Drömmar uppstår i den heta zonen i hjärnan

Upptäckten av "den heta zonen" i hjärnan är fascinerande. Det verkar innebära att vårt medvetande inte är beläget i de främre loberna eller hjässloberna som forskarna tidigare trott, utan snarare i den bakre hjärnbarken.
Drömmar uppstår i den heta zonen i hjärnan

Senaste uppdateringen: 04 april, 2019

Ny forskning och nya upptäckter inom sömnforskningen är alltid fascinerade. För många människor är drömmar en viktig källa till personlig upptäckt. Ett forskningslag av neuroforskare från USA, Italien och Schweiz har upptäckt vad de kallar den “heta zonen” i hjärnan, som slås på när vi drömmer.

Den “heta zonen” är ett område i hjärnan som verkar “aktiveras” när vi drömmer. Forskare har också upptäckt att vi inte bara drömmer under REM-sömfasen. Detta kan hjälpa oss att förstå något om innehållet i våra drömmar. Dessa intressanta upptäckter kan leda oss till att bättre förstå det mänskliga medvetandet.

Studien

Forskningslaget övervakade den elektriska aktiviteten i hjärnan på 32 testpersoner i sitt sömnlaboratorium. De studera dem under loppet av fem till tio nätter. De väckte testpersonerna regelbundet för att fråga om deras sömn och ifall de hade drömt eller inte. Forskarna frågade om studiedeltagarna kom ihåg delar av sina drömmar eller om de inte kom ihåg något alls.

Skillnaden mellan den här studien och föregående sömnstudier är att flera elektroder användes. Den här gången använde forskarna en hatt med 256 elektroder. Det gav dem en mycket mer komplett bild.

Sovande kvinna

Resultaten

Laget upptäckte att en speciell del av hjärnan “den heta zonen”, hade högre elektriskt aktivitet när testpersonerna drömde. Den “heta zonen” är lokaliserad i hjäss-nackfåran i hjärnan. Alltid tyder på att detta kan vara den neurala korrelaten till drömmar.

När det här området stimuleras under vaket tillstånd kan det framkalla känslan av att befinna sig i en parallell värld eller i ett drömlikt tillstånd. Detta är en fascinerande upptäckt. Vad denna upptäckt också antyder är att medvetenhet är lokaliseray i hjärnans bakre områden. Fram tills nu trodde forskarna att detsamma befann sig i de främre och/eller hjässloben.

“Den verkar bara behöva en väldigt begränsad, väldigt restriktiv aktivering av hjärnan för att skapa medvetna upplevelser. Fram tills nu trodde vi att större områden av hjärnan behövde aktiveras för att skapa medvetna upplevelser,” sade Francesca Siclari, studiens medförfattare.

Åsikter om den “heta zonen”

Vissa människor tror att detta kan tala om innehållet i våra drömmar för oss. Alla är dock inte övertygade. En professor i psykiatri vid Harvards medicinska fakultet, Dr. Stickgold, tror inte att den här specifika studien kommer att hjälpa oss att spåra drömmar.

Dr. Stickgold tror att drömmarna vi kommer ihåg och drömmarna vi glömmer förmodligen har olika elektroniska signaturer. Dr. Stickgold håller dock med alla andra om att det mest intressanta med den här forskningen är möjligheten att förstå en av de största mysterium för mänskligheten: naturen och medvetandets ursprung.

Iden om att olika delar av hjärnan agerar annorlunda när vi drömmer har studerats i över ett decennium. Det är många forskares delade åsikt. De misstänkte att det var sant, men de hade inte tillräckligt med empiriskt bevis för att bevisa det.

“Kraften med den här tekniken är att de kan slipa den här iden om vare sig lokala eller specifika hjärnregioner är ansvariga för vissa aktiviteter, istället för hela hjärnan när den befinner sig i sömnens djup.”

-Dr. Danny Eckert på Neuroscience Research i Australien (NeuRA)

den heta zonen i hjärnan

Framtida studier om den heta zonen i hjärnan

Forskare överväger att ge den här typen av “het zon” stimulans hos patienter som ligger i koma eller har epileptiska anfall. Nästan alla håller med om att framtida forskning potentiellt kan ge oss tillgång till andra medvetandetillstånd. Inte bara det, utan det kan även hjälpa till att klarlägga andra hjärnregioner som är inblandade i dessa olika tillstånd av medvetande.

Kanske upptäcker vi vart och hur vi är länkade till Medvetande med ett stort M. Det beror på vem du är och hur du vill tolka det. Hur du än ser på det är detta ett intressant ämne som vi kommer närmare och närmare förståelsemässigt.

“Dessa regioner verkar erbjuda en multisensorisk integrering som är väl lämpad till att stödja den virtuella stimuleringen av en värld, karaktäriserande drömmar.”

-Dr. Lampros Perogamvros, universitetet i Wisconsin-Madison-

Detta kanske intresserar dig
10 intressanta saker med drömmar du kommer älska
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
10 intressanta saker med drömmar du kommer älska

Det finns intressanta saker med drömmar som alltid har varit en gåta för människan. Vi har alltid varit nyfikna rörande våra drömmar.