Att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar

Att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar och mental hälsa går bortom politik och lag. För att göra det måste alla försöka spräcka några av de vanligaste myterna.
Att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykiskt välmående blir ofta kopplat till negativa myter. Det är därför det inte är en lätt uppgift att bli av med stigmat kring mentalsjukdomar. Man måste först börja ifrågasätta sina egna tankar om mental hälsa. Och när man sedan kommit över associerade stigman och myter, kommer man se allt ur en hälsosammare synvinkel utan att döma.

Det handlar i grund och botten om att inte fokusera på mentalsjukdomar och deras negativa karaktärsdrag. För att göra det måste man se på dessa situationer på ett sätt som man aldrig gjort tidigare.

Men låt oss först definiera vad det är att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar, vem som är nyckeln i processen, utmaningarna som kommer med det, stigmats ursprung samt hur man uppmuntrar denna process.

Att bli av med stigmat kring mentalsjukdomar

Detta innebär att man måste se på frågan ur en annan synvinkel; det handlar i princip om att se på mental hälsa på ett annorlunda sätt.

Att ta bort stigmat är alltså att ge mental hälsa den vikt den förtjänar, samtidigt som man erkänner sjukdomarna som kommer med den.

Kvinna täcker ansiktet

Ursprunget till stigmat kring mentalsjukdomar

Detta stigma har utvecklats över tid genom flera olika mekanismer. Det är faktiskt ett resultat av rädsla, myter och stereotyper som gör det acceptabelt att diskriminera de som drabbats av mentalsjukdomar.

Även förr i tiden skilde folk på mental hälsa och andra hälsoproblem. Mentalsjukdomar uppfattades ofta som negativa (folk kopplade det till exempel till demoner). Men andra gånger kopplades de till att vara ett geni eller naturlig konstnär. Nuförtiden ser folk fortfarande ned på personer som drabbats av mentala sjukdomar, mycket på grund av dessa uråldriga myter.

Å andra sidan har fysiskt hälsa alltid varit mer synlig, men nu börjar samhället långsamt upptäcka hur viktig psykologi är även för fysiska hälsoproblem och hur de två är sammankopplade. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) består hälsa av psykiskt, socialt och fysiskt välmående.

Många hälsoorganisationer försöker förespråka vikten av mentalt välmående som en fundamental aspekt av den övergripande hälsan. Det är så folks syn på mentalsjukdomar progressivt har förändrats.

Utmaningarna

För att minska stigmat kring mentalsjukdomar måste vi börja med att spräcka några myter:

 • “Mental hälsa är inte viktigt.” Hälsan är flerdimensionell. Om du uppmärksammar varje komponent av den så kommer din livskvalitet att öka.
 • “Alla som lider av mentalsjukdomar är genier.” Denna myt kommer från en tid när folk trodde att galenskap var ett tecken på intelligens.
 • “Personer som lider av mentalsjukdomar är aggressiva, instabila och farliga.” Även om mentalsjukdomar påverkar beteende, känslor och tankar, så kommer inte alla tillstånd med dessa dra. De kan ha svårt att kontrollera vissa beteenden ibland, men det sker inte hela tiden och inte med varje sjukdom. Mentalsjukdomar kan påverkar folk på många olika sätt.
 • “Du är din sjukdom.” Folk stämplar ofta personer med en sjukdom som om den vore en del av deras identitet. De ser inte förbi depressionen eller schizofrenin.

Dessa myter, födda ur okunskap, kan uppmuntra diskriminering, antingen på grund av att mentalsjukdomen ses som något viktigt man bör vara rädd för, eller för att den inte anses vara viktig alls.

Vad kan du göra?

Vad kan du göra för att hjälpa till att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar?

 • Jobba på din empati: sätt dig själv i andras skor för att se vad de genomgår. Tro inte på stereotyper och fördomar.
 • Var öppen för att lära dig mer: att se bortom vad du först trodde om dessa frågor, vara öppen för nya perspektiv och försöka förstå hur mentala sjukdomar fungerar kan vara väldigt hjälpsamt.
 • Samarbete: genom att jobba med andra från olika fält kan du se hälsa är ett flerdimensionellt perspektiv.

Den största utmaningen kan vara att helt enkelt se personer som lider av mentalsjukdomar som normala. En annan sak man måste förstå är att hälsa är ett globalt koncept där många faktorer spelar en roll. Därför bör du försöka undvika att tro på andra personers åsikter, och på så sätt slå hål på myterna.

Person med mentala problem

Vem kan hjälpa mest?

 • Organisationer: genom att köra kampanjer som hjälper till att minska risken för mentalsjukdomar och främjar mental hälsa, implementera nya lagar och regelverk samt jobba med samhället för att bättre förstå frågan.
 • Personer som lider av mentalsjukdomar samt deras familjer: genom att förespråka mental hälsa som en viktig fråga och spräcka myter om den.
 • Experter på mental hälsa: genom att förklara för personer vad mental hälsa faktiskt är.

Att förespråka mental hälsa

För att minska stigmat kan man ingripa på olika sätt, såsom:

 • Media: målet är att visa konceptet mental hälsa ur ett mer realistiskt och positivt perspektiv.
 • Diagnos: noggrant ställda diagnoser för att undvika stereotyper.
 • Sjukvård: främja effektiv sjukvård för mentalsjukdomar.
 • Stödsystem: för att klargöra och spräcka vissa myter och för att erbjuda rätt behandling till personer som är drabbade.
 • Juridiska åtgärder: för att bekämpa hälsorelaterad diskriminering och våld.

Även om det är viktigt att använda politik och förmedla information på ett bra sätt, kan dessa åtgärder inte åstadkomma långsiktiga förändringar. Det är därför varje person bör försöka få en bättre förståelse för och stödja personer med mentala hälsoproblem. Att bli av med stigmat kring mentalsjukdomar är ett kollektivt uppdrag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Balasch, M., Caussa, A., Faucha, M., & Casado, J. (2016). El estigma y la discriminación en salud mental en Cataluña. Barcelona: Apunts.
 • López. M. Laviana, M. Fernández, L., López, A., Rodríguez, A. M., & Aparicio, A. (2008). La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible. Revista de la asociación Española de neuropsiquiatría, 28 (1), 48-83.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.