Kan vi stoppa mänskligt åldrande?

Forskare runt om i världen har försökt vinna över döden. Vi har sett denna kamp i filmer, men i den här artikeln kommer vi att titta på verkligheten.
Kan vi stoppa mänskligt åldrande?
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns forskare som analyserar de vetenskapliga framstegen inom föryngring av celler och hur de kan påverka världsbefolkningens åldrande, för att kunna stoppa mänskligt åldrande.

Det finns inga forskningsresultat som menar att människan inte kan leva längre än 120 år och många tror att det finns en öppen dörr till att stoppa det mänskliga åldrandet.

Aubrey de Gray är en engelsk biomedicinsk gerontolog som studerade vid University of Cambridge. Han är välkänd för att försvara idén att det är möjligt för människor att leva för evigt.

Han är säker på att forskarna inte bara kommer kunna stoppa det mänskliga åldrandet, utan att de även utveckla strategier för att återställa vår ungdom.

Det finns även andra röster inom det vetenskapliga samfundet som ger stöd åt dessa uttalanden.

Det är möjligt att man inom 20-30 år kommer kunna utveckla mediciner som kan omvandla en 60-eller 70-åring till en ung person som är 40 eller även 30 år rent kroppsligt.

“Genom att utföra hjärttransplantationer har jag räddat 150 liv. Om jag hade fokuserat på preventiv medicin tidigare kunde jag ha räddat 150 miljoner liv.”
-Dr. Christian Barnad-

Äldre par.

Jag vill dö ung och så gammal som möjligt

De personer som kommer leva till 130 år har redan fötts. Det hävdar Juan Carlos Izpisua, en spansk apotekare. Hans publiceringar innehåller fler än 26,000 citat som fokuserar på stamcellsbiologi och dess utveckling.

Hans studier fokuserar på att identifiera de molekylära och cellulära mekanismer som hanterar den embryoniska utvecklingen.

De bidrag han har gjort har haft en enorm potential inom ämnet transplantationer och kampen mot mänskligt åldrande.

Ett forskarlag från Kaliforniens teknologiinstitut Caltech och University of California (UCLA) har lyckats utveckla en teknik som tar bort den skada som ackumuleras i cellerna då människor åldras.

Metoden kan hjälpa med att stoppa och även omvända en av åldrandets främsta orsaker.

Forskarlaget har under ledning av biologen Nikolay Kandul lyckats hitta ett sätt att ta bort de genetiska mutationer som ackumuleras i mitokondrierna – de små organeller som producerar energi i kroppens celler.

Studien publiceras 2016 i Nature Communications.

Livets DNA på vår planet lagrar sin information i 4 “bokstäver”: A, C, G och T, som är de fyra inledande bokstäverna i nyckelkemikalierna för mänskligt liv. En mänsklig cell har ca 3,2 miljarder av dessa bokstäver.

Mindre fel i “alfabetet” i en cell leder till sjukdomar. Risken för det kan dock minskas med dessa nya framsteg inom cellregeneration.

“År 2045 kommer döden vara valfri och åldrandet en sjukdom man kan bota.”
-José Luis Cordero-, grundareav Singularity University i Silicon Valley-

Kommer vi någon dag att kunna stoppa mänskligt åldrande?

Beviset att det är möjligt att stoppa mänskligt åldrande kommer från faktumet att vissa celler som redan existerar i naturen inte åldras, såsom carcinogener och vissa bakterier.

Inom biologin så är de mest berömda cellerna HELA, och genom att använda dem upptäckte forskarna 1951 att cancer är odödlig och inte åldras.

Denna nya odödlighet kommer förändra hela konceptet med det mänskliga samhället. Då stamceller inte åldras så kan vi applicera samma koncept på kroppen som helhet.

Alan Turing.

Det finns dock ett annat viktigt datum på horisonten: 2029. Det är det året då vi kommer se huruvida Alan Turings test kommer uppfyllas.

Denna brittiske vetenskapsman sade att det kommer komma en dag då människan inte kommer kunna veta om han eller hon pratar med en annan människa eller någon form av artificiell intelligens.

Varje teknologiskt framsteg leder till fler framsteg. Saker accelererar så snabbt att forskarna hävdar att människans hjärna inom tio till femton år kommer kunna ansluta till internet. Teknologin kommer spela en viktig roll för att omvända åldrandet.

Vissa personer tror även att vår primitiva förmåga att tala kommer utföras telepatiskt i framtiden. Allt detta tack vare teknologiska framsteg.

“Du du slutar bidra så börjar du dö.”
-Eleanor Roosevelt-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bolter, J. D., & Enberg, M. (2017). El próximo paso: La vida exponencial. Obtenido de Entornos aumentados y nuevos medios digitales: https://www. bbvaopenmind. com/wpcontent/uploads/2017/01/BBVA-OpenMind-Jay-Davi-Bolter-Maria-Engberg-Entornosaumentados-y-nuevos-medios-digitales. pdf.
  • https://elpais.com/tag/juan_carlos_izpisua/a
  • Kandul, NP, Zhang, T., Hay, BA y Guo, M. (2016). Eliminación selectiva de ADN mitocondrial con deleción en Drosophila heteroplasmática. Nature communications , 7 , 13100.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.