Sömnapné: orsaker, varningstecken och behandling

Sömnapné: orsaker, varningstecken och behandling
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 april, 2023

De säger att sömnapné är en sjukdom som berövar en person på syre och kortar ned dennes liv under den nattliga vilan. Det handlar om mer än bara snarkande. Apné drabbar nästan 5% av alla personer och associeras med en ökad risk för andra sjukdomar.

Vissa fysiologiska processer som vi tror är normala är i själva verket varken normala eller hälsosamma. Vissa säger att vi alla snarkar på natten, speciellt män, och att det inte är något man måste gå till läkaren för. Det är inte sant. Sömnapné är ett allvarligt tillstånd och tillika vanligare än vi tror. Det drabbar både män och kvinnor i samma utsträckning och kan leda till stora konsekvenser.

Det är ett misstag att säga att man inte måste gå till läkaren för att man snarkar. Sömnapné kan till och med vara dödligt, och det av en väldigt enkel anledning. Detta tillstånd gör att andningen plötsligt avbryts under sömnen. Personen kan sluta andas i 5, 6 eller till och med 10 sekunder. Kroppen påbörjar därefter automatiskt andningsprocessen utan att man vaknar.

Inledningsvis kan det verka harmlöst, men man måste komma ihåg att det kan ske ofta, ibland upp till 20 gånger per timme. Du förstår säkert varför konsekvenserna kan vara så allvarliga, och än mer så om vi har i åtanke att detta sker natt efter natt.

Det är inte harmlöst. Idén att det endast drabbar män är också falsk: det finns studier som visar att både män och kvinnor upplever detta tillstånd i samma utsträckning.

Snarkande man som lider av sömnapné

Vad är sömnapné och vilka är symptomen?

Många personer lider av det utan att veta om det. Människor hör inte sitt egna snarkande och märker inte av sina andningsavbrott. Men när en störning av andningen sker så smalnar luftvägarna av, vilket får lungorna att kollapsa när luft slutar nå dem.

Kroppen upphör att motta syre, koldioxidnivåerna ökar i blodet och hjärnan får inget syre på 7-10 sekunder.

Efter ett tag andas personen igen, efter en ovanligt hög snarkning. Det är som en person som kommer upp för att hämta luft efter att ha simmat under vattnet eller efter att man satt i halsen.

Baserat på antalet störningar per timme kan tillståndet klassificeras i tre olika kategorier:

 • Milt: störningar sker 10-20 gånger per timme.
 • Måttligt: störningar sker 21-30 gånger per timme.
 • Allvarligt: störningar sker fler än 30 gånger per timme.

Orsaker till sömnapné

Det finns flera orsaker som associeras med sömnapné. När man tänker på saken så kanske man får upp en mental bild av en medelålders, överviktig man. Någon som snarkar på natten och vaknar utmattad, utan förmåga att fungera utan den där kaffekoppen. Problemet är dock avsevärt mer nyanserat än så, och detta tillstånd har flera orsaker:

 • Vidgning av nässkiljeväggen
 • Polyper i luftvägarna
 • Stor gom
 • Kraniofaciala särdrag: formen hos ansiktet, dimensionerna hos underkäken, längden på halsen etc.
 • Fetma
 • Hypertyreos
 • Rökning: tobak kan orsaka inflammation i luftvägarna
 • En hjärnsjukdom där hjärnan slutar skicka andningsstimuli under små tidsintervall under natten. Denna orsak är ovanlig.
Fetma är en orsak

Vi vill återigen betona: sömnapné drabbar både män och kvinnor. För kvinnor är det dock vanligare efter klimakteriet, när olika metaboliska förändringar bidrar till problemet.

Konsekvenser av sömnapné

Den huvudsakliga effekten av detta tillstånd är att personen inte får en god natts sömn, vilket gör henne dåsig och trött följande dag. I allvarliga fall kan han eller hon känna sig helt oförmögen att ta sig igenom dagen eftersom utmattningen är så extrem.

Andra konsekvenser inkluderar:

 • Torr mun
 • Rikliga svettningar
 • Att prata i sömnen
 • Huvudvärk
 • Ödem i benen (i allvarliga fall)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesförlust
Upplyst hjärna

Allvarligare konsekvenser

 • Hypertoni
 • Astma
 • Förmaksflimmer
 • Högre risk att drabbas av vissa cancertyper
 • Njurproblem
 • Kognitiva störningar och beteendeproblem: minskad uppmärksamhet, problem med motoriken samt verbalt och visiospatialt minne.
 • Ökad risk för demens.
 • Sjukdomar i hjärta och blodkärl, såsom ateroskleros, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.
 • Ögonproblem, såsom glaukom, torra ögon etc.
 • Metaboliska sjukdomar, inklusive glukosintolerans och typ 2-diabetes.
 • Graviditetskomplikationer, såsom graviditetsdiabetes.

Behandlingar för sömnapné

Behandlingen kommer bero på patienten och orsaken. Om tillståndet till exempel orsakas av hypertyreos så kommer behandlingen skilja sig jämfört med om det orsakas av en avvikande nässkiljevägg. Med det sagt kommer här de vanligaste behandlingarna:

 • Livsstilsförändringar: bättre kost och mer fysisk aktivitet.
 • Att använda en nattlig andningsenhet, såsom en CPAP-apparat, som driver ut tryckluft och är kopplad till en ansiktsmask.
 • Mandibulära skenor: enheter som täcker de övre och nedre tänderna och håller käken i en position där den inte blockerar de övre luftvägarna.
 • Enheter som håller tungan på plats: munstycken som håller tungan i en främre position för att hindra den från att blockera luftvägarna.
 • Utbildning för att förbättra positionen hos tungan och stärka musklerna som kontrollerar läppar, tunga, gom, laterala svalgväggen och ansiktet.

I de allvarligaste fallen kan man även utföra ett kirurgiskt ingrepp för att korrigera andningen under sömnen. Som du kan se måste behandlingen skräddarsys för varje person, men målet är alltid att förbättra sömnkvaliteten och livet i största allmänhet.

Bibliografiska referenser

 • García Urbano, J. (2012). Roncopatía y Apnea Obstructiva – Soluciones a los problemas del sueño. ISBN 978-84-937238-9-7.
 • Friedman, Michael (2009). Apnea del sueño y roncopatía: tratamiento médico y quirúrgico. Elsevier España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.