Se dig omkring: du är inte universums centrum

Se dig omkring: du är inte universums centrum

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2022

Alla känner vi personer som tror att de är de enda invånarna på jorden eller universums centrum. Oavsett vad som sker känner dessa personer alltid som om de har det värre än dig. De tror att de har lidit mer och att deras liv är svårare. Alla vill vi nog att de ska se sig omkring och inse att de inte är universums centrum.

Egoisterna omkring oss som tror att de är universums centrum

Dessa personer saknar känslomässig balans. De lever ett liv på andra människors energi och använder ömkan och skuldkänslor som förförande vapen. Av naturliga skäl har de inte bara ett ansikte. Istället förkläder de sig i det som passar bäst i deras egna lilla universum.

De är barn som konstant skriker efter uppmärksamhet genom att trampa på andra personers känslor. De är personer som använder känslomässiga extremer för att överdriva sin smärta och som hittar på historier för att lura dig.

Dessa historier är vanligtvis överdrifter av någon verklig händelse de kan ha upplevt. Men efter att ha spelat upp den så pass många gånger i deras eget universum, är eventuella liknelser till originalhistorien endast slumpmässiga. Med dessa historier är syftet endast att försöka erövra och provocera dig.

Bekräftelsebehov hos en person som tror sig vara universums centrum

Egoism och själviskhetens konst

Egoism, eller själviskhetens konst, involverar att spendera hela livet med att endast tänka på sig själv. Ja, egot karaktäriseras av attityderna “jag också” och “mitt är värre”. Det inkluderar tankar och utrop såsom “jag vet att alla de värsta sakerna drabbar mig!” och “jag har mest otur i världen”.

Dessa personer klagar på att de inte hörs och att ingen förstår dem. Men de är de första som slutar lyssna när andra klagar på sina egna sorger. Ofta är detta beteende omedvetet eftersom det är det enda sättet för dem att inte känna sig så ensamma.

I dessa fall rör det sig om personer med låg självkänsla som inte vet hur de ska kommunicera sina känslor på rätt sätt. Vidare saknar de ofta de sociala färdigheter som låter dem kommunicera bättre, och framförallt att förstå andra och sätta sig i deras skor.

I andra fall kommer egoismen medvetet. Om så är fallet så demonstrerar de sin totala brist på empati. De är själviska och skadliga personer, och denna själviskhet leder till att de blir emotionella manipulatörer.

Narcissism och ego

Karaktärsdrag hos emotionella egoister som tror sig vara universums centrum

Dessa konstant själviska manipulatörer försöker gagnas av andras empatikänslor. De tenderar att ha följande drag:

  • Missnöjdhet med livet: de gillar inte livet de lever och hittar därför på en parallell verklighet. Med denna verklighet försöker de dra uppmärksamhet från personerna omkring dem med hjälp av dramatiska berättelser.
  • De njuter av lidande: de finner vanligtvis njutning i att klaga. Det är trots allt så de antar rollen som det “stackars offret” och lyckas attrahera andras uppmärksamhet. Men det sker bara i början. Det kanske attraherar till en viss grad, men den nivån kommer sjunka.
  • Känslomässig utpressning: om du verkligen bryr dig om dessa personer kommer du trots allt inte låta dem lida i ensamhet. Så enkelt är det. Det är därför de kontinuerligt kräver din uppmärksamhet genom ömkan. Allt handlar om att få oss att tro att vi är dåliga människor om vi inte gör vad de vill.
  • Djup egocentrism: denna tro att de är universums centrum kommer ofta från brist på empati. Dessa personer antar att de förtjänar mer än andra. När de inte får det så klagar de. När de inte får uppmärksamheten de känner att de förtjänar så klagar de. Kort sagt tror de att de är de viktiga och att resten existerar för att tjäna dem.

Hur man hanterar (inte konfronterar) dessa människor

Det är väldigt svårt att hantera denna typ av personer och undvika utpressning samt konfrontation. En tyst samexistens med dessa emotionella manipulatörer som tror att de är universums centrum är komplicerat. De suger trots allt energi från alla dina resurser när de får dig att känna dig skyldig.

Det första du måste veta är att användbarheten hos deras klagomål eller historier ligger i att få vad de vill. Inledningsvis kan deras klagomål komma från legitima motiv, såsom en förlust eller en väldigt negativ upplevelse.

Vid den tidpunkten klagade de och fann stöd från personerna i omgivningen. De bevisade att de var (lidande) offer och fick troligen mer uppmärksamhet på grund av detta. Denna uppmärksamhet kompenserade för deras egna emotionella tillkortakommanden. Att klaga och vara själviska blev därför deras sätt att relatera.

Därför är detta en färdighet som kan läras lika mycket som någon annan. Men den kräver först att egoisten inser vad denne gör för att attrahera andras uppmärksamhet.

En mäktig kommunikationsteknik

Vad du som bekant och lidande kan göra är att hjälpa dem bli medvetna om sina problem. På så sätt kan de be om hjälp om de vill. För att göra detta ska du använda kommunikationsstrategier såsom smörgåstekniken.

Tröstande kvinna

Smörgåstekniken är ett sätt att hjälpa kritik att mottas positivt. Den börjar med att påpeka en positiv egenskap hos personen. Sedan nämner du var denne kan förbättras. Avslutningsvis avslutar du med några positiva ord.

I det här fallet kan det till exempel gå så här: “Jag förstår att det som drabbat dig är svårt trots att du är en stark person. Men jag talade om vad som oroade mig och jag vill att du lyssnar på mig precis som jag alltid lyssnar på dig. Det hjälper trots allt mig väldigt mycket.”

På så sätt kan du uttrycka ditt obehag samtidigt som du inte låter denna “emotionella vampyr” suga in dig i dennes cirkel av själviskhet. Även om vi vill säga till dessa personer att de ska titta sig omkring och inse att de inte är universums centrum, är detta inte det lämpligaste sättet att tala till dem. Om vi vill bli behandlade väl måste vi först ge samma sak, oavsett vem mottagaren är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.