Sju minnesvärda citat från Antonio Gramsci

I denna artikel ska vi upptäcka några fantastiska citat från Antonio Gramsci.
Sju minnesvärda citat från Antonio Gramsci
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 30 augusti, 2019

Många av dessa citat från Antonio Gramsci har en väldigt speciell charm. Nästan alla utgör en perfekt blandning av politik, filosofi och poesi.

Hans citat är en bra representation av vad han var: en mångsidig, passionerad och lärd man.

Antonio Gramsci skrev det merparten av sina verk i fängelset. Slappna av, han dödade inte någon. Han var ett offer för fascismen och den politiska förföljelse som Benito Mussolini stod för i Italien.

För att få honom dömd sade åklagaren: “Vi måste hindra denna hjärna från att verka i 20 år.”

Antonio var fysiskt handikappad på grund av en puckelrygg och blev socialt utstött på grund av sin fattigdom. Men trots detta var han en av de mest inflytelserika intellektuella i Italien på 1900-talet.

Han var en inbiten kommunist men hans tänkande förblev universellt, vilket reflekteras i många citat från Antonio Gramsci. Upptäck de bästa av dem nedan!

Bok vid ljus

1. Antonio Gramsci om intellektuellas misstag

En av hans stora intressen var ämnet intellektuella och deras roll i samhället. Om detta påpekade han:

“Intellektuellas misstag består av att tro att man kan få kunskap utan att förstå, och framförallt utan att känna och vara passionerad.”

Antonio var mot alla som blev intellektuella endast för utbildningens eller pedanteriets skull. Han ansåg dock att intellektuella borde tjäna de som hade sämre tillgång till idéernas värld.

Man kan bara uppnå detta om man har sann passion för förståelse, vilket åtföljs av handling.

2. Mellan den gamla och nya världen

“Den gamla världen är döende och den nya världen kämpar för att födas: nu är det monstrens tid.”

I verkligheten leder ofta övergångsperioderna i historien till stort kaos och ovisshet. Detta eftersom det gamla samexisterar med det nya utan att någon av de båda verkligheterna lyckas tvinga på sig själva på den andra.

Under dessa omständigheter föds perversion.

3. Falsk originalitet

Gramsci var en revolutionär när det kom till ord. Det fanns en anledning till att fascistregimen var så rädd för honom och lät honom dö i fängelse.

För det var det som hände med honom, men trots många förödmjukelser höll han fast vid sina övertygelser. I ett av hans citat varnar han om falskt uppror och falsk originalitet.

“Det är alltför enkelt att vara originell om du bara begränsar dig till att göra motsatsen till vad andra gör. Men det är bara mekaniskt. Precis som att motsätta sig allt inte nödvändigtvis innebär att du är en motståndare, kommer du inte bli singulär bara genom att göra motsatsen av vad alla andra gör.”

4. Citat från Antonio Gramsci om kulturell makt

Detta är ett av många citat från honom som bäst blottar hans sätt att tänka:

“Övertagningen av kulturell makt kommer innan politisk makt, och detta uppnås genom gemensamma, intellektuella och “organiska” utryckningar. [Dessa] infiltreras in i all kommunikation, allt uttryck och all akademisk media.”

Till skillnad från dåtidens marxister lade Gramsci högt värde vid kulturella värderingar snarare än ekonomi eller politik. Hans bidrag tjänade faktiskt till att grunda demokratisk kommunism, som senare blev “eurokommunism”.

5. Historiens dödvikt

När någon talar om “dödvikt” så innebär det att vikten bara finns där för att tynga ned och vara smärtsam. Någon man måste släpa runt som en börda utan att nödvändigtvis transportera det så att de kan göra nytta.

I koppling till detta lyder ett citat från Antonion Gramsci:

“Likgiltighet är historiens dödvikt.”

Det innebär att med tiden så lyckas man göra framsteg trots bristen på hängivelse och samvete som gömmer sig bakom de som är likgiltiga.

Person på sanddyn

6. Klagande över ens fiender

I detta citat visar Antonio Gramsci sitt sunda förnuft och sitt okynne. Han påpekade:

“Om en fiende skadar dig och du klagar, då är du dum, för fiendens syfte var att åsamka dig skada.”

Detta citat verkar perfekt designat för de som i dagens värld är så känsliga för troll och mobbare på sociala medier. Det är uppenbart att vi bör vänta oss brist på empati och hänsyn från våra fiender.

7. Citat från Antonio Gramsci om krigets essens

“Varje krig har alltid handlat om religion.”

Det finns mycket sanning i detta uttalande. I det här fallet refererar han inte specifikt till religion som ett dogma, utan som fanatism.

De är liknande eftersom en fanatisk tanke baseras på en viss uppsättning övertygelser, såsom religiöst dogma, och dogma är vad som bryter ned dialogen.

Krig äger rum när dialog inte längre är möjlig.

Antonio Gramsci var bara 46 år gammal när han dog i fängelset. Han fick behandling, om än bristfällig, men inte för den tuberkulos som han led av under flera månader.

Som tur var hade han redan skrivit Anteckningsböcker från fängelset, vilket är ett fantastiskt verk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fiori, G. (2014). Vida de Antonio Gramsci. Conflicto Social, 7(11).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.