Snälla barn kommer bli snälla vuxna

Snälla barn kommer bli snälla vuxna

Senaste uppdateringen: 17 november, 2022

Vi lever i en värld där krig och fred lever sida vid sida, där människor använder andra människor för eget gagn, även om priset för detta gagn är döden. En värld som vuxna deltar i och som barn lär sig av. Därför är det viktigt att känna till att snälla barn kommer bli snälla vuxna.

Skillnaden mellan barn och vuxna är oskuldsfullhet. Båda orsakar skada, men barn gör det utan att veta konsekvenserna och utan att acceptera priset för sina handlingar. Men samma sak sker inte alltid med vuxna. Vi är medvetna om skadan våra handlingar kommer orsaka, men ändå utför vi dessa handlingar.

De flesta barn föds med en predisposition för att ta hand om andra, speciellt inom familjen. De föds med en typ av vänlighet, en känsla av hjälpsamhet och altruism som ingen har lärt dem. Det ligger i deras vårdnadshavares händer att försäkra att denna predisposition finns kvar när de förlorar lite av sin oskuldsfullhet, vilket är en logisk och naturlig process, så att snälla barn även blir snälla vuxna.

Sätt att göra snälla barn till snälla vuxna

Att lära ut och visa upp tolerans och tålamod

En av nycklarna till att uppfostra barn utan frustration är tålamod, vilket kommer visa dem vad de måste göra och vad som förväntas av dem. Detta kommer inte skapa en känsla av förpliktelse, utan snarare en vuxen och mogen konversation. Du måste ibland vara tolerant med dem så att de kan känna att de har en viss mån av kontroll över situationen, utan att gå för långt.

Sovande flicka

Dessa två nycklar, tålamod och tolerans, måste internaliseras och tjäna som guider i deras interaktioner med andra människor. Ett tolerant och tålmodigt samhälle är ett förstående och respektfullt samhälle.

Snälla, tack och förlåt

Dessa tre uttryck måste gjutas in i dem för att de ska bli artiga och vänliga människor: snälla, tack och förlåt.

De måste lära sig att vara tacksamma, att de får vad de vill ha för att de förtjänar det, och inte på grund av tur. Det kommer lära dem att nästan allt går att uppnå med ansträngning och hängivelse, och att de förtjänar att få vad de mottar.

Att artigt be om saker kommer skilja dem från oartiga personer som prioriterar hastighet och förpliktelser för att få sina krav uppfyllda. Ett enkelt “snälla” förändrar helt meningen av vad de ber om.

Om de vet hur man känner igen och fixar sina misstag, oavsett anledningen, kommer de alltid lära sig genom absorption. Att be om förlåtelse kommer göra dem ädla och konsekventa i sina handlingar.

Känslomässiga band som ett huvudsakligt verktyg

Att skapa hälsosamma band markerar skillnaden mellan ett barn och ett annat. En familjär värme måste skapas, som kan vara en källa för tröst och konsekvens för barnen. Detta kommer skapa en säker miljö där de kan leka och utforska världen. De behöver inte vara rädda för något eftersom de alltid kan lita på familjens säkerhet.

Denna typ av känslomässiga band skapar du effektivast när du observerar dem nära och lugnt. Om ett barn ramlar och skrapar upp knät bör vårdnadshavaren inte få panik. Denne bör förbli lugn och agera som om det inte är så farligt. Detta kommer lugna barnet och göra så att det i framtiden nästan skrattar när det ramlar i parken.

Mor bär på barn

Kom ihåg att barns rädsla inte försvinner för att du överöser dem med gåvor. Detta sker snarare när du lär dem att lita på andra och på världen. Om vi lär barn att världen är full av faror blir de ofta rädda och emotionellt beroende som vuxna. Detta gäller i synnerhet när de ställs inför hinder.

Att lära ut vänlighet är viktigt för att uppfostra snälla barn

Det finns många studier som visar att barn har en naturlig benägenhet att hjälpa och dela med sig. Denna benägenhet kan bibehållas över tid, vilket förhindrar att snälla barn förgiftas av de dåliga sociala vanor som omger dem.

För att bevara denna benägenhet måste du agera mot dem som du förväntar dig att de ska agera i framtiden. Du gör detta genom att vårda deras känslighet mot andra och minska dåligt beteende. Det är så man får snälla barn att bli snälla vuxna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.