Grooming och sexuella trakasserier på nätet

Grooming har blivit allt vanligare. I den här artikeln tar vi upp allt du behöver veta!
Grooming och sexuella trakasserier på nätet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Grooming är en form av sexuella trakasserier på nätet. Det finns för närvarande specifik lagstiftning runt om i världen som fokuserar på detta brott.

De specifika lagarna måste hålla jämna steg med den nuvarande sociala verkligheten, speciellt eftersom den är i ständig utveckling.

Som vi alla vet har internet haft en stor påverkan på samhället. Den digitala utvecklingen går allt snabbare, och det uppstår ständigt nya utmaningar för de lagar som redan existerar.

Faktum är att delar av den nya doktrinen innebär att man pratar om existensen av fjärde generationens rättigheter. Dessa refererar till personer som fötts i den digitala åldern.

Ökningen av onlinebrott och de konsekvenser som de för med sig har gjort att det finns ett behov av fler lagar och lösningar.

“Som förespråkare för yttrandefrihet så anser jag att vuxna bör ha tillgång till allt material som de vill. Som förälder och medlem av samhället så anser jag att folk bör kunna skydda sina hem från våldsamma bilder, vilket jag anser är en form av barnövergrepp från samhällets sida.”
-Naomi Wolf-

Sexuella trakasserier på nätet: vad är grooming?

Flicka som inte vill titta på sin telefon.

Cybermobbning är en av de nya taktiker som många pedofiler använder för att försöka ta kontakt med potentiella offer. Detta beror främst på att man nuförtiden använder smartphones och datorer alltför mycket.

Som du vet inkluderar dessa instrument kameror av hög kvalitet. Det har därför blivit lättare för unga personer att skicka bilder via internet.

Denna situation blir ännu tydligare med sociala nätverk som Instagram, Facebook, Youtube och Twitter.

I detta sammanhang kan pedofiler (vuxna som är attraherade av barn och tonåringar) välja sina nästa offer bland tusentals profiler.

En förövare kan använda offret för att skapa allvarliga situationer med sexuella trakasserier, varav vissa även förverkligas i den riktiga världen.

Allt dessa har såklart negativa konsekvenser för offren, de minderåriga som ännu inte har utvecklat sin personlighet. De är väldigt unga och sårbara.

De personer vi tagit upp ovan är oftast mellan 30 – 50 år. De kan verka normala, men de är egentligen osäkra, omogna och har svårigheter med att etablera sociala relationer.

Hur grooming har fortskridit

Person som håller upp vit mask.

I en studie från November 2002 rörande barnsäkerhet på internet valde en tjänsteman att varna om grooming.

Studien ovan visade att 44% av de barn som surfade regelbundet på internet blivit sexuellt trakasserade. 11% av dem sade att de blivit utsatta för detta vid upprepade tillfällen.

Det har därför tagits juridiska åtgärder rörande barnpornografi.

Sexuella trakasserier på nätet: Ett barns rättigheter

En person har rätt att inte involveras i ett sexuellt sammanhang utan medgivande. I barnens fall så menar man att de inte kan ge medgivande heller p.g.a. deras ålder.

Nya teknologier har förändrat det sätt vi kommunicerar på. Det existerar virtuella mötesplatser och de har lett till nya farliga situationer.

För att kunna bekämpa pedofili och speciellt grooming så måste man vara medveten om att detta förekommer. Informera dina barn rörande de faror som finns och lär dem att vara försiktiga då de använder internet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.