Socialarbetarnas viktiga roll i nödsituationer

Vet du vilken roll som socialarbetare spelar i nödsituationer och katastrofer?
Socialarbetarnas viktiga roll i nödsituationer

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vid en katastrof som drabbar många måste ett stort antal personer involvera sig. Socialarbetarnas viktiga roll vid en krissituation är att holistisk lösa de problem som tenderar att uppstå genom sociala ingripanden.

Det bör finnas en uppsättning protokoll som socialarbetaren följer då det uppstår en katastrof.

Innan vi pratar mer om socialarbetarens roll så bör vi först definiera några av de termer som vi kommer använda (Villalibre, 2013).

 • Nödsituation: Enligt världshälsoorganisationen WHO så är en nödsituation ett “fall där brist på hjälp kan leda till döden inom några minuter”.
 • Katastrof: Detta ord kommer från det grekiska ordet katastrefein (bryta ned, förstöra). WHO definierar det som “ett fenomen som orsakar skada, ekonomisk skada, förlust av liv och försämring av hälsa och hälsotjänster till den grad att hjälp utifrån krävs”. Enligt WHO är en katastrof en oförutsägbar händelse som utgör ett allvarligt och direkt hot mot den offentliga hälsan. Det innebär också varje offentlig hälsosituation som utsätter ett stort antal personer för fara och där man behöver göra direkta ingripanden.
Personer i möte.

Aptekar (1994) använde kvantitativa data för att definiera skillnaden mellan dessa termer:

 • Olycka eller nödsituation: En situation där mindre än tusen personer dör.
 • Katastrof: Dödstalet plus offren som befinner sig i omedelbar fara ligger på mellan tusen och en miljön.
 • Allvarlig katastrof: en situation är en allvarlig katastrof då dödstalet överskrider en miljon.

Vilka kännetecken är gemensamma för dessa händelser?

Fource, Hernández-Coronado, Nevado, Martínez, Losada och Lillo (1998) förklarar den gemensamma tråden i den här terminologin:

 • Dessa händelser kräver omedelbara ingripanden.
 • De psykologiska konsekvenserna beror på händelsens magnitud.
 • Katastrofer och olyckor kan vara förutsägbara eller uppstå utan förvarning. De kan göra befolkningen förvånad, hjälplös och orsaka instabilitet.
 • De kan utgöra direkt fara för mänskligt liv och fysisk integritet.

Världen bryter alla och därefter är många starka vid de brutna platserna.”
-Ernest Hemingway-

Socialarbetarnas viktiga roll vid en katastrof

Först av allt så bör socialarbetarna ingripa vid en katastrof redan från början. Med andra ord bör de delta i förebyggande åtgärder och skapa protokoll ifall något händer.

De bör även vara redo för att arbeta med anställda inom andra områden. Vid en nödsituation så kommer lagarbete alltid vara bra för det drabbade samhället.

Då konsekvenserna vid dessa situationer ofta är förödande och omöjliga att förutsäga så är det viktigt att man angriper situationen från många håll, för problemet kommer då bli mindre.

Vid dessa situationer så är socialarbetarna där för att ge offren stöd och sällskap. De bör även uppmana samhället att aktivt delta i återuppbyggnaden efter en katastrof (Peñate, 2009).

Socialarbetarna har därför följande ansvarsområden under katastrofer:

 • Informera och ge råd åt relevanta institutioner.
 • Ge nödvändig information och organisera och förbered för eventuella konsekvenser.
 • Skapa lag med volontärer och yrkesutövande.
 • Trösta och hålla personer sällskap.
 • Kommunicera med familjemedlemmar. Informera rörande skador, dödsfall, etc.
 • Hantera resurser och tjänster.
 • Bedöma och spela in skador för att kunna framföra bevis för att få hjälpsändningar.
 • Kristerapi, skriva rapporter etc.
 • Uppmuntra samhället till att delta och hjälpa till.
Kvinna som skriver.

Socialarbetarnas viktiga roll och mål i nödsituationer

Enligt Herrero (2012) så bör socialarbetarna ha följande mål vid katastrofer och nödsituationer:

 • Bidra med information rörande de möjligheter som sociala grupper kan erbjuda.
 • Motivera folk att dra nytta av dessa möjligheter.
 • Hjälpa offren att hantera sina känslor.
 • Hjälpa folk att lära sig nya sätt att bemöta sina problem. Visa dem hur man kan tänka på sin situation på ett nytt sätt.
 • Hjälpa offren att återfå sin psykologiska balans.
 • Hantera händelsen med de drabbade så att de kan fortsätta fram med sina liv.
 • Etablera eller underlätta kommunikation mellan folk som befinner sig i krissituationer.
 • Hjälpa individer eller familjer med att förstå situationen.
 • Återställa individens homeostas med sin omgivning. Med andra ord, hjälpa personen att anpassa sig till den nya situationen.

Det är viktigt att socialarbetare närvarar vid katastrofer och nödsituationer. De flesta personer ser dem dock inte som en viktig grupp. De är dock nödvändiga för att förbättra liven hos dem som har drabbats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Baloian, I., Chia, E., Cornejo, C., & Paverini, C. (2007). Intervención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres: guía para el primer apoyo psicológico.
 • Colegio Oficial de Trabajo social de Castilla-La Mancha. El Trabajo Social en situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes en
  Castilla La Mancha. Recuperado de: https://www.trabajosocialclm.com/participacion-voluntariado
 • Hernández-Coronado, A., Nevado, M., Martínez, RM., Losada, D, Lillo de la Cruz, A. (2006). Intervención psicológica en situaciones de emergencias. Psicología sin fronteras. Revista electrónica de Intervención Psicosocial y Psicología comunitaria, 1(1), 40-46.
 • Muguruza, I. H. (2011). Los Trabajadores Sociales en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes. Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales, (63), 4-12.
 • Peñate, Á. C. (2009). Una aproximación a la intervención del Trabajo Social comunitario en situaciones de catástrofes y desastres. Cuadernos de Trabajo Social22, 243.
 • Villalibre Calderón, C. (2013). Concepto de urgencia, emergencia, catástrofe y desastre: revisión histórica y bibliográfica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.