Spindelnätet av vanor – går du miste om möjligheter?

Vanor är inte något dåligt, men det kan vara farligt att fångas i ett spindelnät av vanor och stanna kvar där.
Spindelnätet av vanor – går du miste om möjligheter?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2020

Spindelnätet av vanor är en fälla. Det innebär att vanor har väldigt subtila trådar som till en början ger dig stöd, men därefter fångar och börjar begränsa dina rörelser.

Över tid lärde du dig att balansera den skada som de åsamkade dig samt de fördelar som de förde med sig till ditt liv. Därefter stannade du i detta läge för evigt.

Den mänskliga hjärnan är ett fantastiskt organ som främst är designat för att skapa. För skapande är den väg som intelligensen använder för problemlösning.

“Vanan är en kabel; vi väver en tråd av den varje dag, och till slut så kan vi inte ha sönder den.”
-Horace Mann-

Vanor är ett sätt för oss att definiera hur stor vår erfarenhet är. En av rutinens främsta funktioner är att minska intervallet gällande de svårigheter vi bemöts av. Detta för att vi inte tänker och känner oss bra och vi drivs av ett stillestånd.

Det är bra att vi inte måste tänka på allt som vi gör. Men då du når en punkt då du har bestämt allt tidigare så blir du först uttråkad och sedan hamnar du i depression.

Som vi har sagt ovan så är vår hjärna gjord för problemlösning. Att undvika detta leder därför till intellektuella och emotionella konsekvenser. Så hur vet du om du är slav under dina vanor? Tänk på följande.

Du spenderar mer tid på vad som är brådskande än det som är viktigt

Kvinna vid fönster.

Ordet “brådskande” implicerar plikt. Vanor leder oss ofta till att fylla våra liv med plikter, men det handlar nästan alltid om att uppfylla andras behov och inte våra egna.

Plikten får oss att handla och det finns många olika typer: arbetet, studier, familj, emotionella, ideologiska, etc.

Det viktiga här är att reda ut vad som avgöra ditt livs välmående och tillfredsställelse. Exempelvis att spendera tid med de personer som man älskar.

Eller att reflektera rörande något som stör dig och försöka reda ut varför eftersom du sällan tar dig tid till att göra det.

Du tänker ofta att du bör nöja dig med vad som finns

Då du har fångats i ett spindelnät av vanor så kan du uppleva obehag. Du kan bli irriterad av rutinen även om den gör att du kan planera och organisera allt.

Trots detta ser du till att tysta den röst som säger till dig att något är fel. Många gånger slutar det med att du säger till dig själv att “det är vad det är” och att du då måste acceptera och hantera det.

Det är du själv som stärker den konformism och de idéer som inte alltid är så förnuftiga som de verkar.

Spindelnätet av vanor och din rädsla för att ta risker

En av de mest skadliga bieffekterna av vanorna är att de gradvis gör dig rädd. Det slutar med att du blir rädd för allt som du inte är bekant med och allt som medför någon form av förändring utan att du märker av det.

Allt blir automatiskt. Varje gång du konfronteras av en ny situation så startar ett alarm i dig som om det handlade om ett hot. Du närmar dig inte förändringen med entusiasm och nyfikenhet utan med rädsla.

Du tappar din öppenhet för nya erfarenheter.

Att skjuta upp saker p.g.a. din oförmåga att komma ur spindelnätet av vanor

Det finns gånger då du längtar efter något annorlunda även om du är fångad i ett spindelväv av vanor. Du kanske tänker att du hade nått längre om du gjorde det ena eller det andra. Om du bara vågade förändras eller ta dig an en ny aktivitet.

Problemet är att det nästan alltid slutar med att du skjuter åt sidan dina drömmar och projekt. Du väntar alltid på bättre omständigheter eller att något speciellt ska hända, etc.

Dessa drömmar kommer då tyvärr nästan aldrig att kunna genomföras.

Spindelnätet av vanor: brist på intresse

Kvinna som lutar sig mot soffa.

Att vara uttråkad är ett tydligt tecken på att du har fastnat i ett spindelnät av vanor. Detta manifesterar sig som en känsla av att man inte är intresserad av något alls.

Du tycker inte om något längre och du har ingen passion för något.

Utan att du är medveten om detta så börjar du leva livet som om “tiden bara gick”. Det slutar med att du tror att detta tillstånd är helt logiskt och normalt, trots att det i själva verket inte är det.

Vanan är en kraftig röst. Den är inte negativ i sig själv, för den bidrar till din generella stabilitet. Men den blir till ett nät som stryper dig och tar över ditt liv. Ge inte efter för det.

Börja med att göra små förändringar som att gå en annan rutt eller äta något annorlunda. Det finns fantastiska sätt att komma ut ur detta nät.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Anzoátegui, V. T. (2001). El poder de la costumbre. Estudios sobre el derecho consuetudinario en América hispana hasta la emancipación. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del derecho.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.