Skrik skadar barnets hjärna på alarmerande sätt

Skrik skadar barnets hjärna på alarmerande sätt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2024

“Genom okunnigheten blir vi slavar, och genom utbildning blir vi fria”, sade en gång Diego Luis de Cordoba. Men utbildning har inte något att göra med att man ska pracka på barnet kunskap, och det har inte heller att göra med skrik, eftersom det skadar barnets hjärna.

Att skrika är inte ett effektivt sätt att få barnet att lyssna på dig, eftersom det skadar barnets hjärna – detta indikerar flera studier. Vi skriker ofta på andra som ett sätt att frigöra vår egen frustration, och inte för att dela med oss av information. Detta gäller speciellt när det har att göra med barn, eftersom de inte lär sig genom skrik.

“Berätta för mig och jag glömmer, lär mig och jag kan komma ihåg, involvera mig och jag lär mig.”

-Benjamin Franklin-

Författare som Aaron James hävdar att skrik inte gör att du har mer rätt, och det ger dig inte heller en fördel i gräl. Detta har bekräftats i flera studier, inklusive en som har att göra med den nuvarande amerikanska presidenten Donald Trump. Om vi vill verka ha rätt så kommer skrik inte att hjälpa oss. Resonemang kommer vinna ett gräl, inte skrik.

Skrik skadar barnets hjärna under uppväxten

En person skriker oftast när denne har tappat kontrollen. Detta är därför det budskap som andra får när du skriker – att du har tappat kontrollen och gett vika för dina känslor. Att skrika avleder från det du försöker säga.

Skrik skadar barnets hjärna och hälsa

Enligt en ny studie som publicerades av University of Pittsburgh kommer regelbundet skrikande på ett barn ge upphov till risker för barnets psykologiska utveckling. Alla de som använder skrik för att kontrollera sina barn ökar därför risken för barnets utveckling. Barn som skriks på lär sig ofta att svara med aggressiva eller defensiva beteenden.

Studien involverade nästan 1 000 familjer med barn mellan ett och två år. Studien fann att barn som skreks på löpte högre risk att utveckla depressiva beteenden och beteendeproblem under tonåren.

Faktum är att skrik inte minskar problem, utan förvärrar dem. Det kan exempelvis göra barnet mer olydigt. Föräldrar som anammar en varmare attityd mot sina barn minskar de negativa effekterna av de få gånger som de faktiskt skriker.

Vidare studier

Det finns många studier inom detta område. Harvards psykiatriavdelning bekräftar att verbala övergrepp, skrik, förnedring eller en kombination av dessa tre kan förändra ett barns cerebrala struktur permanent.

Efter att ha analyserat fler än 50 barn med psykiatriska brister på grund av familjeproblem och jämfört dem med nästan 100 friskare barn så är fynden alarmerande. Till exempel uppvisade barn med psykiatriska problem en stor minskning av hjärnbalken, med andra ord den del som ansluter de båda hjärnhalvorna.

Denna minskning kan göra de båda halvorna av hjärnan mindre integrerade, vilket orsakar förändringar i personlighet och humör. Det kan i sin tur mynna ut i emotionell instabilitet. En annan konsekvens av denna minskade anslutning är oförmåga att fokusera.

Ledsen pojke

Hur kan vi undvika att skrika?

Våra barn kan ibland driva oss till vansinne, men att skrika är aldrig lösningen. För att undvika att falla för denna frestelse bör du komma ihåg följande:

  • Att skrika är att ha tappat kontrollen. Om vi förlorar kontrollen kan vi inte längre utöva korrekt disciplinering.
  • Undvik stressiga tillfällen. Ibland är det svårt, men med god observation kommer vi lära oss vad som får oss att skrika. När vi ser mönstret kan vi arbeta med att eliminera det.
  • Lugna dig innan du agerar. Utveckla ett trick som kommer få dig att lugna dig när du når din gräns, som att räkna till tio. Slappna av och ta kontroll.
  • Skuldbelägg inte dig själv. Med andra ord, var försiktig med de förväntningar du har på dig själv och dina barn. De är barn. Det viktigaste är att de är lyckliga och utvecklas korrekt.

“Vi kan inte forma våra barn efter våra önskningar, vi måste ha dem och älska dem såsom Gud har givit dem åt oss.”

-Goethe-

Vi känner redan till den skada som frekvent skrikande orsakar på ett barns hjärna. Det ligger därför i våra händer, som vuxna, att vara ansvarsfulla och leta efter alternativa uttrycksformer. Vi kan hitta andra sätt att föra fram vårt budskap på utan att äventyra våra barns hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.