete inom ett område används i ett annat.

“Att komma överens är bra, men att sammankoppla är ett mirakel.”

När det kommer till sammankopplingens psykologi bör vi nämna att den kommer från affärsvärlden, mer specifikt marknadsföring. Kommersiella forskare och chefer för stora företag vill identifiera de underliggande processerna som får konsumenter att känna sig mer “sammankopplade “eller attraherade till en produkt.

Ibland kontrolleras köpbeslut av undermedvetna, komplexa och oförklarliga processer som inte ens experter inom neuromarknadsföring kan lista ut.

Så denna vetenskapliga metod – utvecklad över ett decennium – erbjuder intressant statistik och material som forskare och psykologer inom personlighetsfältet tog och skiftade från marknadsföringssektorn till en separat gren.

Det är fascinerande och ganska avslöjande vad de upptäckte. De är processer som för samman neurovetenskap – studiet av sinnet – och känslor. Dessa är de områden som bildar vad vi idag kallar djupkopplingspsykologi.

Aktivitet i hjärnan

Nycklar till sammankopplingens psykologi

Vi sade i början att det inte är samma sak att komma överens med någon och att sammankoppla med denne. Det är något vi alla upplever varje dag.

I våra dagliga omgivningar, vilket kan vara våra jobb, skolor, grannskap eller fritidsområden, träffar vi massor av människor. Vi samexisterar med dem alla, men under livet kommer vi bara lyckas “sammankoppla” med ett fåtal av dem.

Judith E. Glaser – organisationspsykolog och antropolog vid Harvard University – är en av de mest citerade experterna i studiet och appliceringen av vad vi kallar “djupkoppling”. Något hon förklarar för oss i många av sina böcker och andra verk är att vi alla har en inre röst som snabbt berättar för oss huruvida någon kan vara betydelsefull för oss.

Det vi kallar “intuition” har faktiskt en specifik plats i vår hjärna. Härnäst ska vi ta en titt på några viktiga punkter.

Djupkoppling: när vår hjärna “lyser upp”

Vår hjärna är ett väsen som styrs av en serie väldigt grundläggande behov. Socialitet är ett av dem. Så när vi i det dagliga livet träffar personer kan man säga att hjärnan “lyser upp”. Ett av de första områdena att reagera är prefrontala cortex.

Men det finns en annan mycket djupare, mer mystisk och mer fascinerande del som lyser upp som en julgran. Det sker när vi träffar någon vi får en mycket starkare sammankoppling med. Detta område är beläget precis där temporalloben och parietalloben möts.

Neuroforskare berättar att det är där våra bedömningar bildas. Det är där våra mest abstrakta, mest komplexa och ibland mest oförklarliga kognitiva processer sker.

Koppling mellan två personer

Processer som styr sammankopplingens psykologi

Alla har vi hört att allt som ibland krävs för att sammankoppla är en blick. Vi kan säga att detta är något av en halvsanning och inte direkt är applicerbart för vad vi ser som “djupkoppling”.

Sanna experter på området menar att detta intima och avslöjande band korsar många fler gränser.

  • Djupkoppling går bortom simpla “blickar” eftersom det uppstår ur interaktion och beteende. Men det sker framförallt genom ett viktigt och magiskt ord: “dela”.
  • När vi delar intimitet med någon, när vi berättar hemligheter, delar värderingar och talar om passioner med personen, frisätter vår hjärna oxytocin.

Men processen med att dela bör vara en transparent handling som styrs av ett vitalt ord: tillit.

Neuropsykologer förklarar att oxytocin är signalsubstansen som är en vital ingrediens när vi bygger dessa viktiga band med våra bästa vänner eller partners.

Genom att bjuda in dessa betydelsefulla personer till denna väldigt privata, djupa del av vår hjärna, känner vi oss säkra, bekväma och pålitliga… men framförallt lyckliga.

Kvinnor med sammanflätat hår

Det må inte direkt vara enkelt att skapa dessa band, dessa magiska, starka relationer, men ge inte upp hoppet.

Vi måste bara använda tre enkla faktorer i våra dagliga interaktioner: närhet, tillit och uppriktighet.

Resultaten kommer komma av sig själva, och när det sker kommer vi veta det. Vår hjärna och vårt hjärta kommer svara intensivt på denna speciella person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Glaser, J. E. (2016). Conversational intelligence: How great leaders build trust and get extraordinary results. Routledge.
  • Fortunato, V. C. R., Giraldi, J. D. M. E., & de Oliveira, J. H. C. (2014). A review of studies on neuromarketing: Practical results, techniques, contributions and limitations. Journal of Management Research6(2), 201.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.